Óvoda kategória bejegyzései

Polgármesteri határozat a koronavírus elleni védekezésről

1/2020. (III.15.) számú polgármesteri határozat

a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól

Székely Róbert Pilisjászfalu polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom:

 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig – az óvodai nevelésben és bölcsődei gondozásban rendkívüli szünetet rendelek el. A szünet első két naptári hetében az érintett pedagógusok, dajkák és egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) évi rendes szabadságuk terhére maradnak otthon. Amennyiben a szünet időtartama a két hetet meghaladja, úgy a Munkavállalók távolléte megítélésében újabb határozat születik.

 2. A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 03.16-ai napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak. Ezt a feladatot az Óvoda vegyes és kislétszámú csoportokban fogja megoldani. A rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás.

 3. Március 16-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre. A gyermekek befogadása előtt testhőmérséklet mérés kerül végrehajtásra. Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül. Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak. Erről a szülők részletesebb hirdetményt láthatnak az Óvoda bejárati ajtaján és a település honlapján.

 4. Az iskolai étkeztetés csak és kizárólag az iskola által felügyelt gyermekek részére biztosított.

 5. Az önkormányzat által üzemeltetett – alapvetően iskolai-étkezde 2020.03.16-tól, az eddigieknél zártabban működik. Ott csak az önkormányzat oda beosztott munkatársai és a kis csoportokban étkezők tartózkodhatnak. Az étkezdébe való beérkezés után mindenki részére egy alapos fertőtlenítő kézmosást kell kötelezően végrehajtani. A kézmosó folyadékot az önkormányzat biztosítja. Az étkezde mindkét ajtaját az ott dolgozók zárva tartják és csak az étkeztetési időben tarthatják lezáratlanul. Az étkezési térítési díjak átvételét az önkormányzati dolgozók, az öltöző ablakában kialakított ideiglenes kiszolgáló helyen kötelesek végrehajtani. Az ideiglenes kiszolgáló hely 5 méteres körzetében dohányozni szigorúan tilos.

 6. A szociális étkeztetés és az ebédek kihordása az eddig megszokottak szerint tovább működik. A kézbesítés során a közvetlen személyes kontaktust el kell kerülni.

 7. A községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerüljenek visszaszolgáltatásra.

 8. Korlátozom az önkormányzat épületrészébe való tartózkodást. Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzuk. Halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi esemény), a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak az előtérből nyíló, (régi) ügyfélszolgálati ablakon keresztül. Az önkormányzat belső bejárati ajtaját, valamint az iskolába átvezető ajtót az önkormányzat zárva tartja.

 9. Az önkormányzat teljesen lezárja a kisiskola épületét, abban semmilyen rendezvény, összejövetel, sporttevékenység nem végezhető az iskolai és óvodai rendkívüli szünet végéig (azaz visszavonásig). A falugondnok végrehajtja a zárak cseréjét. Az új kulcsokból a lezárás megszüntetése előtt, az épületet jogszerűen használók kapnak példányokat. A jogszerű használatot, leterheltségének nyilvántartását, ideiglenesen Gáspár Tünde képviselő hölgy fogja felügyelni.

 10. A védőnői rendelést biztosító épületrész nem kerül lezárásra, tekintettel a folytatódó rendelésekre és a Pilis Security „bérleményre”. Az épületrész minden nap a reggeli órákban való takarítását, fertőtlenítését rendelem el. Felelős a falugondnok. Az épületrészbe más indokkal belépni, tartózkodni tilos. Az épületrész bejárati ajtaját, rendelési időn kívül zárva kell tartani.

 11. Az iskolai-sportegyesületi sportpálya a rendkívüli szünet (zárlatok) időszakában nem használható (összefüggésben a lenti ajánlásokkal).

 12. A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom.

  1. Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak udvaraikon belül. A spontán szerveződő focizásokról és biciklizésekről gyermekeinket beszéljük le, tartsuk otthon.

  2. Szüneteltessük a baráti találkozókat, a gyermekeink házi, összevont felügyeletét.

  3. A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat.

  4. Vásárolni, lehetőség szerint csak a család egy tagja menjen.

  5. Azok az idős lakóink, akiknek ellátásához nincs közvetlen segítségük, jelezzék az önkormányzatnak (+36301569350 telefonszámon).

  6. Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra.

  7. Dr. Arany Andrea családorvos, rendelésre történő bejelentkezésre vonatkozó ideiglenes szabályrendszerét keressék honlapunkon, illetve a kifüggesztett hirdetményeken!

  8. Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, az iskola igazgató-helyettese nyújt.

Székely Róbert sk.

polgármester

Tájékoztató az óvodai felvételekről

Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2016-2017-es nevelési évre
Az óvodába a 2016-2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A Pilisjászfalu Somvirág Óvoda évkezdésének időpontja 2016. szeptember 1.
A beiratkozás ideje: 2016. május 02. 8.00 – 14.00 óra között, 2016. május 03. 13.00 – 18.00 óra között, pótbeiratkozás 2016. május 09. 9.00-13.00 óra között.

további részletekért kattintson ide