Civil szervezetek kategória bejegyzései

Igényfelmérés a civil szervezetek részére

Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői!

Önkormányzatunk jelezte, hogy az önkormányzati ingatlanokat, első sorban a kisiskolát, a sportpályát a civil szervezetek térítésmentesen használhatják.
Mivel megérkezett az első kérés a tanítási szünetre, szükségszerűvé válik a további igények felmérése, az ingatlanok használási beosztásának elkészítése.
Ennek értelmében kérem a Civil Szervezeteket, hogy folyó hó 6-án (péntek) délig küldjék meg a 2020. augusztus 31-ig szóló igényüket a közterületek, önkormányzati ingatlanok és ingóságok igénybevételére.
Az igényfelmérést követően, március 11-én délig, egyeztetés és döntés születik az igénylések elfogadásáról, esetleges elutasításáról.
Kérem, hogy az igényben egyéb más, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök (pl: sörpadok) kölcsönzésének igénye is jelenjen meg.
Kérem a benyújtási határidő betartását!

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester