Imanap

ökumené

Ökumenikus imanap lesz a pilisjászfalui kápolnában 2014. január 25-én, szombaton 18 órai kezdéssel.
Igét hirdet Csoma Áron református lelkész.
Szeretettel várjuk a keresztény egyházak híveit!

Értesítés kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül –a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink 2014. január.07.és június.07. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Köszönettel,
Magyar Kémény Kft.

Tájékoztatás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a két ünnep között a hivatal zárva tart
Az első munkanap 2014. január 6.

Halotti anyakönyvi ügyben a 06/30/644-7550 telefonszámot kell hívni
(Kérem, hogy kizárólag halotti anyakönyvi ügyben keressék a számot.)

Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva!

Önkormányzat hivatala nevében:

Dr. Imre Gábor jegyző

Közzététel

Pilisjászfalu Község Önkormányzata ezúton teszi közzé a 2014. évre kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait.

„A” típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 6 pályázat
ebből a támogatott pályázatok száma: 5 pályázat
érvénytelen pályázatok száma: 1 pályázat
elutasított pályázatok száma: –

„B” típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 1 pályázat
ebből a támogatott pályázatok száma: 1 pályázat

A két típusú pályázati kiírásra az összes megítélt támogatás összege
400.000 Ft ,-
,amely a következő módon oszlik meg:

„A” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 250.000 Ft (5 fő x 5000,-Ft/hó x 10 hó)

„B” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 150.000 Ft (1 fő x 5000,- Ft/hó x10 hó x 3év)

Pilisjászfalu, 2013. december 19.
Pilisjászfalu Község Önkormányzata

HÉSZ véleményezés

Pilisjászfalu Óvoda-telek építési szabályozásának rendezése és Helyi Építési Szabályzat módosítása

Lakossági véleményezés 30 napos határidővel

Kifüggesztve 2013. december 13.

A dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A véleményeket megküldhetik e-mailben a penzugy@pilisjaszfalu.hu, valamint írásban leadhatják a Polgármesteri Hivatalban Horváth Melindánál.

Pilisjászfalu_mod_2013 dec

Tájékoztató a diákokat érintő buszos járatokról

A 2013. december 15-től életbelépő autóbusz-menetrendről az alábbi tájékoztatást kaptuk, a Pilisvörösvári Járási Hivataltól:

bus

A Zsámbéki medencében lakó, Piliscsabán tanuló diákok korábbi hazaszállításának lehetőségét megvizsgáltuk, a szolgáltatóval egyeztettük. Ennek eredményeként a 799 számú Zsámbék-Perbál-Tinnye-Piliscsaba-Pilisvörösvár autóbuszvonalon az alábbi változások történnek:

– A Zsámbékról munkanapokon 16:35 órakor Pilisvörösvárra induló autóbuszjárat csak Piliscsaba vasútállomásig közlekedik, oda 17:05 órakor érkezik. Piliscsaba, iskola elnevezésű megállóhelytől Pilisvörösvár felé a 17:13 órakor induló, 810-es jelzésű, Kesztölc-Budapest viszonylatú autó

– Új autóbuszjárat indul Piliscsaba vasútállomásról Tinnyén át Perbálig, 17:05 órakor, ezáltal a diákok hazautazása a Zsámbéki-medence felé háromnegyed órával korábban megoldottá válik. A járat Pilisvörösvár felől a Budapestről 16 órakor, Pilisvörösvár városházától 16:34 órakor Esztergom felé induló 800-as jelzésű autóbuszjárattal érhető el. Perbálon 15 perces várakozási idővel biztosított a továbbutazás Zsámbék és Telki-Budakeszi felé.buszjárattal lehet továbbutazni.

– A Pilisvörösvár, bányatelep megállóhelyről 17:33-kor Zsámbékra induló autóbuszjárat csak Piliscsaba vasútállomástól közlekedik, változatlan időpontban, 17:50 órakor. Pilisvörösvár Piliscsaba között azonos időben a Budapestről 17 órakor Esztergomba induló 800-as jelzésű járattal lehet utazni. Tekintettel azonban az Árpád-híd felújításával, és a vasúti vágányzárral együtt járó csúcsidőszaki torlódásokra, a Zsámbék felé utazóknak célszerűbb az eggyel korábbi, Budapestről 16:40 órakor induló járattal, vagy vonatpótló autóbusszal utazniuk. Pilisvörösvár-Piliscsaba között az újrainduló vasúti közlekedés is igénybe vehető.

– Új autóbuszjárat indul Perbálról Piliscsaba vasútállomásig 17:26 órakor, érkezik 17:47 órakor.

 

Aktuális információk a szemétszállításról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A szemétszállítással kapcsolatos lakossági érdeklődésekre, arról tájékoztatom Önöket, hogy az ideiglenesen kijelölt közérdekű közszolgáltató céggel a kijelölés időszakára nincs szükség külön lakossági szerződések megkötésére. A szolgáltató a számláját illetve a befizetésekre vonatkozó csekkjeit – utólag – a háztarásokba közvetlenül juttatja el.

Többen jelezték, hogy ez év decemberre is számlázott a korábbi szolgáltató a Saubermacher-Esztergom Kft,, holott a szolgáltatást november 30-val felmondta. Vélhetően a szolgáltatónál jelentkező adminisztrációs hiba miatt került a teljes negyedév feltüntetésre az elszámoláson, azonban az összeg a tényleges szállítási időszaknak megfelelően (kettő hónapra) lett kalkulálva.

Kérem, hogy a szolgáltatással számlázással más díjfizetési módokkal kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel a szolgáltatót, illetve annak diszpécserközpontját hívják:

A DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. elérhetőségei:

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Diszpécser szolgálat telefonszámai: 06-22-504-412; 06- 22-507-419

Dr. Imre Gábor jegyző

Tájékoztató a hulladékszállításról

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy 2013. december 1-től Pilisjászfalu közigazgatási területén a települési szilárd hulladék elszállítására a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. –t jelölte ki a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A kijelölésre – az önkormányzat kezdeményezésére – azért került sor, mert a korábbi szolgáltató a Saubermacher-Esztergom Kft. korábbi szerződését 2013. november 30. napjával felmondta, így a folyamatban lévő közbeszerzés eredményes lezárásáig – ideiglenes jelleggel – a kijelöltközérdekű közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat.

trashA szemét elszállítása heti rendszerességgel a szerdai napokon történik.

Első alkalommal 2013. december 4-én kell a kukákat kihelyezni úgy, hogy a járat 6.00 órakor kezdi a begyűjtést. Kérjük, mindenki a lehető legkorábbi időpontban helyezze ki az edényeit, mert nem tudni, hogy várhatóan melyik utcában, milyen időpontban érkezik meg a szállítóautó. Tájékoztató a hulladékszállításról bővebben…