Önkormányzat kategória bejegyzései

Rendkívüli tájékoztatás

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

A mai napon pont került a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda dolgozói bérének kifizetésére.

Az átutalások ma dél körül megtörténtek.

A délelőtti adósságrendezési bizottsági ülés hanganyagát a honlapra feltöltöttük.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

A 2020.09.07-i ARB ülés hanganyaga:
2020.09.07_09.56_01

Pénteki levelezési folyamat:

Székely Róbert:

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az ARB ülésnek értelme nincs, az utalásnak anélkül is mennie kell.

Idézem a kincstár szakvéleményét.

Tisztelettel kérem ne húzzuk egymás idejét a felesleges ARB ülésével.

Nekem személy szerint csak délutáni időpont felel meg, de kérem – tisztelettel – ne fussunk felesleges köröket!

Írja alá a hölgy és kész. Nagyon sok határidőn túli utalás is van a csomagban, azt sem engedte utalni, pedig annak semmi köze a bérekhez. Egyszerűen csak arrogánsan közölte, hogy „ma nincs utalás” és pont. Kérdezem Öntől így kell működnie egy független, pártatlan és szakértő pénzügyi gondnoknak???

 

A Magyar Államkincstár álláspontja:

„Tisztelt Jegyző Asszony!

Pilisjászfalu Község Önkormányzata nettó finanszírozásának felfüggesztésével összefüggő tájékoztatását köszönöm.

Az abban foglaltakkal kapcsolatosan álláspontunk a következő:

A megismert információk alapján úgy gondoljuk, nincs semmi akadálya az illetmények kifizetésének. Az önkormányzatot megillető előirányzat folyósításának, a zárszámadás el nem fogadása miatti felfüggesztése nem ad okot arra, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók bére ne kerüljön kifizetésre.

Mivel a számfejtés, a kötelezettség-vállalás megtörtént, a szükséges fedezet rendelkezésre áll, továbbá jogszabály írja elő az illetmények kifizetésének időpontját, véleményünk szerint annak a mai napon sorra kellett volna kerülnie.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 36. § szerint az adósságrendezési eljárás alatt a helyi önkormányzat működésére az Ötv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A törvény melléklete részletesen tartalmazza az alapvető lakossági szolgáltatásokat. Meglátásunk szerint az ezen szolgáltatásokat ellátó dolgozók bérének visszatartása veszélyeztetheti a feladatok ellátását.

Ismételten felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat teljesíti a fent jelzett adatszolgáltatási kötelezettségét, a felfüggesztett összegek folyósítására utólagosan sor kerül.

Sebestyén Gabriella igazgató megbízásából, üdvözlettel,

 

  Hetényi Tamás

irodavezető

 

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

1138 Budapest, Váci út 188., V. em. 567.

Tel.: +36 (1) 429-5330; +36 (20) 523-7449

Email: hetenyi.tamas@allamkincstar.gov.hu

 

Székely Róbert:

Amennyiben hétfőn délelőtt a bérek nem kerülnek aláírásra, a törvényszékhez fordulok.

Én hatásos segítséget várok Önöktől, nem időhúzást. Az emberek már mára várták a pénzüket.

 

Kérem megértését. Kékesi Mária egyre többször bizonyítja alkalmatlanságát, ez egy tökéletes alkalom rá. Az Ő levelét is idézem Önnek, amelyben legalább kettő súlyos szakmai tévedés van. Ha nem az Övé, akkor a szakértőjének tulajdonítom a helytelen megközelítéseket.

Kékesi Mária:

„Tisztelt ARB Tagok!

