adósságrendezés címkével jelölt bejegyzések

Polgármesteri tájékoztató 2021 április

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Az ígért időszaki helyzetjelentéssel jelentkezem Önöknél. Ennek keretei között kívánom megválaszolni az Önkormányzathoz érkezett lakossági kérdéseket/kéréseket is.  

Először a beadványra (http://pilisjaszfalu.hu/lakossagi-beadvany/) adandó válaszok:

 1. Községünk anyagi helyzete: a honlapunkon közzétett 2021. évi költségvetési tervet (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/03/Eloterjesztes_PJF-2021.-evi-koltsegvetes_2021.02.15.pdf – ez ugyan az előterjesztés, de itt látható részletesen a kiadások és bevételek), várhatóan gond nélkül teljesíteni tudjuk. A kötelező feladatainkat ellátjuk, az ez évre előírt két adósságtörlesztési részletet megfizetjük. Az előirányzott tartalék esetében azt tervezzük, hogy a „Jászok tava” képződmény felszámolására elegendő fedezetet nyújt majd (erre a kérdésre a tervek alapján történő kivitelezés megversenyeztetett árazása fog választ adni). Feltétlenül ki kell emelnem, hogy további kiadásokra nem lesz lehetőség. Honlapunkon elérhető a Képviselőtestület gazdasági programja, amely a következő választásokig követendő gazdasági célokat fogalmazza meg (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/Pilisjaszfalu-Kozseg-gazdasagi-programja-2021.pdf ).
 2. Az előző (03.09.) tájékoztatómban megírtam, hogy a feljelentést megtettük. A felelősök megállapítása a bíróság dolga, jelenleg a rendőrségi nyomozati szakaszban van az ügy. Ez azt jelenti, hogy évekig további közzétehető információ nem lesz. Csak jogerős bírói végzést/ítéletet vagy annak kivonatolását lehet majd közreadni.
 3. A faluban kezdetektől megoldatlan a vízelvezetés. A község lakótelkeinek kialakításánál a nyereségszerzésen kívül más szempont nem volt, így a vízelvezetés koncepciója, helyigényének biztosítása sem. Ennek megoldása hosszútávú feladat, de az adósságtörlesztés és a falu egyébként is gyenge anyagi helyzete csak és kizárólag a majdani ilyen témában kiírt pályázatok függvénye. Az esetleges elvárt önrész biztosítása még így is gondot jelenthet.
 4. Ennél a témánál rávilágítok a Közútkezelőnek, a kialakítandó kerékpárúttal kapcsolatos, a Képviselők által megszavazott előzetes véleményének lényegére. Mint már ismert, a Képviselők 4/3 szavazati arányával a kerékpárút nyomvonalának a 10. főút északi, lakott területi oldalán való megépítését támogatta. A döntés és a levél hátterében a következő indokolás áll. Amennyiben a patak partján vezetik a kerékpárutat, úgy lesz egy – az átadás pillanatában – szép kerékpárutunk, amit a falubeliek nagy valószínűséggel, alig fognak használni. A 10. út menti vízelvezetési és járda problémánk viszont megmarad. Amennyiben a kerékpárút a 10. út északi, lakott terület felé eső oldalán épül, az építtetőnek kötelessége megoldani a járda és vízelvezetés problematikáját is, mert egyébként oda létesítési engedélyt nem kap.
 5. Az iparterületekkel kapcsolatban: Ipari létesítmény csak ipari besorolású területen építhető. Ezzel itt nálunk nincs gond. A vonatkozó térképvázlat és a falu területeinek besorolása, valamint az egyes kategóriákra vonatkozó előírások a honlapon már évek óta megtalálható (http://pilisjaszfalu.hu/telepulesrendezesi-eszkozok/ ).

Megjegyezem, hogy a vállalkozások adóbevételei az önkormányzati saját bevételek kétharmadát képezik. Azok csökkenése, csökkentése belátható súlyos következményekkel járna, amelyet a lakosság érezne és reklamálna elsődlegesen.

 1. Amennyiben egy település lakójának egy másik ingatlan tulajdonosa, folyamatosan, bármilyen életminőség romlást okoz, a település jegyzőjéhez fordulhat birtokvédelmi eljárás megindítása érdekében. Ha valaki úgy érzi, hogy ebbe a hagyma és az olaj szaga, a jelenlegi „zaj” beletartozik, kérem járjon el e lehetőség szerint.
 2. Aki környezetszennyező tevékenységet észlel, függetlenül mindenki mástól köteles bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnál, de adott esetben akár a 112 segélyhívó számom. Mivel a sitt szállítása, illegális lerakása sajnos tettenérés esetén ér valamit, az észlelőnek kell azonnal a bejelentést megtenni.
 3. A gyermekorvosi praxis beindításával kapcsolatban: Dr. Arany Andrea doktornőnk már nagyon szeretne nyugdíjba menni és már meg is tehetné. Ha megteszi, lehetséges, hogy még háziorvosunk sem lesz. A gyermekorvosi praxis beindítása, jórészt szintén pénzkérdés.
 4. A kisiskola melletti füves pályáról már felszedettem a műfű maradványokat. A föld cseréjére már felajánlás érkezett, az is hamarosan megvalósul. A fociháló megvétele a kapukra nagy valószínűséggel megtörténik. A pályát védő magas hálókra kötelezettséget nem tudunk vállalni – annak lehetőségeinkhez képes – magas költsége miatt. Mihelyt lehet és a pálya gyakori használata beigazolódik, akkor egy következő költségvetés készítésénél megvitatjuk.
 5. Szintén a kisiskola melletti egyik kosárpalánk áthelyezése a napokban megtörténik.
 6. A murvás útjaink egy olyan adottság/örökség, aminek megvannak a maga előnyei, de főleg hátrányai, amelyek nem Önkormányzat függőek és amelyek nem változtathatók.
 7. A 10. úti gyalogátkelő létesítését újra tárgyaljuk, mihelyt kilábalunk az adósságrendezési eljárásból. Figyelmeztető lámpa csak létező műtárgy meglétére figyelmeztethet, csak úgy kihelyezni nem lehet. Ehhez is főleg pénzre lesz szükség, valamint a közútkezelő együttműködésére. Gyalogátkelő a szabályok szerint úgy létesíthető egyenes útszakaszra, hogy az mindkét irányból legalább 50 méterről belátható legyen (ezzel a 10-es úton nincs gond), és szilárd burkolatról, szilárd burkolatra vezessen. Ezzel az a nagy probléma, hogy a 10-es út egyik oldalán van, a másik oldalon nincs járda, így jelen állapotban engedély rá nem szerezhető.
 8. A település bányája is egy adottság, amely nélkül talán nem is lett volna településünk. A bánya minden engedéllyel és a szabályos robbantásokhoz szükséges eszközökkel rendelkezik, kommunikációja is szabályszerű. Amíg az engedélyük hatályos, nem kívánunk lépni ellenük, nem lenne célravezető és eredményes.
 9. Lakossági fórum a vírushelyzet miatt sajnos nem lehetséges. Mihelyt vége, tervezzük a közvetlen találkozást.

Egyéb dolgainkról szóló tájékoztatás:

 1. Az adósságrendezési eljárás a vége félé jár. Április 13-án megtörtént a Pénzügyi Gondnok és az én (polgármester) meghallgatásom (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/115-jkv.pdf). Itt hitelező értesítésével és a szakértő közreműködésének alátámasztásával kapcsolatban merült fel hiba, erre 15 napos pótlási határidőt kaptunk, amely április 28-án járt le. Az eljáró bíró által kért hiánypótlás határidőben megtörtént. Várjuk a Bíró Úr lezáró végzését. A témában Tinnye község és Krix Lajos polgármester úr nyújtott segítő kezet azzal, hogy az ELMŰ tartozás átvállalásával és a hitelezői egyezség aláírásával leegyszerűsítette a bíró által kifogásolt helyzet megoldását.
 2. Meghirdetésre került a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatának keretein belül a lakossági, vállalkozói javaslatok begyűjtése (http://pilisjaszfalu.hu/ címlap – hírfolyam). Május 24-ig várjuk a felvetéseket.
 3. Az ELMŰ középfeszültségű vezetékeket veszélyeztető fák gallyazása megtörtént. A levágott gallyakat itt hagyták az Önkormányzat előzetes értesítése, elszállítására való felkérése nélkül. A falugondnok és segítője ezeket a kupacokat felszámolja.
 4. Egy sajnálatos jelenségről kell tájékoztatnom a közvéleményt. Most az jött divatba, hogy az Önkormányzatot, a Közös Hivatalt valaki/valakik feljelentgetik. Eddig a Kormányhivatalnál, az Adatvédelmi Hatóságnál és most a napokban a Közbeszerzési Hatóságnál tett valaki feljelentést. Egy-egy ilyen bejelentés jelentős túlmunkát igényel a hatóságok kiszolgálása okán és nem utolsó sorban fennáll a veszélye a pénzbüntetések kiszabásának is. Ezek a fizetési kötelezettségek a költségvetést terhelik, mint nem tervezett kiadást és az általános tartalékot fogja terhelni (Jászok tavára félretéve). Az önkormányzati működést, szolgáltatást jól lehet csinálni, de hibátlanul nem. Jegyző Asszony és a teljes apparátus mindent megtesz annak érdekében, hogy rendben menjenek a dolgok, de az ember és pénzhiány, a folytonos adatkérések, értetlenkedések, feljelentések, ellenőrzések lassan folyamatos kapkodást idéznek elő a hivatali munkában. A kapkodás szinte egyenlő a nagyobb hibaszázalékkal. Azon vagyunk, hogy a legtöbb közérdekű adat a honlapunkon megtalálható legyen, de ahhoz egyszer utol kell magunkat érni. A feljelentések, adatigénylések, aláírásgyűjtések ezen nem segítenek.
 5. További sajnálatos jelenséget tapasztalható a Facebookon, azon belül is a Pilisjászfalu Közössége oldalon. Egy szűk csoport odáig megy, hogy konkrét rágalmazásokat fogalmaz meg az Önkormányzattal és a Közös Hivatallal kapcsolatban. Ezek a rágalmazások fél és helytelen információkból táplálkoznak, amelyek részünkről bármikor cáfolhatók. Kérem, hogy ezeket és ezekhez hasonló vagy a szűk csoport tagjaitól (rájuk fognak ismerni) érkező ilyen jellegű bejegyzéseket fogadják nagyon erős fenntartásokkal. Hivatalaink fontolóra veszik az ügy(ek), a rágalmazó személyekkel szemben jogi eljárás kezdeményezését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Jogos igény merült fel egy átfogó lakossági tájékoztatásra. Szerettük volna mindezt jóhírekkel tűzdelve egy lakossági – nem online – főrumon megtenni, de a járványhelyzet és az adósságrendezési eljárás elhúzódása átírta ezt a forgatókönyvet.

 1. Adósságrendezési eljárással kapcsolatosan november 2-án adtuk be a második hitelezői egyezség javaslatot a bíróságnak. Ez kettő nappal utána egy, az eljárás szempontjából, hitelezőnek sem minősülő, elutasított beszállító a Komenda Kft. kifogást nyújtott be. Az időzítés egy kicsit gyanús, ezt már 2019. év végétől megtehette volna. A bíróság ugyan ezt a beadványt elutasította, de három hónapos időhúzást eredményezett a bírósági döntés mechanizmusában. Az eljáró bíró csak az elutasítás jogerőre emelkedését követően nézte át a benyújtott második egyezségi javaslatot. Azzal kapcsolatban most adott ki hiánypótlási végzést, jelenleg ezen dolgozunk. A jogerős bírósági végzésig a hitelezőket nem fizethetjük, az adósság állományunk, hónapról hónapra csak a NAV felé befizetett jogosulatlan ÁFA visszaigénylés befizetéseinek részleteivel csökken.

Időközben a két vitatott hitelező státusza tisztázódott, az egyiket törölhetjük – bírói ítélet alapján – a másikat el kell fogadnunk, szintén bírói ítélet alapján.

