Hitelezői megállapodás állapotjelentés

Tisztelt Pilisjászfaluiak! 

    Megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék jegyzőkönyve a szeptember 28-i meghallgatásról, amely községünk adósságrendezési eljárása kapcsán rendelt el az eljáró bíró.

  Bíró úr egy végzést is küldött amelyben, segítségünkre leírta a pénzügyi gondnoktól, az adósságrendezési bizottságtól, a testülettől elvárt eljárási rendet.

  Ennek megfelelően kívánunk eljárni.

  A folyó hó 13-án 15:00-ra kiírt Adósságrendezési Bizottsági ülésre már az egyezségi javaslat, a csoportba sorolás és a Hitelezők által már elfogadott egyezségi megállapodások a tegnapi nap folyamán előterjesztésre kerültek a pénzügyi gondnoknak és az ARB további tagjainak, illetve tájékoztatásul a többi önkormányzati képviselőnek, valamint az eljárást segítő ügyvédnek is. Megkezdődött az ARB ülés után nyolc napon belül megtartandó képviselőtestületi ülés előkészítése is. A bírói végzésben előírt nyilatkozatainkat a mai napon megtesszük: 

  • önkormányzatunk rendelkezik elfogadott válságköltségvetéssel,
  • az egyezség benyújtásának várható időpontja – ha minden jól megy – október 30.

Kérem továbbra is kísérjék figyelemmel az eljárás fejleményeit.  

   Tisztelettel:   

  Székely Róbert  polgármester

93_jegyzőkönyv

94_végzés

ARB_levél

A 2020.10.05-i tájékoztató:

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Tájékoztatom községünk Lakóit, hogy az adósságrendezési eljárás műveleteinek sorában – az első, a Bíróság által elutasított egyezségi megállapodás után – rákapcsoltunk egy következő, jobban megkonstruált egyezségi javaslat előkészítésére, elkészítésére.

Örömmel jelentem, hogy Hitelezőinktől – az előző megállapodástervezet előkészítésében tapasztaltakhoz képest is – nagyobb bizalmat kaptunk. Mindkét hitelezői csoportban az egyezség megkötéséhez szükséges igenlő válaszok írásos dokumentumok formájában állnak rendelkezésünkre. Az “A” hitelezői csoport 7 tagjából 5 írt alá igenlő megállapodást, amely 98,82%-os értékaránynak felel meg. A “B” hitelezői csoport 6 szavazóképes tagjából 4 írt alá igenlő megállapodást, amely 78,53%-os értékaránynak felel meg. Elfogadható akkor az egyezség, ha csoportonként a csoportlétszám fele és a képviselt hitelösszeg legalább 66,66%-át kitevő hitelösszegre vonatkozólag fogadják el a Hitelezők az önkormányzat ajánlatát. Most már csak a pénzügyi gondnokunkon, a segítő ügyvéden és a képviselő-testületen múlik, hogy tartalmilag és formailag helyesen hagyjuk jóvá ezt az eredményt. A 2020. október 13-án 15:00-kor kezdődő Adósságrendezési Bizottsági ülés erről fog szólni.

Azt gondolom ezek után – a negatív hangok ellenére – senkinek nem lehet afelől kétsége, hogy az önkormányzat a vagyonfelosztást megelőzendő, ismét a hitelezőkkel történő megállapodás felé vette az irányt.

Köszönjük a Hitelezők megtisztelő bizalmát.

Mellékelve megtalálják a csoportbesorolást és a számadatok kimutatásait.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Egyezségi_állapot_20201005

Bursa Hungarica 2021 pályázatok

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázati kiírás 2021.évre A típus

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázati kiírás 2021.évre B típus

Rendkívüli tájékoztatás

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

A mai napon pont került a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda dolgozói bérének kifizetésére.

Az átutalások ma dél körül megtörténtek.

A délelőtti adósságrendezési bizottsági ülés hanganyagát a honlapra feltöltöttük.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

A 2020.09.07-i ARB ülés hanganyaga:
2020.09.07_09.56_01

Pénteki levelezési folyamat:

Székely Róbert:

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az ARB ülésnek értelme nincs, az utalásnak anélkül is mennie kell.

Idézem a kincstár szakvéleményét.

Tisztelettel kérem ne húzzuk egymás idejét a felesleges ARB ülésével.

Nekem személy szerint csak délutáni időpont felel meg, de kérem – tisztelettel – ne fussunk felesleges köröket!

Írja alá a hölgy és kész. Nagyon sok határidőn túli utalás is van a csomagban, azt sem engedte utalni, pedig annak semmi köze a bérekhez. Egyszerűen csak arrogánsan közölte, hogy „ma nincs utalás” és pont. Kérdezem Öntől így kell működnie egy független, pártatlan és szakértő pénzügyi gondnoknak???

 

A Magyar Államkincstár álláspontja:

„Tisztelt Jegyző Asszony!

Pilisjászfalu Község Önkormányzata nettó finanszírozásának felfüggesztésével összefüggő tájékoztatását köszönöm.

Az abban foglaltakkal kapcsolatosan álláspontunk a következő:

A megismert információk alapján úgy gondoljuk, nincs semmi akadálya az illetmények kifizetésének. Az önkormányzatot megillető előirányzat folyósításának, a zárszámadás el nem fogadása miatti felfüggesztése nem ad okot arra, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók bére ne kerüljön kifizetésre.

Mivel a számfejtés, a kötelezettség-vállalás megtörtént, a szükséges fedezet rendelkezésre áll, továbbá jogszabály írja elő az illetmények kifizetésének időpontját, véleményünk szerint annak a mai napon sorra kellett volna kerülnie.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 36. § szerint az adósságrendezési eljárás alatt a helyi önkormányzat működésére az Ötv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A törvény melléklete részletesen tartalmazza az alapvető lakossági szolgáltatásokat. Meglátásunk szerint az ezen szolgáltatásokat ellátó dolgozók bérének visszatartása veszélyeztetheti a feladatok ellátását.

Ismételten felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat teljesíti a fent jelzett adatszolgáltatási kötelezettségét, a felfüggesztett összegek folyósítására utólagosan sor kerül.

Sebestyén Gabriella igazgató megbízásából, üdvözlettel,

 

  Hetényi Tamás

irodavezető

 

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

1138 Budapest, Váci út 188., V. em. 567.

Tel.: +36 (1) 429-5330; +36 (20) 523-7449

Email: hetenyi.tamas@allamkincstar.gov.hu

 

Székely Róbert:

Amennyiben hétfőn délelőtt a bérek nem kerülnek aláírásra, a törvényszékhez fordulok.

Én hatásos segítséget várok Önöktől, nem időhúzást. Az emberek már mára várták a pénzüket.

 

Kérem megértését. Kékesi Mária egyre többször bizonyítja alkalmatlanságát, ez egy tökéletes alkalom rá. Az Ő levelét is idézem Önnek, amelyben legalább kettő súlyos szakmai tévedés van. Ha nem az Övé, akkor a szakértőjének tulajdonítom a helytelen megközelítéseket.

Kékesi Mária:

„Tisztelt ARB Tagok!

 

Mint a mai napon kiderült, az Önkormányzat részére 2020. augusztus 11-én érkezett az értesítés, mi szerint a 2020. augusztus havi nettó finaszírozás felfüggesztésre került, azért mert nem lett elfogadva a 2019. évre vonatkozó zárszámadás. Többedszer fordul elő, hogy az önkormányzatot érintő ügyekről nem kapok tájékoztatást. Éa ami még nagyobb probléma ebben az esetben, hogy az értesítés ellenére senki nem csinált semmit, Polgármester úr és Jegyző Asszony is megérdemelt szabadságát töltötte és még az e heti ARB ülésen sem került szóba a dolog, csak érintőlegesen a végén, hogy foglalkozni kell a zárszámadással, de a felfüggesztés nem került megemlítésre. Egyébként a témában ma kaptam anyagot, a jövő héten fogok tudni foglalkozni vele.

A nettó finanszírozás felfüggesztése azt is jelenti, ha valamilyen módon ki lennének fizetve a bérek, akkor várhatóan a levont adók és a fizetendő járulékok inkasszálásra kerülnek a Kincstár által, ez újabb minimum 3-4 millió forint.

Többször elhangzott már, hogy adósságrendezési eljárás alatt minden gazdasági kérdésben az ARB dönt.

Mivel most nem arról van szó, hogy aláírok egy utalást vagy nem, rendkívüli ARB ülést javaslok a kérdés megvitatására. Ugyanis Jegyző Asszony állításával szemben az kevés, hogy az utalásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a bankszámlán, azt is meg kell vizsgálni, hogy a kifizetésekhez szükséges előírányzat rendelkezésre áll-e. 

Hétfőn, 11 órai kezdést javaslok.

 

Üdvözlettel:

Kékesi Mária

könyvvizsgáló

Pénzügyi Gondnok” 

Székely Róbert:

Nagyon kérem értse meg, betelt a pohár. Ebben az esetben „csak” 34 ember sorsa van benne, akik jórészt kispénzűek.

De a falu sorsa is ennek az Andrikóné Kékesi Mária kezében van ami már jóval nagyobb felelősség. De pont az a c.1700 emberért és a közösség vagyonáért való, az orrán túl látó, felelősség hiányzik a hölgyből. A háttér kapcsolatairól, befolyásoltságáról pedig nem is beszélek, mert mint mondtam azt objektív módon bizonyítani nem tudom az Önnek már egyszer megküldött – véletlenül számunkra is megküldött – levelezésen kívül.

 

Az ügyben elismertük saját hibánkat, miszerint a kincstár szankciót közlő levelét nem továbbítottuk annak megérkezésekor azonnal a pénzügyi gondnok számára. Az ARB ülésen azért nem merült fel a dolog, mivel mi túlléptünk rajta, vártuk a szankció bekövetkeztét és két héten  belül megoldandó technikai problémaként (szakértői szemmel csak ennyinek kell látszódni ebből az ügyből) éltük meg és kezeltük.

 

Bár nem a témához kapcsolódik, de az egyezségi javaslat véglegesítésére is szükségem lenne, még arra sem mondott semmit a pénzügyi gondnokunk, pedig már sürget az idő, ha más nem a BÖT 18-i ülése miatt. Oda már el kellene küldenem az előterjesztés elkészítéséhez.  Ez ügyben is kérem tisztelettel a segítségét!

E levelet is közzéteszem a község honlapján és a Facebookon.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          
polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

Molnár Attila György, Kerszi:

Molnár Attila György nem járult hozzá levele közléséhez.

Székely Róbert:

From: Székely Róbert Pilisjászfalu Polgármestere [mailto:polgarmester@pilisjaszfalu.hu]
Sent: Friday, September 04, 2020 10:16 AM
To: iroda@kerszizrt.hu
Cc: ‘Mária Kékesi’; ‘Geréb Tünde’; ‘Sandor Komuves’; Szántó Vilmos; Dr.Sztaricskai Ferencné Ágnes; ‘András Borsó’; ‘Falatovics István’; ‘Tünde’; ovodavezeto@somviragovoda.hu
Subject: S.O.S.

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tisztelt Pénzügyi Gondnok!

 

Mint Pilisjászfalu törvényes képviselője fordulok Önhöz, mint a kirendelt pénzügyi gondnok szervezet első számú vezetőjéhez.

Az Önök által kijelölt Kékesiné Andrikó Mária pénzügyi gondnok, a mai napon, megtagadta a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének átutalását (mintegy 34 fő esetében).

Munkatársaink a pénzügyi gondnok által meghatározott időszakra a bankszámla feloldását megszervezték, az utalandó tételeket időben megküldték, mindezek ellenére a pénzügyi gondnok az átutalást megtagadta – állítása szerint – a Magyar Államkincstár által hozott – nettó finanszírozási támogatás ideiglenes szüneteltetése – szankció okán.   

Mivel az illetmények fedezete a költségvetési elszámolási (bank) számlán rendelkezésre áll, így az ideiglenes technikai állami támogatás-fedezet hiánya nem lehet indoka az illetmények visszatartásának. Ezzel megsértjük a Kttv. 146. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségünket.

A személyes találkozásunk alkalmával megbeszéltük, hogy zavar esetén együttműködünk és a törvényszéki feljelentéstől tartózkodunk amennyiben Ön/Önök, mint a pénzügyi gondnok kirendelői megszüntetik/megelőzik a „túlkapás” törvénysértést melyet megbízottjuk követne vagy követ el.

Most itt az esemény amely törvénysértésbe torkollhat. Tisztelettel kérem gyors segítségét!

Amennyiben a bérek kifizetése a mai napon nem történik meg, úgy sajnálattal, de a törvényszékhez fordulok.

Az átutalások között már nagyon sok lejárt számla is van, de azok utalását is megtagadta pénzügyi gondnokunk.

Nagyon kérem segítsen!

E levelet a munkavállalói és a Pilisjászfalu lakói körében közzéteszem.

Köszönöm.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          
polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

 

Geréb Tünde jegyző levelezése:

Tisztelt Jegyző Asszony!

Pilisjászfalu Község Önkormányzata nettó finanszírozásának felfüggesztésével összefüggő tájékoztatását köszönöm.

Az abban foglaltakkal kapcsolatosan álláspontunk a következő:

A megismert információk alapján úgy gondoljuk, nincs semmi akadálya az illetmények kifizetésének. Az önkormányzatot megillető előirányzat folyósításának, a zárszámadás el nem fogadása miatti felfüggesztése nem ad okot arra, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók bére ne kerüljön kifizetésre.

Mivel a számfejtés, a kötelezettség-vállalás megtörtént, a szükséges fedezet rendelkezésre áll, továbbá jogszabály írja elő az illetmények kifizetésének időpontját, véleményünk szerint annak a mai napon sorra kellett volna kerülnie.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 36. § szerint az adósságrendezési eljárás alatt a helyi önkormányzat működésére az Ötv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A törvény melléklete részletesen tartalmazza az alapvető lakossági szolgáltatásokat. Meglátásunk szerint az ezen szolgáltatásokat ellátó dolgozók bérének visszatartása veszélyeztetheti a feladatok ellátását.

 

Ismételten felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat teljesíti a fent jelzett adatszolgáltatási kötelezettségét, a felfüggesztett összegek folyósítására utólagosan sor kerül.

 

Sebestyén Gabriella igazgató megbízásából, üdvözlettel,

 

  Hetényi Tamás

irodavezető

 

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

1138 Budapest, Váci út 188., V. em. 567.

Tel.: +36 (1) 429-5330; +36 (20) 523-7449

Email: hetenyi.tamas@allamkincstar.gov.hu

 

 

From: Geréb Tünde Jegyzõ [mailto:jegyzo@pilisjaszfalu.hu]
Sent: Friday, September 4, 2020 10:10 AM
To: Sebestyén Gabriella

Subject: Pilisjászfalu_MÁK- nettó finanszírozás felfüggesztése

 

Sebestyén Gabriella Igazgató részére

 

Magyar Államkincstár

Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

 

Tisztelt Igazgató Asszony!

 

Tájékoztatom arról, hogy a távollétében Hetényi Tamás Irodavezető által Pilisjászfalu Község Önkormányzata számára kiküldött tájékoztató levélben foglaltakra való hivatkozással, az önkormányzatnál zajló adósságrendezési eljárás miatt KERSZI Zrt. által a feladat ellátására kirendelt Kékesiné Andrikó Mária nevű pénzügyi gondnok, az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók számára, augusztus hónapra járó bér, mai napon történő kifizetéséhez nem járul hozzá.

A bérek nettó összegének fedezete az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

Az utaláshoz való hozzájárulás megtagadásával, Pilisjászfalu Község Önkormányzata a bérek fizetésének határidejét tartalmazó Kttv. 146. § (3) bekezdésének előírásait betartani nem tudja.

Álláspontom szerint a nettó finanszírozás jogos felfüggesztésének ténye, nem alapozza meg bérek utalásának megtagadását.

Kérem a tájékoztatásom szíves megismerésére és a Magyar Államkincstár álláspontjának kifejtésére.

Visszajelzését előre is nagyon szépen köszönöm.

Tisztelettel:

Geréb Tünde

jegyző

 

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út. 33.

 

Mobil: +36 30 321 3147

E-mail: jegyzo@tinnye.hu vagy jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A mai napon a községünk adósságrendezésére kirendelt pénzügyi gondnok, KERSZI Zrt. – részéről Kékesiné Andrikó Mária, megtagadta a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkavállalói illetményeinek kifizetését/átutalását. Gyors intézkedésként, hogy ne essünk törvénysértésbe az alábbi levelet küldtem a KERSZI Zrt. vezérigazgatójának. A mai nap történéseiről részletes jegyzőkönyvet kérek jegyző asszonytól. Az ügy hátteréről, a levélben említett Magyar Államkincstár szankciójáról és annak hátteréről már esett szó ezen a helyen, de részletesebb beszámolóval is fogok szolgálni ha ezt a problémát sikerült megoldani.

Tisztelettel:

Székely Róbert

polgármester

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tisztelt Pénzügyi Gondnok!

Mint Pilisjászfalu törvényes képviselője fordulok Önhöz, mint a kirendelt pénzügyi gondnok szervezet első számú vezetőjéhez.

Az Önök által kijelölt Kékesiné Andrikó Mária pénzügyi gondnok, a mai napon, megtagadta a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének átutalását (mintegy 34 fő esetében).

Munkatársaink a pénzügyi gondnok által meghatározott időszakra a bankszámla feloldását megszervezték, az utalandó tételeket időben megküldték, mindezek ellenére a pénzügyi gondnok az átutalást megtagadta – állítása szerint – a Magyar Államkincstár által hozott – nettó finanszírozási támogatás ideiglenes szüneteltetése – szankció okán.   

Mivel az illetmények fedezete a költségvetési elszámolási (bank) számlán rendelkezésre áll, így az ideiglenes technikai állami támogatás-fedezet hiánya nem lehet indoka az illetmények visszatartásának. Ezzel megsértjük a Kttv. 146. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségünket.

A személyes találkozásunk alkalmával megbeszéltük, hogy zavar esetén együttműködünk és a törvényszéki feljelentéstől tartózkodunk amennyiben Ön/Önök, mint a pénzügyi gondnok kirendelői megszüntetik/megelőzik a „túlkapás” törvénysértést melyet megbízottjuk követne vagy követ el.

Most itt az esemény amely törvénysértésbe torkollhat. Tisztelettel kérem gyors segítségét!

Amennyiben a bérek kifizetése a mai napon nem történik meg, úgy sajnálattal, de a törvényszékhez fordulok.

Az átutalások között már nagyon sok lejárt számla is van, de azok utalását is megtagadta pénzügyi gondnokunk.

Nagyon kérem segítsen!

E levelet a munkavállalói és a Pilisjászfalu lakói körében közzéteszem.

Köszönöm.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          

polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

Letölthető értesítő:

Felfüggesztés augusztus

Módosul az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

Pilisjászfalui kirendeltségének

Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 ­– 11.30-ig és 12.30 – 16.00-ig

Kedd: 8.00 – 11.30-ig és 12.30 – 18.00-ig

 

Geréb Tünde jegyző asszony ügyfélfogadása:

Kedd: 9.00 -11.30-ig és 14.00 – 16.00-ig.

 

Telefonszám: +36-30-156-93-50

Tisztelettel: Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Pilisjászfalui kirendeltsége