 

Mint a mai napon kiderült, az Önkormányzat részére 2020. augusztus 11-én érkezett az értesítés, mi szerint a 2020. augusztus havi nettó finaszírozás felfüggesztésre került, azért mert nem lett elfogadva a 2019. évre vonatkozó zárszámadás. Többedszer fordul elő, hogy az önkormányzatot érintő ügyekről nem kapok tájékoztatást. Éa ami még nagyobb probléma ebben az esetben, hogy az értesítés ellenére senki nem csinált semmit, Polgármester úr és Jegyző Asszony is megérdemelt szabadságát töltötte és még az e heti ARB ülésen sem került szóba a dolog, csak érintőlegesen a végén, hogy foglalkozni kell a zárszámadással, de a felfüggesztés nem került megemlítésre. Egyébként a témában ma kaptam anyagot, a jövő héten fogok tudni foglalkozni vele.

A nettó finanszírozás felfüggesztése azt is jelenti, ha valamilyen módon ki lennének fizetve a bérek, akkor várhatóan a levont adók és a fizetendő járulékok inkasszálásra kerülnek a Kincstár által, ez újabb minimum 3-4 millió forint.

Többször elhangzott már, hogy adósságrendezési eljárás alatt minden gazdasági kérdésben az ARB dönt.

Mivel most nem arról van szó, hogy aláírok egy utalást vagy nem, rendkívüli ARB ülést javaslok a kérdés megvitatására. Ugyanis Jegyző Asszony állításával szemben az kevés, hogy az utalásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a bankszámlán, azt is meg kell vizsgálni, hogy a kifizetésekhez szükséges előírányzat rendelkezésre áll-e. 

Hétfőn, 11 órai kezdést javaslok.

 

Üdvözlettel:

Kékesi Mária

könyvvizsgáló

Pénzügyi Gondnok” 

Székely Róbert:

Nagyon kérem értse meg, betelt a pohár. Ebben az esetben „csak” 34 ember sorsa van benne, akik jórészt kispénzűek.

De a falu sorsa is ennek az Andrikóné Kékesi Mária kezében van ami már jóval nagyobb felelősség. De pont az a c.1700 emberért és a közösség vagyonáért való, az orrán túl látó, felelősség hiányzik a hölgyből. A háttér kapcsolatairól, befolyásoltságáról pedig nem is beszélek, mert mint mondtam azt objektív módon bizonyítani nem tudom az Önnek már egyszer megküldött – véletlenül számunkra is megküldött – levelezésen kívül.

 

Az ügyben elismertük saját hibánkat, miszerint a kincstár szankciót közlő levelét nem továbbítottuk annak megérkezésekor azonnal a pénzügyi gondnok számára. Az ARB ülésen azért nem merült fel a dolog, mivel mi túlléptünk rajta, vártuk a szankció bekövetkeztét és két héten  belül megoldandó technikai problémaként (szakértői szemmel csak ennyinek kell látszódni ebből az ügyből) éltük meg és kezeltük.

 

Bár nem a témához kapcsolódik, de az egyezségi javaslat véglegesítésére is szükségem lenne, még arra sem mondott semmit a pénzügyi gondnokunk, pedig már sürget az idő, ha más nem a BÖT 18-i ülése miatt. Oda már el kellene küldenem az előterjesztés elkészítéséhez.  Ez ügyben is kérem tisztelettel a segítségét!

E levelet is közzéteszem a község honlapján és a Facebookon.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          
polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

Molnár Attila György, Kerszi:

Molnár Attila György nem járult hozzá levele közléséhez.

Székely Róbert:

From: Székely Róbert Pilisjászfalu Polgármestere [mailto:polgarmester@pilisjaszfalu.hu]
Sent: Friday, September 04, 2020 10:16 AM
To: iroda@kerszizrt.hu
Cc: ‘Mária Kékesi’; ‘Geréb Tünde’; ‘Sandor Komuves’; Szántó Vilmos; Dr.Sztaricskai Ferencné Ágnes; ‘András Borsó’; ‘Falatovics István’; ‘Tünde’; ovodavezeto@somviragovoda.hu
Subject: S.O.S.

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tisztelt Pénzügyi Gondnok!

 

Mint Pilisjászfalu törvényes képviselője fordulok Önhöz, mint a kirendelt pénzügyi gondnok szervezet első számú vezetőjéhez.

Az Önök által kijelölt Kékesiné Andrikó Mária pénzügyi gondnok, a mai napon, megtagadta a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének átutalását (mintegy 34 fő esetében).

Munkatársaink a pénzügyi gondnok által meghatározott időszakra a bankszámla feloldását megszervezték, az utalandó tételeket időben megküldték, mindezek ellenére a pénzügyi gondnok az átutalást megtagadta – állítása szerint – a Magyar Államkincstár által hozott – nettó finanszírozási támogatás ideiglenes szüneteltetése – szankció okán.   

Mivel az illetmények fedezete a költségvetési elszámolási (bank) számlán rendelkezésre áll, így az ideiglenes technikai állami támogatás-fedezet hiánya nem lehet indoka az illetmények visszatartásának. Ezzel megsértjük a Kttv. 146. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségünket.

A személyes találkozásunk alkalmával megbeszéltük, hogy zavar esetén együttműködünk és a törvényszéki feljelentéstől tartózkodunk amennyiben Ön/Önök, mint a pénzügyi gondnok kirendelői megszüntetik/megelőzik a „túlkapás” törvénysértést melyet megbízottjuk követne vagy követ el.

Most itt az esemény amely törvénysértésbe torkollhat. Tisztelettel kérem gyors segítségét!

Amennyiben a bérek kifizetése a mai napon nem történik meg, úgy sajnálattal, de a törvényszékhez fordulok.

Az átutalások között már nagyon sok lejárt számla is van, de azok utalását is megtagadta pénzügyi gondnokunk.

Nagyon kérem segítsen!

E levelet a munkavállalói és a Pilisjászfalu lakói körében közzéteszem.

Köszönöm.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          
polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

 

Geréb Tünde jegyző levelezése:

Tisztelt Jegyző Asszony!

Pilisjászfalu Község Önkormányzata nettó finanszírozásának felfüggesztésével összefüggő tájékoztatását köszönöm.

Az abban foglaltakkal kapcsolatosan álláspontunk a következő:

A megismert információk alapján úgy gondoljuk, nincs semmi akadálya az illetmények kifizetésének. Az önkormányzatot megillető előirányzat folyósításának, a zárszámadás el nem fogadása miatti felfüggesztése nem ad okot arra, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók bére ne kerüljön kifizetésre.

Mivel a számfejtés, a kötelezettség-vállalás megtörtént, a szükséges fedezet rendelkezésre áll, továbbá jogszabály írja elő az illetmények kifizetésének időpontját, véleményünk szerint annak a mai napon sorra kellett volna kerülnie.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 36. § szerint az adósságrendezési eljárás alatt a helyi önkormányzat működésére az Ötv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A törvény melléklete részletesen tartalmazza az alapvető lakossági szolgáltatásokat. Meglátásunk szerint az ezen szolgáltatásokat ellátó dolgozók bérének visszatartása veszélyeztetheti a feladatok ellátását.

 

Ismételten felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat teljesíti a fent jelzett adatszolgáltatási kötelezettségét, a felfüggesztett összegek folyósítására utólagosan sor kerül.

 

Sebestyén Gabriella igazgató megbízásából, üdvözlettel,

 

  Hetényi Tamás

irodavezető

 

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

1138 Budapest, Váci út 188., V. em. 567.

Tel.: +36 (1) 429-5330; +36 (20) 523-7449

Email: hetenyi.tamas@allamkincstar.gov.hu

 

 

From: Geréb Tünde Jegyzõ [mailto:jegyzo@pilisjaszfalu.hu]
Sent: Friday, September 4, 2020 10:10 AM
To: Sebestyén Gabriella

Subject: Pilisjászfalu_MÁK- nettó finanszírozás felfüggesztése

 

Sebestyén Gabriella Igazgató részére

 

Magyar Államkincstár

Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

 

Tisztelt Igazgató Asszony!