 1. Állami Számvevőszék (ÁSZ) értékelésével kapcsolatban jelzem, hogy a hír igaz, miszerint Pilisjászfalu 1-es „osztályzatot” kapott, Tinnye pedig 3-ast. De engedjék meg, hogy két fontos momentumot rendeljek hozzá a hírhez. Az első, hogy a vizsgálat 2020 áprilisában indult és a 2019. évben érvényben lévő szabályzatokra vonatkozott, amely még a régi jegyzőnk tollából valók. Másodsorban azt is meg kell jegyeznem, hogy Tinnye és Pilisjászfalu – a közös hivatala révén – ugyanazokat a szabályzatokat mutatta be, csak a bírálójuk volt más más ellenőrző személy. Azt is szeretném megosztani Önökkel, hogy a napokban kerültek aláírásra a kifogásolt szabályzatok nagy részének az új, jelenlegi Jegyzőnk és csapata által kidolgozott verziói. A folyamat akkor lesz lezárt, ha az összes régi szabályzat felülvizsgálatra került. A fenti háttérinformációkat a Képviselőtestület tagjaival már jóval korábban megismertettük.
 2. Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2018-ban zajlott, volt megállapítás, intézkedési terv (ennek keretében készültek a 2019-es szabályzatok), beszámoló. 2020-ban a Kincstár visszajött és utóellenőrzést folytatott le, megállapította, hogy a korábbi megállapításainak többségével kapcsolatban nem történt megfelelő intézkedés, újra készült megállapítás, intézkedési terv. Az utóellenőrzés beszámolójának február 26-a volt a határideje. A beszámoló benyújtásra került (ennek feltételeként készültek el a legfontosabb szabályzatok felülvizsgálatai). A következménye még nem ismert.
 3. A 2021. év költségvetés tervezésének fázisában vagyunk. Mivel válság költségvetés, így jórészt csak kötelező feladatok végrehajtására ad majdan felhatalmazást, ha elfogadásra kerül. A tervezet első verzióját az Adósságrendezési Bizottság első körben már tárgyalta, a bizottság tagjainak javaslatait a Jegyző Asszony beépítette, az öt ARB tag közül már négyen szavaztunk, már csak a Pénzügyi Gondnok szavazatára, állásfoglalására várunk. A költségvetés első verziója, elkészülte után néhány nappal a Képviselőknek is megküldésre került. A napi élet kötelező feladatain felül két téma került be a költségvetési javaslatba. Egyrészt a helyi egészségügyi vérvétel finanszírozását és a Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület támogatását építettük bele a tárgyévi kiadások közé. A vérvétel már több éve sikeresen és a helyi lakosok igényének megfelelően rendben történik, azt megszüntetni nem szeretnénk. A Polgárőrség támogatását a romló közbiztonsági helyzet indokolja. Mint ismert az Önkormányzat telephelyéről tűzifát tulajdonítottak el ismeretlenek, már kétszer a helyi boltba is betörés történt, megrongálták a játszótéri eszközöket és a karácsonyi díszítéseket. Ezek nagyon rossz előjelek, amelynek legfőbb megfékezője a polgárőrség lehet. Az érdi Rendőrkapitánnyal történt megbeszélésen is szó esett a közbiztonságunk romlásáról. A rendőrség nagy létszámhiánnyal küzd, így rendszeres rendőri járőrözést ígérni nem tudott. A Polgárőrség irányába, a támogatást, első sorban több feltételhez kívánjuk kötni (könyvvezetési, működési szabályszerűségek stb.) másrészt teljesítmény fokozás elvárása mellett szeretnénk részletekben folyósítani. A közbiztonság növelését célzó további és nem túl távoli terveink: a közvilágítás sűrítése, kamerás megfigyelőrendszer folyamatos kiépítése. A jelzett kiadásokon túl, a jelenlegi költségvetési támogatási és adóbevételi oldal nem is ad lehetőséget további „költekezésre”, viszont az adósságtörlesztés előirányzott részének megfizetését semmi esetre sem veszélyezteti.
 4. Megkezdődött a településfejlesztési eszközök felülvizsgálata. Ehhez kapcsolódóan a végrehajtó szolgáltatóval való szerződéskötés már megtörtént, most partnerségi egyeztetés helyi szabályozásának kidolgozása van soron. E szabályzat tervezet is megküldésre került a Képviselőknek. Hamarosan kitűzésre kerül a partnerségi egyeztetés időintervalluma, amely a Lakosságot is érinti. Ennek részletei az interneten és az Önkormányzat faliújságán is meg fog jelenni, javaslom ezt feltétlenül keressék és az ott leírtak szerint, ha érintettséget, lehetőséget látnak az eljárásban a hirdetménynek és a szabályzatnak megfelelően azt jelezzék majd.
 5. Adóellenőrzés kapcsán jelzem, hogy a helyi adóhatóság folyamatosan dolgozik és előbb vagy utóbb mindenkit megvizsgál és azokhoz feltétlenül elér, akiknek nyilvántartott adóhátraléka és/vagy a helyszíni ellenőrzések megtétele kapcsán szükségessé válik. Napjainkban kézbesített adószámla kivonat megküldése is része e folyamatnak. Ezek kézbesítését első körben saját munkatársaink kísérelték meg, jórészt sikerrel. Második kézbesítési lehetőségként szórólapon kértük, hogy aki napközben nem tudta a Falugondnoktól és Munkatársától átvenni az értesítőt, segítse a falut azzal, hogy munkába indulás előtt a hivatalba átveszi az ügydarabot. Ezeknek a lehetőségeknek adtunk egy kis kifutási időt, reggeli ügyeletet szerveztünk, de az ezek után nálunk maradt értesítőket kötelezően postáznunk kellet. Ez meg is történt. Nem tehettük mérlegre, hogy megtegyük vagy sem. Az adóellenőrzés a most jelzett hátralékok behajtásával és a helyszíni vizsgálatokkal folytatódik, amely a részben a Neten elérhető légifotók és a bevallások egyeztetése, bejelentések és/vagy telekkönyvi bejegyzések és adóbevallások összevetése kapcsán válhat szükségessé. Itt kívánom megjegyezni, hogy az esetleges adóhátralékkal rendelkezők önkéntes befizetései még mindig „olcsóbban” jönnek ki, mint a hivatali behajtás végösszege (fogadják ezt baráti tanácsként). E témáról sajnos konkrétumokat én magam polgármesterként nem tudok, mert nem is tudhatok, így bővebb információt csak az ellenőrzés végén és csak a Jegyző Asszony összesítőjéből fogunk megtudni. Jegyző Asszony tájékoztatott – az UBM írásos felhatalmazása alapján – hogy a somlyóvölgyi telkek után a három évre visszamenőlegesen kivethető telekadó kivetésre megtörtént. Az UBM előzetes jelzésének megfelelően ez megfellebbezésre került, így most jogi úton folytatódik az ezzel kapcsolatos ügymenet. Az UBM a 2020. kivetett, immár nem vitatott mértékű telekadóját hiánytalanul megfizette és a 2021. évi kivetés megfizetésére, előzetesen jelezte a jogkövető magatartás betartását.
 6. Községünkben kialakult helyzet miatti rendőrségi feljelentést, mint már régebben jeleztem, 2020. novemberében megtettük. Az ügyet a rendőrség áthelyezte Budapestről előbb Budaőrsre, majd onnan az érdi rendőrkapitányságra. Az ügyben megkezdődtek a tanúkihallgatások. Erről több információval – nagy valószínűséggel az ügy lezártáig – nem is fogunk rendelkezni.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Hitelezői megállapodás állapotjelentés

