Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete  2015. május 28-án 18.00 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterem

Az ülés egyetlen napirendi pontja a Somvirág óvoda építési (kivitelezési) közbeszerzés elbírálása és az ezzel kapcsolatos döntések

A rendkívüli ülés összehívását a közbeszerzési határidő indokolja.

 

Képviselő-testületi ülés

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. április 23-án 18.00 órai kezdettel tartja következő testületi ülését.

Helye az Önkormányzati Hivatal, Pilisjászfalu Bécsi út 33. tanácsterme

Tervezett napirendi pontok:

Az önkormányzat 2014.-évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Óvodavezetői pályázat eredményhirdetése
Óvodai beiratkozási időpontok meghatározása
Zsámbéki orvosi ügyeleti gépjármű beszerzéshez hozzájárulás
Dr. Bieber Zoltán és nejének ajánlata a 051/20. és a 051/22. hrsz. ingatlanok megvételére
Az önkormányzat „Civil pályázat” I. fordulóra beérkezett pályázat elbírálása
Jászok emlékkövével kapcsolatos felajánlás (Dechert György kezdeményezésére)

Tájékoztató ebek összeírásról

kutya

Tisztelt Ebtartó!

Pilisjászfalu Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben a Pilisjászfalu Község Önkormányzati Hivatalban (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.),  illetve letölthetők az önkormányzati weboldaláról (itt) amelyek nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az önkormányzat hivatala részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal, (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.)
  • Az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket az állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni  a változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. 03. 31.

Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól

TÁJÉKOZTATÁS
a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

image007A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak. A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól bővebben…