Műszaki ügyintéző álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások lebonyolítása, a teljesítés nyomon követése. Az éves beruházás-statisztikai jelentés elkészítése. Szakhatósági, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások elkészítése. Települések adottságaiból, sajátosságaiból eredő műszaki tárgyú feladatok ellátása(közterületekkel, helyi közutakkal, helyi rendeletek betartásával, birtokvédelemmel stb. kapcsolatos feladatok). Szerződésekből adódó garanciális és szavatossági igények érvényesítésében való közreműködés. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, bejelentéseik kezelése. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •   Magyar állampolgárság,
 •   Cselekvőképesség,
 •   Büntetlen előélet,
 •   Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség vagy műszaki szakképesítés,
 •   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi vagy vízügyi vagy településfejlesztési vagy vidékfejlesztési vagy közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 •   Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •   Közigazgatási alap/szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •  Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 •  Kiváló szintű szervezőképesség,
 •  Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   87/2019.(IV.23.)Korm. rendelet 1.sz.melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 •   Motivációs levél
 •   Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről igazolás
 •   Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

           Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/89/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző

           Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal@tinnye.hu e-mail címen keresztül

           Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.(hétfőnként).

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. október 26.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

Ünnepi megemlékezést tartottunk

2021. október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk az 1956-os emlékműnél.

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 6. osztályos tanulói adtak műsort, majd Székely Róbert polgármester úr mondott ünnepi beszédet.

Az emlékműnél koszorút helyeztek el Pilisjászfalu Önkormányzata és képviselő-testülete, és a helyi intézmények, egyesületek: Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola, Dózsa Iskola Alkotó Közösségért Alapítvány, Pilisjászfalui Faluszépítő Egyesület, Pilisjászfalui Hagyományőrző Egyesület, Pilisi Királyi Íjászok Egyesület.

Könyvelői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

 

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok önálló ellátása, költségvetések, beszámolók és a zárszámadások elkészítése, az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés, időközi jelentések rögzítése, nyilvántartások vezetése, ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. KSH jelentések elkészítése, részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési/zárszámadási rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Főiskola, gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,
 •  Önkormányzati könyvelői munkakörben – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

       

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •  Magas átlátó képesség, rendszerben történő gondolkodás képessége,
 •  Monoton munka tűrésének képessége,
 •  Pontosság, precizitás, rendszerezettség, határidő megtartási képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképes szakmai önéletrajz
 •   Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 •   Motivációs levél
 •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)

       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/91/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. október 25.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Bursa Hungarica pályázatok 2022

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázati kiírás 2022.évre A típus

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázai kiírás 2022.évre B típus.

Kapcsolódó rendelet:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 7-2021.(X.5.)sz.önkormányzati rendelet