Tisztelt Pilisjászfaluiak! 

    Megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék jegyzőkönyve a szeptember 28-i meghallgatásról, amely községünk adósságrendezési eljárása kapcsán rendelt el az eljáró bíró.

  Bíró úr egy végzést is küldött amelyben, segítségünkre leírta a pénzügyi gondnoktól, az adósságrendezési bizottságtól, a testülettől elvárt eljárási rendet.

  Ennek megfelelően kívánunk eljárni.

  A folyó hó 13-án 15:00-ra kiírt Adósságrendezési Bizottsági ülésre már az egyezségi javaslat, a csoportba sorolás és a Hitelezők által már elfogadott egyezségi megállapodások a tegnapi nap folyamán előterjesztésre kerültek a pénzügyi gondnoknak és az ARB további tagjainak, illetve tájékoztatásul a többi önkormányzati képviselőnek, valamint az eljárást segítő ügyvédnek is. Megkezdődött az ARB ülés után nyolc napon belül megtartandó képviselőtestületi ülés előkészítése is. A bírói végzésben előírt nyilatkozatainkat a mai napon megtesszük: 

 • önkormányzatunk rendelkezik elfogadott válságköltségvetéssel,
 • az egyezség benyújtásának várható időpontja – ha minden jól megy – október 30.

Kérem továbbra is kísérjék figyelemmel az eljárás fejleményeit.  

