Önkormányzat kategória bejegyzései

Összevont testületi ülés

Tinnye és Pilisjászfalu önkormányzatainak képviselő-testületei összevont képviselő-testületi ülést tartanak

2016 március 7-én 18.00 órai kezdettel

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterem
Napirend:
1.  A közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás módosítása aljegyzői státusz kialakítása, annak a hivatali költségvetésbe történő beépítése
2.  2016. évi Közös hivatali költségvetés elfogadása
3. Beszámoló elfogadása a 2015. évi közös hivatali költségvetés végrehajtásáról

Közmeghallgatás

MEGHÍVÓ

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én Közmeghallgatást tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Kisiskola tornaterme, 2080 Pilisjászfalu, Dózsa György u. 3.,
ideje: 2016. március 4. péntek, 18.00 órától
Napirend:

1. Beszámoló az óvoda beruházásról (Időterv: 18.00-18.20)

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezete és a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek (Időterv: 18.25-18.50)

3. Lakossági kérdések órája (Időterv: 19.00-20.00)
Megjelenésére számítva, tisztelettel:

Bányai József
polgármester

Hirdetmény közbeszerzés megindtásáról

A „Pilisjászfalu község települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, Kbt. 117. § (1) bekezdés szerint Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti hirdetménnyel közzétételével induló beszerzési eljáráshoz

Dokumentumok:

Pjf.- hull-közbeszerzési dokumentáció-KÉ-1982-2016

Szerződéstervezet -PJF. hulladék-KÉ-1982-2016

lásd még …

 

Pályázati felhívás, (tinnyei) igazgatási ügyintéző munkakörre

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal Tinnyei Kirendeltsége

igazgatási ügyintéző munkakörének betöltésére.

Pályázati felhívás, (tinnyei) igazgatási ügyintéző munkakörre bővebben…

Rendkívüli testületi ülés

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete  2015. június 4-én 18.00 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterem

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az óvodaépítés fedezetének meghatározása
2. A közbeszerzés eredményének kihirdetése

A rendkívüli ülés összehívását a közbeszerzési határidő indokolja.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete  2015. május 28-án 18.00 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterem

Az ülés egyetlen napirendi pontja a Somvirág óvoda építési (kivitelezési) közbeszerzés elbírálása és az ezzel kapcsolatos döntések

A rendkívüli ülés összehívását a közbeszerzési határidő indokolja.

 

Képviselő-testületi ülés

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. április 23-án 18.00 órai kezdettel tartja következő testületi ülését.

Helye az Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterme

Tervezett napirendi pontok:

Az önkormányzat 2014.-évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Óvodavezetői pályázat eredményhirdetése
Óvodai beiratkozási időpontok meghatározása
Zsámbéki orvosi ügyeleti gépjármű beszerzéshez hozzájárulás
Dr. Bieber Zoltán és nejének ajánlata a 051/20. és a 051/22. hrsz. ingatlanok megvételére
Az önkormányzat „Civil pályázat” I. fordulóra beérkezett pályázat elbírálása
Jászok emlékkövével kapcsolatos felajánlás (Dechert György kezdeményezésére)