Hitelezői megállapodás állapotjelentés

Tisztelt Pilisjászfaluiak! 

    Megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék jegyzőkönyve a szeptember 28-i meghallgatásról, amely községünk adósságrendezési eljárása kapcsán rendelt el az eljáró bíró.

  Bíró úr egy végzést is küldött amelyben, segítségünkre leírta a pénzügyi gondnoktól, az adósságrendezési bizottságtól, a testülettől elvárt eljárási rendet.

  Ennek megfelelően kívánunk eljárni.

  A folyó hó 13-án 15:00-ra kiírt Adósságrendezési Bizottsági ülésre már az egyezségi javaslat, a csoportba sorolás és a Hitelezők által már elfogadott egyezségi megállapodások a tegnapi nap folyamán előterjesztésre kerültek a pénzügyi gondnoknak és az ARB további tagjainak, illetve tájékoztatásul a többi önkormányzati képviselőnek, valamint az eljárást segítő ügyvédnek is. Megkezdődött az ARB ülés után nyolc napon belül megtartandó képviselőtestületi ülés előkészítése is. A bírói végzésben előírt nyilatkozatainkat a mai napon megtesszük: 

  • önkormányzatunk rendelkezik elfogadott válságköltségvetéssel,
  • az egyezség benyújtásának várható időpontja – ha minden jól megy – október 30.

Kérem továbbra is kísérjék figyelemmel az eljárás fejleményeit.  

   Tisztelettel:   

  Székely Róbert  polgármester

93_jegyzőkönyv

94_végzés

ARB_levél

A 2020.10.05-i tájékoztató:

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Tájékoztatom községünk Lakóit, hogy az adósságrendezési eljárás műveleteinek sorában – az első, a Bíróság által elutasított egyezségi megállapodás után – rákapcsoltunk egy következő, jobban megkonstruált egyezségi javaslat előkészítésére, elkészítésére.

Örömmel jelentem, hogy Hitelezőinktől – az előző megállapodástervezet előkészítésében tapasztaltakhoz képest is – nagyobb bizalmat kaptunk. Mindkét hitelezői csoportban az egyezség megkötéséhez szükséges igenlő válaszok írásos dokumentumok formájában állnak rendelkezésünkre. Az “A” hitelezői csoport 7 tagjából 5 írt alá igenlő megállapodást, amely 98,82%-os értékaránynak felel meg. A “B” hitelezői csoport 6 szavazóképes tagjából 4 írt alá igenlő megállapodást, amely 78,53%-os értékaránynak felel meg. Elfogadható akkor az egyezség, ha csoportonként a csoportlétszám fele és a képviselt hitelösszeg legalább 66,66%-át kitevő hitelösszegre vonatkozólag fogadják el a Hitelezők az önkormányzat ajánlatát. Most már csak a pénzügyi gondnokunkon, a segítő ügyvéden és a képviselő-testületen múlik, hogy tartalmilag és formailag helyesen hagyjuk jóvá ezt az eredményt. A 2020. október 13-án 15:00-kor kezdődő Adósságrendezési Bizottsági ülés erről fog szólni.

Azt gondolom ezek után – a negatív hangok ellenére – senkinek nem lehet afelől kétsége, hogy az önkormányzat a vagyonfelosztást megelőzendő, ismét a hitelezőkkel történő megállapodás felé vette az irányt.

Köszönjük a Hitelezők megtisztelő bizalmát.

Mellékelve megtalálják a csoportbesorolást és a számadatok kimutatásait.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Egyezségi_állapot_20201005