 

Tájékoztatom arról, hogy a távollétében Hetényi Tamás Irodavezető által Pilisjászfalu Község Önkormányzata számára kiküldött tájékoztató levélben foglaltakra való hivatkozással, az önkormányzatnál zajló adósságrendezési eljárás miatt KERSZI Zrt. által a feladat ellátására kirendelt Kékesiné Andrikó Mária nevű pénzügyi gondnok, az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók számára, augusztus hónapra járó bér, mai napon történő kifizetéséhez nem járul hozzá.

A bérek nettó összegének fedezete az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

Az utaláshoz való hozzájárulás megtagadásával, Pilisjászfalu Község Önkormányzata a bérek fizetésének határidejét tartalmazó Kttv. 146. § (3) bekezdésének előírásait betartani nem tudja.

Álláspontom szerint a nettó finanszírozás jogos felfüggesztésének ténye, nem alapozza meg bérek utalásának megtagadását.

Kérem a tájékoztatásom szíves megismerésére és a Magyar Államkincstár álláspontjának kifejtésére.

Visszajelzését előre is nagyon szépen köszönöm.

Tisztelettel:

Geréb Tünde

jegyző

 

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út. 33.

 

Mobil: +36 30 321 3147

E-mail: jegyzo@tinnye.hu vagy jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A mai napon a községünk adósságrendezésére kirendelt pénzügyi gondnok, KERSZI Zrt. – részéről Kékesiné Andrikó Mária, megtagadta a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkavállalói illetményeinek kifizetését/átutalását. Gyors intézkedésként, hogy ne essünk törvénysértésbe az alábbi levelet küldtem a KERSZI Zrt. vezérigazgatójának. A mai nap történéseiről részletes jegyzőkönyvet kérek jegyző asszonytól. Az ügy hátteréről, a levélben említett Magyar Államkincstár szankciójáról és annak hátteréről már esett szó ezen a helyen, de részletesebb beszámolóval is fogok szolgálni ha ezt a problémát sikerült megoldani.

Tisztelettel:

Székely Róbert

polgármester

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tisztelt Pénzügyi Gondnok!

Mint Pilisjászfalu törvényes képviselője fordulok Önhöz, mint a kirendelt pénzügyi gondnok szervezet első számú vezetőjéhez.

Az Önök által kijelölt Kékesiné Andrikó Mária pénzügyi gondnok, a mai napon, megtagadta a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének átutalását (mintegy 34 fő esetében).

Munkatársaink a pénzügyi gondnok által meghatározott időszakra a bankszámla feloldását megszervezték, az utalandó tételeket időben megküldték, mindezek ellenére a pénzügyi gondnok az átutalást megtagadta – állítása szerint – a Magyar Államkincstár által hozott – nettó finanszírozási támogatás ideiglenes szüneteltetése – szankció okán.   

Mivel az illetmények fedezete a költségvetési elszámolási (bank) számlán rendelkezésre áll, így az ideiglenes technikai állami támogatás-fedezet hiánya nem lehet indoka az illetmények visszatartásának. Ezzel megsértjük a Kttv. 146. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségünket.

A személyes találkozásunk alkalmával megbeszéltük, hogy zavar esetén együttműködünk és a törvényszéki feljelentéstől tartózkodunk amennyiben Ön/Önök, mint a pénzügyi gondnok kirendelői megszüntetik/megelőzik a „túlkapás” törvénysértést melyet megbízottjuk követne vagy követ el.

Most itt az esemény amely törvénysértésbe torkollhat. Tisztelettel kérem gyors segítségét!

Amennyiben a bérek kifizetése a mai napon nem történik meg, úgy sajnálattal, de a törvényszékhez fordulok.

Az átutalások között már nagyon sok lejárt számla is van, de azok utalását is megtagadta pénzügyi gondnokunk.

Nagyon kérem segítsen!

E levelet a munkavállalói és a Pilisjászfalu lakói körében közzéteszem.

