Óvoda kategória bejegyzései

Mozogjunk okosan! pályázat

A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretében MOZOGJUNK OKOSAN! címmel pályázatot nyert. (NTP-OTKP-20-0056)
A program 2021.01.01-2021.06.30 időszakban valósult meg, heti rendszerességgel.
A pályázat végéhez közeledve készítettek egy összefoglalót, amit minden kedves szülő és érdeklődő részére szeretettel ajánlanak.
A programról részletesen az óvoda honlapján lehet olvasni:

Óvodapedagógus álláspályázat

A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, legkésőbb 2020.09.01 napjától 2022.08.31 napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP
és az intézmény helyi programja alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Óvodapedagógusi felsőfokú képesítés

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs- és együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
sikeres felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Legkésőbb 2020.09.01 napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bogárné Manhercz Katalin részére az
ovodavezeto@somviragovoda.hu e-mail címen vagy
• Személyesen: Bogárné Manhercz Katalin, 2080 Pilisjászfalu,
Kápolna utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.07.15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
http://somviragovoda.hu/ honlapon szerezhet.

Óvodapedagógus álláspályázat

Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A közelmúltban sok olyan történt amely erősen befolyásolja községünk és annak önkormányzatának működését, működési lehetőségeit.
Igyekszem teljes képet adni róla. Ha valami kimaradt esetleg kérem kérdezzetek rá.

A kialakult vírushelyzet alapvetően minden önkormányzati munkát lassít. Naponta érkeznek több forrásból, nagyjából azonos témában és nagyjából azonos tartalommal levelek utasítások, ajánlások. Ezek és a médiahírek végig böngészése, értelmezése, helyi viszonyainkra való alkalmazásának mérlegelése a polgármesteri munkából minden áldott nap felét veszi igénybe. Ennek okán a Facebook bejegyzéseket már nem vagyok képes követni, azaz, ha valaki hivatalos kéréssel nem a hivatali csatornán keresett meg, az nem kapott választ kérdésére, kérésére. Kérem hivatalos kéréseiket, kérdéseiket legalább e-mail-ben a titkarsag@pilisjaszfalu.hu címre, vagy a közvetlen nekem szólókat a polgarmester@pilisjaszfalu.hu címre szíveskedjenek küldeni. Ezek a levelek érkeztetve, iktatva kerülnek tovább a megfelelő ügyintézőhöz. A Facebookot nem tartom hivatalos bejelentési, ügyintézést generáló forrásnak. A Hivatal munkatársai, a hivatal épületében elvileg sávos időbeosztásban dolgoznak, hogy a jegyzőn és rajtam kívül csak egy max. kettő munkatárs legyen az irodákban a vírusfertőzés lehetőségének csökkentése érdekében. A további munkaidejüket Mindnyájan otthoni munkavégzéssel egészítik ki, így teljesítve munkavállalói kötelezettségüket. A kicsit sem csökkenő szolgáltatási igény többnyire felülírja ezt a munkarendet, manapság már majdnem minden köztisztviselő a hivatal épületében tölti a nap nagyobbik részét, mivel képtelen minden munkaeszközét, irathalmazát hazacipelni. Az óvoda munkatársai is teljes munkaidőben foglalkoztatottak, Ők – napjainkban – az óvoda és eszközeinek karbantartásával foglalkoznak, majd várhatóan ennek végén a község közterületeinek, épületeinek karbantartásába kerülnek bevonásra. A kijárási korlátozások fenntartása továbbra is indokolt, míg az ünnepekre, hétvégekre – a falu viszonylagos fegyelmezettségére tekintettel – nem láttuk indokoltnak szigorítani azokat. A legutóbbi hétvégén már ugyan lazult ez a fegyelem, de nem tömeges méreteket öltött a jelenség. Ezúton köszönöm meg a Polgárőrség töretlen segítségét rend és fegyelem fenntartásában. Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal összes munkatársának a nehezített körülmények között is lelkes, odaadó munkáját. Megköszönöm a falu lakosságának a többségében fegyelmezett hozzáállását a kialakult járványhelyzethez.

 

 1. A hivatal további működése kapcsán de már nem a vírushelyzettel kapcsolatos probléma, hogy Pénzügyi Gondnokunk nem engedélyezi a főépítészünkkel kötött szerződésünk kiterjesztését műszaki ügyintézői feladatok ellátására. Ennek okán a hétfői ügyintézést nem tudjuk bővíteni, a megszaporodó ügyeket időben lekezelni. A továbbiakban is az várható, hogy hetek alatt sikerül bármit is elintézni, amihez szaktudás szükségeltetik ebben az ügyintézési körben. Történt mindez annak ellenében, hogy az Adósságrendezési Bizottság (igaz a Pénzügyi Gondnok egyedüli ellenszavazatával) a szerződésbővítést megszavazta, a Képviselő-testület által jóváhagyott 2020.évi válságköltségvetés név szerint tartalmazza szerződő nevét és szerződésének volumennövekedését. Mindezek miatt a főépítészi és műszaki ügyintézői feladatkörbe tartozó és beérkező beadványokat sorszámmal látjuk el és a beadványt benyújtójával közöljük sorszámát, illetve azt, hogy az ügyintézés hányas sorszámnál tart. Ezzel próbáljuk bizonyítani az ügyek számosságát és forgási sebességét. Bár mint a következő pontban taglalom a költségvetési helyzet egyre nehezebb, a község lakóinak nyújtott szolgáltatások nem csökkenthetők, főleg egy olyan területen, ahol akár anyagi hátrányt is okozhat az önkormányzati ügyintézés lassúsága. Fontos megjegyeznem, hogy nem előzmény mentes az eset, főépítészünknek kiterjesztett szerződése volt a teljes ügyintézésre 2019. szeptemberéig, de akkor valami nem ismert oknál fogva a Pénzügyi Gondnok azt leredukálta a most érvényesre. Azóta döcögnek e terület ügyei. 
 2. Adósságrendezés, községi költségvetés tekintetében is nehezedett helyzetünk. Az adósságrendezési eljárás még nem záródott le, most várjuk az eljáró Bíró intézkedését. Ami ennél is nehezebb helyzetet teremt a gépjárműadó elvonása, valamint a NAV tartozással (60 millió forint) kapcsolatos részletfizetési kérelem elutasítása. A NAV kb. három hete még azt jelezte, hogy a dokumentumok benyújtását követően nem lesz akadálya legalább a részletfizetésnek (bár az korlátozódni fog max. 4 naptári évre), a múlt héten kézhez kapott határozat ezzel szemben a lehető legelutasítóbb volt. További egyensúly rontó jelenség, hogy előző év/években jelentkezett elszámolási hiba miatt c. 6 millió forint állami támogatás visszafizetésére lettünk kötelezve, amely szintén hiányzik a költségvetésünkből. Mindezek felborították a 2020. évi válság költségvetési tervünket. A jegyző és én a következő hetekben legalább 12 bankot fogunk megkeresni a reorganizációs hitel lehetőségeinek felderítésére. Ha találunk olyan bankot amelyik érdemben foglalkozik ügyünkkel és már lesz mire felhatalmazást kérnünk, akkor a Képviselő-testület elé tárjuk ezt a lehetőséget is mint visszterhes bevételi forrást. A másik út, amelyen elindulunk a meghirdetett, rendkívüli állami támogatás igénybevételére lehetőséget biztosító pályázaton való részvétel. Ez néhány héten belül beadásra kerül. Amennyiben siker koronázza bármely vállalkozásunkat arról ugyan ezeken a fórumokon értesítjük Önöket. Amennyiben a községi költségvetési tervre hatást gyakorló tényezők változása legalább lelassul és/vagy a bevételi oldal megtámogatására a megoldást megtaláltuk, költségvetési tervmódosítást fogunk végrehajtani. De hangsúlyozom az előző feltételek teljesülése vagy a teljesülés feltételeként meghatározott elvárás minimum szükséges