   Tisztelettel:   

  Székely Róbert  polgármester

93_jegyzőkönyv

94_végzés

ARB_levél

A 2020.10.05-i tájékoztató:

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Tájékoztatom községünk Lakóit, hogy az adósságrendezési eljárás műveleteinek sorában – az első, a Bíróság által elutasított egyezségi megállapodás után – rákapcsoltunk egy következő, jobban megkonstruált egyezségi javaslat előkészítésére, elkészítésére.

Örömmel jelentem, hogy Hitelezőinktől – az előző megállapodástervezet előkészítésében tapasztaltakhoz képest is – nagyobb bizalmat kaptunk. Mindkét hitelezői csoportban az egyezség megkötéséhez szükséges igenlő válaszok írásos dokumentumok formájában állnak rendelkezésünkre. Az “A” hitelezői csoport 7 tagjából 5 írt alá igenlő megállapodást, amely 98,82%-os értékaránynak felel meg. A “B” hitelezői csoport 6 szavazóképes tagjából 4 írt alá igenlő megállapodást, amely 78,53%-os értékaránynak felel meg. Elfogadható akkor az egyezség, ha csoportonként a csoportlétszám fele és a képviselt hitelösszeg legalább 66,66%-át kitevő hitelösszegre vonatkozólag fogadják el a Hitelezők az önkormányzat ajánlatát. Most már csak a pénzügyi gondnokunkon, a segítő ügyvéden és a képviselő-testületen múlik, hogy tartalmilag és formailag helyesen hagyjuk jóvá ezt az eredményt. A 2020. október 13-án 15:00-kor kezdődő Adósságrendezési Bizottsági ülés erről fog szólni.

Azt gondolom ezek után – a negatív hangok ellenére – senkinek nem lehet afelől kétsége, hogy az önkormányzat a vagyonfelosztást megelőzendő, ismét a hitelezőkkel történő megállapodás felé vette az irányt.

Köszönjük a Hitelezők megtisztelő bizalmát.

Mellékelve megtalálják a csoportbesorolást és a számadatok kimutatásait.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Egyezségi_állapot_20201005

Polgármesteri tájékoztatás – 2020 július

Tisztelt Pilisjászfalui Lakosok!

 1. Mint értesültek róla a Budapest Környéki Törvényszék elutasította az Önkormányzat által benyújtott, a tartozásaink kiegyenlítését célzó, egyezségi javaslatot.
  1. A végzést megjelenítettük a netes elérhetőségeinken. Némi magyarázat azért nem árt a végzés értelmezéséhez. A végzés szinte teljes egészében technikai hibákra hivatkozva utasította el beadványunkat. Ehhez csak annyit kívánok hozzá fűzni, hogy a teljes apparátus azt tette, amit a pénzügyi gondnok elvárt tőlünk, az Ő útmutatása szerint tettük, amit tennünk kellett. Sajnos e végzés is azt mutatja, hogy pénzügyi gondnokunk – az önkormányzati adósságrendezés specialitásait érintően – felkészületlenül érkezett hozzánk. Ennek másik ékes bizonyítéka, hogy a 2019. évi válság költségvetés négy hónapra készült, de teljesen függetlenül az éves költségvetéstől, annak számait nem módosítva, az előirányzati könyvelést korrekt módon le nem kezelve. Ezt az akkor itt dolgozó könyvelőnek kellett volna rendeznie, de Ő ahogyan a teljes évi könyvelést, ezt sem kezelte megfelelően. Nos, ez a könyvelő most a pénzügyi gondnokunk (az Önkormányzat által fizetett) „szakmai tanácsadója”. Ennek hatására fordult elő, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésen nem került elfogadásra a zárszámadási rendelet. De még ez is – a történelmi hűség kedvéért – úgy történt, hogy a testületi ülést megelőző Adósságrendezési Bizottsági Ülésre a pénzügy gondnok asszony felkészületlenül érkezett, mert ott szó nélkül elfogadta a zárszámadást és támogatta a rendelet elfogadtatását, mondva azt, hogy az számok egyeznek. A testületi ülésen már teljesen ellentétesen nyilatkozott. Ezekről a majdan közzétett jegyzőkönyvek tanúskodni fognak. De folytatom. A NAV nagyon korrekt módon, segítve Önkormányzatunkat, engedélyezte a jogosulatlan visszaigényelt ÁFA összeg 42 havi részletben történő visszafizetését, az 1,6 m. forintos pótlék megfizetése alól mentesített. Mindezt ahhoz kötötte, hogy minden részletet pontos időben és maradéktalanul befizetjük. Pénzügyi gondnokunk csak igen nagy nyomásra és ügyvédi segítség hatására engedélyezte az első részlet megfizetését. Mindezek után kérdezem, csodálkozik-e valaki azon, hogy nincs kedvem, erőm, időm egy ilyen szakemberrel együttműködni. Megfejelve mindezt azzal, hogy pénzügyi gondnokunk, nem csak a mindent összekutyuló könyvelőnktől, de még a volt jegyzőtől kér „segítséget és tanácsot” aki egyik okozója a kialakult helyzetnek.
  2. Fontos momentum az ügyben, hogy a most következő vagyonfelosztási eljárás egy hosszú lefolyású műveletsor. Ennek végrehajtásának időszaka alatt bármikor benyújtható egy újabb egyezségi javaslat. Ezt a lehetőséget ki fogjuk használni, már a legnagyobb hitelezők többségéve beszéltem és támogatásukról biztosították Önkormányzatunkat. Tehát semmi nem veszett el, csak tolódik. DE(!) megcsináljuk. Mivel az eljáró bíró egy korrekt „szájbarágós”, így sokat segítő végzést adott ki, a be nem jelentkezett hitelezőkkel kapcsolatban is adott tippet, így Velük is egy részletfizetési egyezséget igyekszünk nyélbe ütni, így az önkormányzat első két évi törlesztési terheit csökkentjük.
 1. Adórendelkezéseinkről nagyon sok mondanivalóm van, itt és most próbálom rövidre fogni. Az elmúlt öt év és még sajnos a 2020. évre vonatkozó adórendelkezéseink is több pontban szembe mennek a helyi adózásról szóló törvénnyel, egyes kúriai állásfoglalásokkal, ítéletekkel. Ezért olyan nehéz téma a visszamenőleges adóztatás.
  1. Első és talán egyik legfontosabb megállapítás, hogy a megelőző évek (most csak 5 évre visszatekintve) adómértékei és az azok alapján realizált bevételek SOHA nem fedezték községünk kiadásait. Évente legalább 30 millió forint hiányt generáltak. Nem véletlenül keletkezett a hatalmas adósságállomány.
  2. Előző évek adórendeleteinek legfőbb hibái az adómérték és adókedvezmények megjelölésének, alkalmazásának összevisszasága, jogellenessége. Azaz támadható és az említettek miatt megsemmisítésre ítéltetett, ha azt bárki bepanaszolja a Kúriánál.
