Közbeszerzések

2020-as évre szóló ideiglenes hulladék szállítási szerződés:

Hulladékgazdálkodási közszolg_szerz_Zöld_Bicske

Ezúton közreadjuk:

„A Pilisjászfalui Polgármesteri Hivatal és a Dózsa György Általános Iskola épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és a közbeszerzési dokumentációt.

Az eljárás megindításának napja: 2016. május 12. csütörtök

Ajánlattételi felhívás_Pilisjászfalu

dokumentáció átvételi nyilatkozat

Dokumentáció_1.kötet_Pilisjászfalu

Dokumentáció_2 kötet_Pilisjászfalu

Dokumentáció_3. kötet_Műszaki leírás (tömörített .zip fájl)

 

 

 

 

 

A „Pilisjászfalu község települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, Kbt. 117. § (1) bekezdés szerint Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti hirdetménnyel közzétételével induló beszerzési eljáráshoz

Dokumentumok:

Pjf.- hull-közbeszerzési dokumentáció-KÉ-1982-2016

Szerződéstervezet -PJF. hulladék-KÉ-1982-2016

Szerkeszthető formátum (MS Word)

Pjf.- hull-köszerkeszthető formátum (MS Word):zbeszerzési dokumentáció-KÉ-1982-2016 Szerződéstervezet -PJF. hulladék-KÉ-1982-2016

Kiegészítő tájékoztatás:

Kiegészítő tájékoztatás-PJF hulladék.-2016. 03. 03.

NFM állásfoglalás (Kieg. táj. 1. sz. melléklet)