ahhoz, hogy a költségvetési terv módosításához hozzákezdjünk. Azt is tudjuk, hogy a 2020. válságköltségvetési terv közös hivatali része és annak teljesítése tartalmaz hibákat. Ezeket is kívánjuk a helyes irányba állítani, de csak a községi költségvetési terv módosításával egyidőben és egyeztetve Tinnye község elöljáróival. Az érvényben lévő közös hivatali költségvetés végrehajtásának hibáit, új Jegyzőnk – a Pénzügyi Gondnok jogos felvetéseire figyelemmel – már a napokban elkezdte orvosolni. Itt kell jeleznem, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, a hivatal csak és kizárólag a halaszthatatlan kiadásokat teljesíti. Az utak karbantartásához, javításához nem kezdtünk hozzá. Erre egyébként is kevés, mintegy 4 millió forint áll a költségvetés szerint rendelkezésre. Ugyan a képviselő-testületi ülésen esett szó az utakról, de ténylegesen nem kezdtünk hozzá a javításokhoz. Egyelőre a gyepmesteri szolgáltatás megrendelése, versenyeztetése is leállt. Amit muszáj volt elvégeztetnünk az az erdőtelepítés, mintegy 1000 facsemete esetében. Az óvoda beruházása során erdős területből szakítottunk az udvar megnövelése érdekében. Most az elvett erdőrész helyetti telepítésre lettünk kötelezve. Ennek elmulasztása bírságot vont volna maga után, amely a 330 e. forintos telepítési költséghez képest jóval magasabb összegű lett volna. Az ügyet sürgette a tavasz is, mint egyetlen telepítésre alkalmas évszak. A vírus és adósságválság ellenére is megtartottuk a heti egy vérvételi és egyéb leletvételi lehetőséget. Ez lehetőséget biztosít a jelentkezők számára, hogy ne kelljen a zsúfolt rendelőbe menni a leletvételre, illetve főleg idősebb falubeliek kényelmét továbbra is szolgálja e szolgáltatás. Miután ennek éves díja 1,6 m. forint, ennek elhagyása nem segítene jelentősen a falu anyagi helyzetén.
 3. Munkába állt Tinnye-Pilisjászfalu közös jegyzője, Geréb Tünde. Kiválasztását – érdemtelenül – néhány tinnyei és pilisjászfalui képviselő részéről támadás érte. Április 1-től jegyzőnk teljes erőbedobással hozzáfogott a Hivatal és a folyamatban lévő ügyek megismeréséhez, megoldásához. Számomra nagy segítség jelenléte, tevékenysége, már most több olyan ügyet vett le a vállamról, amellyel időt szabadít fel számomra a finanszírozási és egyéb ügyek intézésére. Remélem lendülete, pozitív hozzáállása töretlen marad. Itt köszönöm meg az átmeneti időben helyettes jegyzői tevékenységet ellátó Hudecz Izabellának, hogy az adóügyi előadói munkája mellett, a legnehezebb adókivetési és beszedési időszakban is legjobb tudása szerint és nagy igyekezettel látta el minden feladatát.
 4. Községünk előző elöljáróinak ügyében a feljelentés adatgyűjtése már folyik. Az ügyről azt érdemes tudni, hogy nem elegendő egy mondat és a keletkezett kár említése. Ilyen feljelentések már születtek a múlt évben, egyik kapcsán sem történt semmi, mert nem voltak eléggé bizonyítottak, alátámasztottak. Ezért ügyvédi egyeztetés történt a feljelentés összeállítása módszertana, értelmezhető megfogalmazása kapcsán. Azaz – és azt gondolom ezt érdemes tudniuk – csak olyan ügyben érdemes feljelentést tenni, amely cselekmény megtörténtét szabad/érdemes bejelenteni, amelynek vétkességét legalább egy azonnali beláthatósági szinten képesek vagyunk bizonyítani pl: szerződéssel, teljesítési igazolással, számlával, számlának a hiányával, egyéb bizonylattal. Tehát komoly adatgyűjtést igényel. Ez azt is jelenti, hogy célirányosan csak az eddig tényszerűen megismert cselekményeket tudjuk feljelenteni. Mivel tételes pénzforgalmi és eszközkönyvelési vizsgálat nem történt és nem is tud megvalósulni annak okán, hogy nincs rá pénzünk, csak a hallomásból, egyes beszámolókból, a Pénzügyi Gondnok, a hivatal egykori és mai dolgozóinak rámutatása kapcsán merített gyanúk után kell mennünk a pénz és/vagy eszközmozgás vélelmezett idejének átvizsgálásával és a megtalált bizonylatok háttéranyagának felderítésével. Mindezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez egy nagyon nagy munka. Ezt a sávos munkavégzés alatt csak lassan tudjuk végezni, de ennek ellenére folytatjuk és az első három témával a közeljövőben már elkezdjük az „ismeretlen tettes(ek)” elleni feljelentések sorozatát.
 5. Helyi adókkal kapcsolatosan is adódnak problémáink. A folyó évi és az előző évek helyi adórendeleteivel kapcsolatban „alkotmányos” problémák merültek fel. Az „alkotmányost” értsék úgy, hogy a vonatkozó kúriai állásfoglalásokat úgymond figyelmen kívül hagyja mindkét említett időszak képviselő-testületi rendelete. Ez azt jelenti, hogy a folyó évben érvényes és alkalmazott adórendeletünk (ezt már a mostani képviselő-testület hagyta jóvá) is támadható s mint olyan korrigálandó. E korrekciót megkezdtük. A módosításokat két lépcsőben szeretnénk végrehajtani. Első körben a telekadóra vonatkozó részeket kívánjuk komfortossá tenni azáltal, hogy igazítjuk az eddigi adópolitikai egyeztetésünkhöz.
  • Ennek meglépése után a Somlyó völgyi telkekre (UBM-SPM tulajdonú telkek) megtörténik az folyó évi adó kivetése. Jelenleg a rendeletmódosítás szövegének véleményeztetése van folyamatban. A terület telkeinek visszamenőleges adóztatásával kapcsolatban sokan és sokfélét állítanak, feltételeznek. Hogy egyértelmű legyen, a helyzet a következő:
 1. Ad 1. Mint említettem, nem csak az ez évi, hanem visszamenőleg évekre kúriai állásfoglalásokkal szembemenő adórendelete van településünknek, amely a mai Képviselő-testületnek nem áll módjában törvényesen visszamenőleg módosítani.
 2. Ad 2. A Somlyó völgyi telkek után az elévülési időn belül a telekadó megfizetése nem történt meg.
 3. Ad 3. A Somlyó völgyi telkek utáni adó visszamenőleges adókivetésének közvetlen elvi akadálya nincs.
 4. Ad 4. A Somlyó völgyi telkek utáni visszamenőleges adókivetés esetén az érintett adóalanyok kilátásba helyezték a kivetés követő azonnali törvényességi felülvizsgálat megindítását amely első sorban az adórendelkezés alkotmányossági próbájára irányulnak, amely azt jelenti, hogy ha az első fokon vizsgálódó illetékes Kormányhivatal nem teszi meg, akkor az adóalany kezdeményezi (viszi tovább az ügyet) a kúriai vizsgálatot. Az érintett adóalanyok egyszer a kétezres években már megtették hogy elmentek az alkotmánybíróságig a pilisjászfalui adóztatás kérdésével.
 5. Ad 5. Az adó kivetésére és behajtására a fellebbezés halasztó hatályú, ugyanakkor, ha mégis megtörténik az adók befizetése (nem valószínű) az esetleges kúriai hátrányos ítélet az esetlegesen beszedett adóösszeg kamatostól való visszafizetése válik azonnali hatállyal kötelezettségünké, természetesen az addig felmerül perköltségek és járulékos költségek összegeivel megtoldva.
 6. Ad 6. Annak, hogy a Kúria ne kaszálja el az adórendelkezéseinket minimális az esélye, gyakorlatilag nincs is.

Mindezekből azt látom/látjuk (a Képviselő-testület többsége) felelős döntésnek, ha a már most látható vesztes perlekedésbe nem visszük bele az önkormányzatot.

Hogy adóügyi előadónkat ezen okfejtés mentén, a visszamenőleges adókivetés elmaradása folytán keletkező kötelességszegés alól kimentsük, állásfoglalást kértünk a területileg illetékes kormányhivataltól az eljárás ilyen mód való lezárásával kapcsolatban. A kért állásfoglalás még nem érkezett meg.

 • A teljes Képviselő-testület adópolitikai egyeztető megbeszélésen vett részt a helyi vállalkozók érdekképviseleti szervezetével. Itt is felmerült a tárgyévi adórendelkezések törvényességi problémája, de a középtávú (ciklus végéig) adórendelkezési korrektség, kiszámíthatóság kérdése. Itt arra tettünk ígéretet, hogy április végéig egy, a ciklus végéig tartható adórendelkezési koncepciót készítünk és egyeztetünk és egy tárgyévi korrekciót hajtunk végre. Ennek az ígéretnek a teljesítése egy kicsit eltolódik a járványhelyzetre való tekintettel, de nem merült feledésbe és már az ezzel kapcsolatos elveken is gondolkodunk.
 1. A kirendelt Pénzügyi Gondnok tevékenységével kapcsolatos információk és polgármesteri vélemény az alábbi. A Pénzügyi Gondnok tevékenységével kapcsolatban vegyes a kép.
  • Egyrészt elismerem, hogy bizonyos kérdésekben, mint a közös hivatal költségvetési terve és a terv végrehajtása hibákkal terhelt, a megvalósuló beszerzéseinket szigorúan a beszerzési szabályzatnak megfelelően követeli stb.
  • Másrészt viszont a községért, az önkormányzati szolgáltatások teljesítéséért, az önkormányzati munkatársakért és egyéb perifériálisabb kérdésekért való globális felelősségvállaláson alapuló szemléletének hiányát nehezményezem.
  • Visszautasítást nyert, de tiltakoztam az ellen, hogy azt a személyt választotta szakértőjének és minden oldalú tanácsadójának, aki a 2019. évben a Közös Hivatal könyvelője volt és akinek munkaköri kötelessége teljesítése kapcsán kötelességszegés alapos gyanúja merült fel, három egybehangzó szakértői vélemény alapján is. Az e miatt kialakult bizalomvesztés egyéb problémákat is felszínre hozott.
  • A Pénzügyi Gondnok szakmai munkájával kapcsolatban is merültek fel problémák. Történtek olyan hitelezői elutasítások, amelyek kapcsán önkormányzatunk hátrányos helyzetbe került, illetve az ingó, ingatlan és vezetői felelősségbiztosítások díjfizetés elmaradása miatt megszüntetésre kerültek, így az önkormányzati vagyon védtelenül maradt. A 7.3. pontban tárgyalt könyvelési problémák megoldására Adósságrendezési Bizottsági határozat, majd Képviselő-testületi megerősítés után felkért főkönyvi könyvelők 2019. évi főkönyvi könyvelés pótlása rendberakása, tevékenységének számlái kifizetését a mai napig nem engedélyezte, holott az Adósságrendezési Bizottság szavazásán a Pénzügyi Gondnok is igennel szavazott. Itt is fennáll a perbe sodródás lehetősége.
  • Jelenleg nagy gondot okoz önkormányzatunk számára a főépítészi és műszaki ügyintézői feladatkör ellátása, a jelentkező ügyek kezelése. E problémát fejtettem ki a 2. pontban.
  • Pénzügyi Gondnok – megítélésem szerint hatáskörét túllépve – időnként személyügyi és munkaügyi kérdésekbe is megjegyzéseket tesz. Helyettes jegyzőnk, munkakörében kezdő könyvelőnk esetében többször megkérdőjelezte szakmai alkalmasságukat, végzett tevékenységük megismerése, vizsgálata nélkül.