  3. Az ez évre érvényes, 2019. novemberében (választások után egy hónappal) meghozott adórendelkezésünk, már a kedvezményeket jól kezeli, ám elszaladtunk a mértékekkel. Azaz az általam meghozott telekadó csökkentés, a kúriai állásfoglalások jegyében és a képviselőkkel előzetesen egyeztetve történt annak érdekében, hogy az adó minden várható jogi támadástól mentesen kivethető legyen. (A kivetése, de már az aktuális rész befizetése is megtörtént az adóalanyok jelentős többsége részéről – nem csak az UBM-SPM cégeket érintette). A közmű nélküli telkek adójának 50%-ra való mérséklése adópolitikai egyeztetés eredménye, amelyen a teljes képviselő-testület jelen volt és az ott elhangzottakat, megállapodottakat a helyszínen senki, de senki nem kifogásolta. Mivel kellően tapasztalatlanok voltunk egy ilyen rendezvény lebonyolításában nem készítettünk hangfelvételt, emlékeztetőt (most már tudjuk, hogy hiba volt). A pénzügyi gondnokunk bejelentése kapcsán a Kormányhivatal törvényességi vizsgálata az általam hozott adórendelet módosítást törvényesnek és szabályosnak ítélte, kizárólag a kötelezően előírt hatástanulmány hiányát kifogásolta (az valóban nem volt – én semmitmondó számításokat nem adok ki a kezemből). Azt is jelzem, hogy egy másik adópolitikai egyeztetésen is részt vett a teljes képviselő-testület. Ezt a pilisjászfalui vállalkozókat tömörítő érdekképviseleti szövetség tagjaival ejtettük meg. Ők joggal kifogásolták az általam is említett – elszaladtunk a mértékkel – esetet, azaz a közel nyolcszoros építményadó mértéket. Ott ígéretet tettünk már a folyó évi adórendeletünk felülvizsgálatára és a következő négy év koncepciójának felvázolására. Azaz további adómérték csökkentés várható annak érdekében, hogy ne érje, ne érhesse jogi támadás a folyó évi rendeletünket és a megállapított adók befizetésre és/vagy beszedésre kerüljenek. Jelenleg az érdekképviselet várja ajánlásunkat és még vár a Kúriai beadvány megfogalmazásával. Ezzel meg akartuk várni az adósságrendezési eljárás lezárulását, várat magára az ügy, viszont az egyezség elutasítása miatt napirendre vesszük a tárgyévi adórendelkezések módosítását még várhatóan szeptember hónapban.
  4. Összefoglalva az adóügyi helyzetet megállapítható, hogy ha kivetjük a visszamenőleges adót az UBM-SPM irányába, szembe kell néznünk egy kúriai perrel, amelyből nem jövünk ki, nem jöhetünk ki győztesen, azaz nem, hogy pénzt nem kapunk még a perköltség is az Önkormányzatot fogja terhelni. A vállalkozók pénzét sem tudjuk ideiglenesen használni, mivel az Önkormányzat adósságrendezés alatt állása miatt a felperes jogvédelmet fog kérni és vélhetően kapni, azaz, az adóbehajtásra halasztó hatályt rendelnek el a kúriai ítélet meghozataláig. Ezen felül elesünk azoktól a felajánlásoktól is, amelyeket az UBM-SPM cégcsoport tett (jászok tava megszüntetése, egyéb támogatások). Az említett adópolitikai megbeszélésen az UBM-SPM ügyvédje egyértelműsítette mindezek bekövetkeztét. Azt még nem értem, hogy ezt a menetrendet a pénzügyi gondnok és követői (tanácsadója, a volt könyvelőnk, Kőműves képviselő úr, Sztaricskainé Ágnes képviselő asszony, a volt jegyző úr, plusz egy önjelölt, háttérből felelősség nélkül irányítani kívánó helyi lakos) miért tagadja, miért nem látja bekövetkezésének igen magas kockázatát. Jelzem, hogy az adó kivetése jegyző asszony kizárólagos hatásköre, s ha nem hagytak neki más választást megteszi, amit a jogszabályok és helyi rendelet a számára előírnak. De attól, hogy megteszi nem biztos, hogy a falu érdeke lesz, ami ez után történik (nagyon nagy valószínűséggel)!!!
 1. A feljelentések ügye halad, megtörtént az elévülési időn belüli teljes, tételes pénzforgalmi ellenőrzés és a vitatható tételek kiemelése. A leltározás is talált „ügyet”. Most történik a szortírozása annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön milyen eljárás legyen kezdeményezve a konkrét esetben. Jelzem, hogy lesz mit megítélnie a nyomozó hatóságnak és a bíróságnak. Azt is jelzem, hogy a most folyó művelet sem egyszerű, mert a helyzetmegítéléséhez szükséges egyéb dokumentumokat – amit ügyvéd úr kér – még keresgélni kell. Ezek nélkül egyes tételek feljelentése értelmetlen lenne. Hangsúlyozom, nem politikai jellegű feljelentéseket kívánunk tenni (írok valamit aztán kijelenthetjük, hogy mi megtettük, amit tőlünk vártak), hanem tényleges jogellenes cselekedeteket panaszolunk be.
 1. A leltározás ügye is halad, a tárgyi eszközök tételes és tényleges mennyiségi számbavétele, vonalkódozása megtörtént, most folyik az ASP KATI modul (eszköznyilvántartási szoftverrész) oktatása, majd megtörténik a leltári adatokkal való feltöltése. A telekkönyv kivonatolása is megtörtént. A telekkönyv alapján az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok tételes, többcélú felmérése augusztus végén, szeptember elején fog megtörténni. Ebben segítséget ígértek képviselőink. Addigra a vagyonkataszteri nyilvántartásunk szakértő által ellenőrzésre kerül, azaz az adatok fogadására és használatára alkalmassá válik.

Tájékoztatásomhoz nem várok kommenteket, nem is lesz módom válaszolgatnom rájuk, ezt kérem szíveskedjenek figyelembe venni!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Következő tájékoztatásom augusztus végén várható.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester