Könyvtári, Információs és Közösségi hely

Elérhetőség:
2080, Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
jaszfalukonyvtar@gmail.com

Facebook oldal

Nyitva tartás:
Kedd: 15:00 – 18:00
Szerda: 11:00– 18:00


Működésünk:
2013 óta tagja vagyunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR) . A megyei könyvtárak által működtetett rendszer az 5.000 fő alatti településeken élő lakosság számára biztosít egységes, magas színvonalú közösségi-, könyvtári ellátást. Ezáltal könyvtári állományunk beszerzésének nagy részét a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) koordinálja.

Szolgáltatásaink:

 • Tájékoztatás a könyvtár állományáról, működéséről.
 • Könyvtári dokumentumok egyéni vagy csoportos helyben használata.
 • Könyvtárközi kölcsönzés igénylése.
 • Folyóirat olvasás.
 • Könyvek kölcsönzése.
 • Számítógép használat.
 • CD, DVD kölcsönzés.
 • Könyvtárhasználati órák és foglalkozások szervezése, megtartása.
 • Író-olvasótalálkozók lebonyolítása.
 • Sokszínű rendezvények az Országos Könyvtári Napok keretein belül.
 • Társasjáték, papírszínház, diavetítő kölcsönzése helybeli iskolai foglalkozásokhoz pedagógusok részére.

A kölcsönzés feltételei:
A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. Ehhez az Olvasói nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges, ami által a beiratkozó tudomásul veszi és elfogadja a könyvtári tagság feltételeit, a könyvtári rend működését.  A szolgáltatás mindenki számára ingyenes.

Vár a könyvtár mindenkit szeretettel!

Kanovszki Renáta
könyvtárosi asszisztens