fontos címkével jelölt bejegyzések

Pénzügyi ügyintézőt keresünk

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pilisjászfalui Kirendeltsége

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.sz. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Nyilvántartások vezetése, statisztikák, számlarögzítés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénztárak kezelése, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos számlázási feladatok, adatszolgáltatások

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, statisztikai, banki ügyintézői képesítés,
  • Pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolata, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról, nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ).
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/40/2020.  valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző
  • Személyesen: Hudecz Izabella helyettesítő jegyző, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pilisjaszfalu.hu – 2020. január 10.
www.tinnye.hu – 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.