  • A Polgárőrség számára átadott pénzeszköz és az abból megvásárolt autó ügyében erős ellentétbe keveredtem a Pénzügyi Gondnokunkkal. A Pénzügyi Gondnok sajnos joggal kifogásolta a Polgárőrségnek átadott pénzösszeget, amelyből a Polgárőrség megvette a manapság is használt, a járványhelyzet előtt és alatt járőrözésre használt Suzuki gyártmányú gépkocsit. Pénzügyi Gondnokunk ügyvédi segítséggel abba az irányba indult, hogy a jármű tulajdonjogát vegye vissza az önkormányzat és adja vissza üzemeltetésre az autót a Polgárőrségnek. Mi ezzel a gond? Ha visszavesszük az önkormányzat nevére azonnal jelzálog kerül rá és a végrehajtó kivonja a forgalomból, ahogyan ezt a Körzeti Megbízottunk bóbitás rendőrautójával tette. Egy rendőrautó a járványügyi helyzetre tekintettel megteheti, hogy így furikázik tovább, ám egy „civil” polgárőr autó semmi esetre sem. Kérdezem, ezt szeretnénk? Ha visszavesszük az autót, az átírás és az első időszak (üzemeltetésre való átadásig) kötelező biztosítását, de ha jót akarunk akkor a Cascoját is, az önkormányzatnak kell fizetnie. Kérdezem, ezt akarjuk? Azzal a Polgárőrséggel, amely vigyáz ránk, azzal a Polgárőrséggel amelyikre mindig számíthatunk és amely működése kapcsán gyakorlatilag megszűnt – egy két apróbb ügyet leszámítva – a bűnözés Pilisjászfalun. Erről a témáról én másként gondolkodom. Ezt már választások előtt jeleztem. Inkább visszamenőleg szentesítsük a pénzeszközátadást, legyen lezárt az ügy egyszer s mindenkorra.
  • Jelenleg utolsó intézkedései között volt, hogy csak a lejárt számlákat engedte kifizetni/átutalni. A legfőbb gond odáig jutni hogy a számlák „lejártak” a kezünk között, amit jelen pénzügyi helyzetünk még nem igazol.
 2. A most folyó – napi rutinon felül – elvégzendő nagy volumenű feladataink.
  • Jelenleg folyik az Magyar Államkincstár utóellenőrzése, amely a 2018. évről készült ellenőrzés megállapításai tett önkormányzati intézkedéseket vizsgálja. Az önkormányzat nem sokat tett a MÁK által kifogásolt területek kijavításán, így most próbálunk valamit tenni, hogy ne kapjunk elmarasztalást (ebben van benne a teljes körű leltározás is).
  • Jelenleg az Állami Számvevőszék végez – egyelőre – dokumentum bekéréses ellenőrzést, amelyet ki kell szolgálnunk.
  • Fentebb említettem a reorganizációs hitellehetőség felkutatását, az sem jön „házhoz”, de még interneten sem lehet intézni, bankonként többszöri személyes megjelenést kérnek tőlünk (kicsit érthetetlen, a járványhelyzet miatt, de megtesszük).
  • Fentebb szintén jeleztem az előző községi Elöljáróság feljelentéséhez megkezdtük az adatgyűjtést. Ezt részleteztem, hogy ez sem egyszerű és főleg nem gyors munka.
  • Megkezdtük az önkormányzat vagyonának teljes körű leltározását. Első körben a legnagyobb értéket képviselő ingatlanok számbavétele történik meg a tulajdoni lapok felkutatásával, lekérésével, majd később az besorolásával és értékelésével. Ezt fogja követni az ingóságok tételes leltározása, amikor még az ovi kisszékeit is felvonalkódozzuk és számba vesszük. Ezt fogja követni az adatok nyilvántartásokba való feltöltése. Ezek a vagyonkataszter és a tárgyi eszközök nyilvántartása. Amikor ezt megléptük, ehhez kell igazítanunk a beszerzés utáni állományba vételek rendjét stb. stb.
  • Most folyik az önkormányzati ingó és ingatlan vagyon biztosításainak újrakötése. Eddig amit sikerült – leltár és vagyonkataszter hiányában – kézzel felmérnünk és értékelnünk, arra már leadtuk az adatlapot, most folyik a biztosítók versenyeztetése. Most keresünk segítséget az épületeken található naperőművek értékeléséhez.
  • Pályázatírásban vagyunk, egyelőre ehhez is adatokat kell gyűjtenünk, nem adják csak úgy azt sem. Megjelent a rendkívüli állami támogatást biztosító pályázat. Minden más pályázati lehetőséget is átnézünk, de általában ezek egyik alapfeltétele, hogy az önkormányzat ne álljon adósságrendezés alatt.
  • Az adópolitikai egyeztetések során – amelyet az teljes Képviselő-testület bonyolított –  tett ígéreteink alapján elkezdtük a tárgyévre érvényes adórendelet módosítást, illetve a hosszabb távon érvényben tartani kívánt teljesen új adórendelkezés egyeztetésre szánt verziójának kidolgozását.
  • A szabályzataink átdolgozása válik szükségessé minden újításunk, rendbetételünk nyomán. Ezzel kapcsolatban csak annyit tudok ígérni, hogy mihelyt sikerre visszük a fontosabb dolgainkat ezekre is sort kerítünk.

 

Jelzem Mindnyájuknak, hogy mindezt erős ellenszélben és támadások közepedte tesszük. Ezek egy része a fenti sorok közül kiolvasható, ami nem, azt tényszerűen bizonyítani nem tudom, ezért arról itt szót nem ejthetek. Biztatom Önöket, hogy járjanak nyitott szemmel és füllel, akár a Facebookon is, hogy felismerjék azokat akikről én itt és most beszéltem.

Nem tudunk mindent időben és főleg hibátlanul teljesíteni. Láthatóan nagyon sok és jórészt nagyívű a napi rutin feletti dolgunk, amely elsősorban a Jegyzőre és rám terhelődik, de nem szabad kihagyni az összes közös hivatali munkatársunkat sem, mert mindenkire jut e feladatok megoldásából. Miután emberek végzik e feladatokat fizikai korlátjai vannak a végrehajtásnak. Súlyoznunk kell, tehát várható elmaradás a felsoroltakban. Próbálom Önöket tájékoztatni a jövőben is ilyen vagy ehhez hasonló részletes írásos beszámolókban.
Mindezek után mondhatják rám, hogy „arrogáns” vagyok, pedig lehet, hogy egyszerűen csak túlterhelt. 

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Polgármesteri határozat a koronavírus elleni védekezésről

1/2020. (III.15.) számú polgármesteri határozat

a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól

Székely Róbert Pilisjászfalu polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom:

 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig – az óvodai nevelésben és bölcsődei gondozásban rendkívüli szünetet rendelek el. A szünet első két naptári hetében az érintett pedagógusok, dajkák és egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) évi rendes szabadságuk terhére maradnak otthon. Amennyiben a szünet időtartama a két hetet meghaladja, úgy a Munkavállalók távolléte megítélésében újabb határozat születik.

 2. A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 03.16-ai napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak. Ezt a feladatot az Óvoda vegyes és kislétszámú csoportokban fogja megoldani. A rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás.

 3. Március 16-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre. A gyermekek befogadása előtt testhőmérséklet mérés kerül végrehajtásra. Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül. Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak. Erről a szülők részletesebb hirdetményt láthatnak az Óvoda bejárati ajtaján és a település honlapján.

 4. Az iskolai étkeztetés csak és kizárólag az iskola által felügyelt gyermekek részére biztosított.

 5. Az önkormányzat által üzemeltetett – alapvetően iskolai-étkezde 2020.03.16-tól, az eddigieknél zártabban működik. Ott csak az önkormányzat oda beosztott munkatársai és a kis csoportokban étkezők tartózkodhatnak. Az étkezdébe való beérkezés után mindenki részére egy alapos fertőtlenítő kézmosást kell kötelezően végrehajtani. A kézmosó folyadékot az önkormányzat biztosítja. Az étkezde mindkét ajtaját az ott dolgozók zárva tartják és csak az étkeztetési időben tarthatják lezáratlanul. Az étkezési térítési díjak átvételét az önkormányzati dolgozók, az öltöző ablakában kialakított ideiglenes kiszolgáló helyen kötelesek végrehajtani. Az ideiglenes kiszolgáló hely 5 méteres körzetében dohányozni szigorúan tilos.

 6. A szociális étkeztetés és az ebédek kihordása az eddig megszokottak szerint tovább működik. A kézbesítés során a közvetlen személyes kontaktust el kell kerülni.

 7. A községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerüljenek visszaszolgáltatásra.

 8. Korlátozom az önkormányzat épületrészébe való tartózkodást. Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzuk. Halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi esemény), a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak az előtérből nyíló, (régi) ügyfélszolgálati ablakon keresztül. Az önkormányzat belső bejárati ajtaját, valamint az iskolába átvezető ajtót az önkormányzat zárva tartja.

 9. Az önkormányzat teljesen lezárja a kisiskola épületét, abban semmilyen rendezvény, összejövetel, sporttevékenység nem végezhető az iskolai és óvodai rendkívüli szünet végéig (azaz visszavonásig). A falugondnok végrehajtja a zárak cseréjét. Az új kulcsokból a lezárás megszüntetése előtt, az épületet jogszerűen használók kapnak példányokat. A jogszerű használatot, leterheltségének nyilvántartását, ideiglenesen Gáspár Tünde képviselő hölgy fogja felügyelni.

 10. A védőnői rendelést biztosító épületrész nem kerül lezárásra, tekintettel a folytatódó rendelésekre és a Pilis Security „bérleményre”. Az épületrész minden nap a reggeli órákban való takarítását, fertőtlenítését rendelem el. Felelős a falugondnok. Az épületrészbe más indokkal belépni, tartózkodni tilos. Az épületrész bejárati ajtaját, rendelési időn kívül zárva kell tartani.

 11. Az iskolai-sportegyesületi sportpálya a rendkívüli szünet (zárlatok) időszakában nem használható (összefüggésben a lenti ajánlásokkal).

 12. A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom.

  1. Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak udvaraikon belül. A spontán szerveződő focizásokról és biciklizésekről gyermekeinket beszéljük le, tartsuk otthon.

  2. Szüneteltessük a baráti találkozókat, a gyermekeink házi, összevont felügyeletét.

  3. A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat.

  4. Vásárolni, lehetőség szerint csak a család egy tagja menjen.

  5. Azok az idős lakóink, akiknek ellátásához nincs közvetlen segítségük, jelezzék az önkormányzatnak (+36301569350 telefonszámon).

  6. Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra.

  7. Dr. Arany Andrea családorvos, rendelésre történő bejelentkezésre vonatkozó ideiglenes szabályrendszerét keressék honlapunkon, illetve a kifüggesztett hirdetményeken!

  8. Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, az iskola igazgató-helyettese nyújt.

Székely Róbert sk.

polgármester