Környezetvédelem címkével jelölt bejegyzések

Egészség és levegő védelmi felhívás

Felhívás

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormány rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy fűteni csak a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal szabad, esetenként pedig a háztartásban keletkezett fa és papírhulladék tüzelőanyagként használható.

Bármely olyan anyag (pl: bútorlap…) tüzelőanyagként való hasznosítása, mellyel a jogszabályi előírások megszegésre kerülnek 300.000 Ft összegű bírság kivetését vonja maga után. A bírság összege ismételten kiszabható. Fentiek betartását az illetékességgel rendelkező Pilisvörösvári Járási Hivatal folyamatos ellenőrzése is biztosítja.

Kérem a lakosságot saját magunk és környezetünk érdekében is ügyeljünk a levegő tisztaságára!

Hudecz Izabella
helyettes jegyző

Felhívás

Felhívom Pilisjászfalu ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az önkormányzat természet- és környezetvédelméről szóló 4/2002 (III.21.) hatályos rendeletében időben korlátozza a robbanó- és/vagy elektromos motorral rendelkező kéziszerszámok vagy egyéb gépek, szerszámok használatát.Zaj

A zajt lektő keri szerszámok, munkagépek stb. használata egész évben tilos vasárnap és ünnepnapokon egésznap, május 01. és szeptember 30. közötti időszakban különösen a lakó pihenő övezetben pedig szombaton 8 óra előtt és 12 óra után, valamint hétköznapokon este 19.00-tól reggel 07.00-ig nyílt téren megnevezett eszközök használata.

22 óra és 7 óra között, vasárnap és ünnepnapokon nyílt téren tilos a pihenés megzavarására alkalmas zajjal járó tevékenység folytatása is. Ez alól kivételt képeznek a nagyobb közösséget érintő, nyílit rendezvények (pl. sportnap, falunap).

Kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, a fenti előírások betartására, valamint arra, hogy a lehető legkisebb, illetve csak a szükséges mértékben használják zajkeltő eszközeiket, szerszámaikat. Kerüljék környezetük zavarását!

A rendelet szabályai, valamint a természet és környezet védelméről szóló jogszabályok megszegői ellen a hatóság eljárást kezdeményezhet.

Pilisjászfalu, 2013. május 3.

Dr. Imre Gábor
jegyző