Köszönöm.

Tisztelettel:

Székely Róbert                                          

polgármester

Pilisjászfalu

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

mobil: +36302748701

e-mail: polgarmester@pilisjászfalu.hu

Letölthető értesítő:

Felfüggesztés augusztus

Módosul az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

Pilisjászfalui kirendeltségének

Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 ­– 11.30-ig és 12.30 – 16.00-ig

Kedd: 8.00 – 11.30-ig és 12.30 – 18.00-ig

 

Geréb Tünde jegyző asszony ügyfélfogadása:

Kedd: 9.00 -11.30-ig és 14.00 – 16.00-ig.

 

Telefonszám: +36-30-156-93-50

Tisztelettel: Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Pilisjászfalui kirendeltsége

Polgármesteri tájékoztatás – 2020 július

Tisztelt Pilisjászfalui Lakosok!

 1. Mint értesültek róla a Budapest Környéki Törvényszék elutasította az Önkormányzat által benyújtott, a tartozásaink kiegyenlítését célzó, egyezségi javaslatot.
  1. A végzést megjelenítettük a netes elérhetőségeinken. Némi magyarázat azért nem árt a végzés értelmezéséhez. A végzés szinte teljes egészében technikai hibákra hivatkozva utasította el beadványunkat. Ehhez csak annyit kívánok hozzá fűzni, hogy a teljes apparátus azt tette, amit a pénzügyi gondnok elvárt tőlünk, az Ő útmutatása szerint tettük, amit tennünk kellett. Sajnos e végzés is azt mutatja, hogy pénzügyi gondnokunk – az önkormányzati adósságrendezés specialitásait érintően – felkészületlenül érkezett hozzánk. Ennek másik ékes bizonyítéka, hogy a 2019. évi válság költségvetés négy hónapra készült, de teljesen függetlenül az éves költségvetéstől, annak számait nem módosítva, az előirányzati könyvelést korrekt módon le nem kezelve. Ezt az akkor itt dolgozó könyvelőnek kellett volna rendeznie, de Ő ahogyan a teljes évi könyvelést, ezt sem kezelte megfelelően. Nos, ez a könyvelő most a pénzügyi gondnokunk (az Önkormányzat által fizetett) „szakmai tanácsadója”. Ennek hatására fordult elő, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésen nem került elfogadásra a zárszámadási rendelet. De még ez is – a történelmi hűség kedvéért – úgy történt, hogy a testületi ülést megelőző Adósságrendezési Bizottsági Ülésre a pénzügy gondnok asszony felkészületlenül érkezett, mert ott szó nélkül elfogadta a zárszámadást és támogatta a rendelet elfogadtatását, mondva azt, hogy az számok egyeznek. A testületi ülésen már teljesen ellentétesen nyilatkozott. Ezekről a majdan közzétett jegyzőkönyvek tanúskodni fognak. De folytatom. A NAV nagyon korrekt módon, segítve Önkormányzatunkat, engedélyezte a jogosulatlan visszaigényelt ÁFA összeg 42 havi részletben történő visszafizetését, az 1,6 m. forintos pótlék megfizetése alól mentesített. Mindezt ahhoz kötötte, hogy minden részletet pontos időben és maradéktalanul befizetjük. Pénzügyi gondnokunk csak igen nagy nyomásra és ügyvédi segítség hatására engedélyezte az első részlet megfizetését. Mindezek után kérdezem, csodálkozik-e valaki azon, hogy nincs kedvem, erőm, időm egy ilyen szakemberrel együttműködni. Megfejelve mindezt azzal, hogy pénzügyi gondnokunk, nem csak a mindent összekutyuló könyvelőnktől, de még a volt jegyzőtől kér „segítséget és tanácsot” aki egyik okozója a kialakult helyzetnek.
  2. Fontos momentum az ügyben, hogy a most következő vagyonfelosztási eljárás egy hosszú lefolyású műveletsor. Ennek végrehajtásának időszaka alatt bármikor benyújtható egy újabb egyezségi javaslat. Ezt a lehetőséget ki fogjuk használni, már a legnagyobb hitelezők többségéve beszéltem és támogatásukról biztosították Önkormányzatunkat. Tehát semmi nem veszett el, csak tolódik. DE(!) megcsináljuk. Mivel az eljáró bíró egy korrekt „szájbarágós”, így sokat segítő végzést adott ki, a be nem jelentkezett hitelezőkkel kapcsolatban is adott tippet, így Velük is egy részletfizetési egyezséget igyekszünk nyélbe ütni, így az önkormányzat első két évi törlesztési terheit csökkentjük.
 1. Adórendelkezéseinkről nagyon sok mondanivalóm van, itt és most próbálom rövidre fogni. Az elmúlt öt év és még sajnos a 2020. évre vonatkozó adórendelkezéseink is több pontban szembe mennek a helyi adózásról szóló törvénnyel, egyes kúriai állásfoglalásokkal, ítéletekkel. Ezért olyan nehéz téma a visszamenőleges adóztatás.
  1. Első és talán egyik legfontosabb megállapítás, hogy a megelőző évek (most csak 5 évre visszatekintve) adómértékei és az azok alapján realizált bevételek SOHA nem fedezték községünk kiadásait. Évente legalább 30 millió forint hiányt generáltak. Nem véletlenül keletkezett a hatalmas adósságállomány.
  2. Előző évek adórendeleteinek legfőbb hibái az adómérték és adókedvezmények megjelölésének, alkalmazásának összevisszasága, jogellenessége. Azaz támadható és az említettek miatt megsemmisítésre ítéltetett, ha azt bárki bepanaszolja a Kúriánál.
  3. Az ez évre érvényes, 2019. novemberében (választások után egy hónappal) meghozott adórendelkezésünk, már a kedvezményeket jól kezeli, ám elszaladtunk a mértékekkel. Azaz az általam meghozott telekadó csökkentés, a kúriai állásfoglalások jegyében és a képviselőkkel előzetesen egyeztetve történt annak érdekében, hogy az adó minden várható jogi támadástól mentesen kivethető legyen. (A kivetése, de már az aktuális rész befizetése is megtörtént az adóalanyok jelentős többsége részéről – nem csak az UBM-SPM cégeket érintette). A közmű nélküli telkek adójának 50%-ra való mérséklése adópolitikai egyeztetés eredménye, amelyen a teljes képviselő-testület jelen volt és az ott elhangzottakat, megállapodottakat a helyszínen senki, de senki nem kifogásolta. Mivel kellően tapasztalatlanok voltunk egy ilyen rendezvény lebonyolításában nem készítettünk hangfelvételt, emlékeztetőt (most már tudjuk, hogy hiba volt). A pénzügyi gondnokunk bejelentése kapcsán a Kormányhivatal törvényességi vizsgálata az általam hozott adórendelet módosítást törvényesnek és szabályosnak ítélte, kizárólag a kötelezően előírt hatástanulmány hiányát kifogásolta (az valóban nem volt – én semmitmondó számításokat nem adok ki a kezemből). Azt is jelzem, hogy egy másik adópolitikai egyeztetésen is részt vett a teljes képviselő-testület. Ezt a pilisjászfalui vállalkozókat tömörítő érdekképviseleti szövetség tagjaival ejtettük meg. Ők joggal kifogásolták az általam is említett – elszaladtunk a mértékkel – esetet, azaz a közel nyolcszoros építményadó mértéket. Ott ígéretet tettünk már a folyó évi adórendeletünk felülvizsgálatára és a következő négy év koncepciójának felvázolására. Azaz további adómérték csökkentés várható annak érdekében, hogy ne érje, ne érhesse jogi támadás a folyó évi rendeletünket és a megállapított adók befizetésre és/vagy beszedésre kerüljenek. Jelenleg az érdekképviselet várja ajánlásunkat és még vár a Kúriai beadvány megfogalmazásával. Ezzel meg akartuk várni az adósságrendezési eljárás lezárulását, várat magára az ügy, viszont az egyezség elutasítása miatt napirendre vesszük a tárgyévi adórendelkezések módosítását még várhatóan szeptember hónapban.
  4. Összefoglalva az adóügyi helyzetet megállapítható, hogy ha kivetjük a visszamenőleges adót az UBM-SPM irányába, szembe kell néznünk egy kúriai perrel, amelyből nem jövünk ki, nem jöhetünk ki győztesen, azaz nem, hogy pénzt nem kapunk még a perköltség is az Önkormányzatot fogja terhelni. A vállalkozók pénzét sem tudjuk ideiglenesen használni, mivel az Önkormányzat adósságrendezés alatt állása miatt a felperes jogvédelmet fog kérni és vélhetően kapni, azaz, az adóbehajtásra halasztó hatályt rendelnek el a kúriai ítélet meghozataláig. Ezen felül elesünk azoktól a felajánlásoktól is, amelyeket az UBM-SPM cégcsoport tett (jászok tava megszüntetése, egyéb támogatások). Az említett adópolitikai megbeszélésen az UBM-SPM ügyvédje egyértelműsítette mindezek bekövetkeztét. Azt még nem értem, hogy ezt a menetrendet a pénzügyi gondnok és követői (tanácsadója, a volt könyvelőnk, Kőműves képviselő úr, Sztaricskainé Ágnes képviselő asszony, a volt jegyző úr, plusz egy önjelölt, háttérből felelősség nélkül irányítani kívánó helyi lakos) miért tagadja, miért nem látja bekövetkezésének igen magas kockázatát. Jelzem, hogy az adó kivetése jegyző asszony kizárólagos hatásköre, s ha nem hagytak neki más választást megteszi, amit a jogszabályok és helyi rendelet a számára előírnak. De attól, hogy megteszi nem biztos, hogy a falu érdeke lesz, ami ez után történik (nagyon nagy valószínűséggel)!!!
 1. A feljelentések ügye halad, megtörtént az elévülési időn belüli teljes, tételes pénzforgalmi ellenőrzés és a vitatható tételek kiemelése. A leltározás is talált „ügyet”. Most történik a szortírozása annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön milyen eljárás legyen kezdeményezve a konkrét esetben. Jelzem, hogy lesz mit megítélnie a nyomozó hatóságnak és a bíróságnak. Azt is jelzem, hogy a most folyó művelet sem egyszerű, mert a helyzetmegítéléséhez szükséges egyéb dokumentumokat – amit ügyvéd úr kér – még keresgélni kell. Ezek nélkül egyes tételek feljelentése értelmetlen lenne. Hangsúlyozom, nem politikai jellegű feljelentéseket kívánunk tenni (írok valamit aztán kijelenthetjük, hogy mi megtettük, amit tőlünk vártak), hanem tényleges jogellenes cselekedeteket panaszolunk be.
 1. A leltározás ügye is halad, a tárgyi eszközök tételes és tényleges mennyiségi számbavétele, vonalkódozása megtörtént, most folyik az ASP KATI modul (eszköznyilvántartási szoftverrész) oktatása, majd megtörténik a leltári adatokkal való feltöltése. A telekkönyv kivonatolása is megtörtént. A telekkönyv alapján az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok tételes, többcélú felmérése augusztus végén, szeptember elején fog megtörténni. Ebben segítséget ígértek képviselőink. Addigra a vagyonkataszteri nyilvántartásunk szakértő által ellenőrzésre kerül, azaz az adatok fogadására és használatára alkalmassá válik.

Tájékoztatásomhoz nem várok kommenteket, nem is lesz módom válaszolgatnom rájuk, ezt kérem szíveskedjenek figyelembe venni!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Következő tájékoztatásom augusztus végén várható.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester