Önkormányzat kategória bejegyzései

Online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható

Egészségügyi ellátás rendje

Kedves Pácienseim!

2020.03.16.-tól  (hétfő) háziorvosi rendelésemben a következő változtatások lépnek érvénybe:  Tekintettel az egészségügyi vészhelyzetre kérjük, hogy      lázas állapot, nehézlégzés, száraz köhögés esetén telefonon jelentkezzenek!

Telefonszám, rendelési időben: 06-26/375 191  vagy  20/ 910 7858.

Receptek felírása e-recept formájában történik, papír alapú recept átvétele csak a gyógyászai segédeszközök esetén szükséges. AMIT A  RÁCSRA ISMÉTELTEN KIHELYEZETT TARTÓBÓL VEHETNEK KI.  A stabil állapotú krónikus betegek állandó gyógyszereinek elektronikus felírásához elég telefonálni a rendelőbe, vagy e-mailt írni, személyes megjelenés nem szükséges.

E-mail cím:  andrea.rendelo@gmail.com  Hozzátartozók is kiválthatják, a beteg TAJ számával és a saját személyi igazolványával a gyógyszereket. Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül. Vonatkozik ez az iskolai szűrővizsgálatokra is.

A tanácsadás szünetel, de a  védőoltásokat beadjuk, időpont egyeztetés szerint.   Kérdéseket a fenti elérhetőségeken lehet feltenni.

A látogatásaimat egyenlőre felfüggesztem, amíg a fertőzés veszély fennáll, csak sürgős hívásra tudok kimenni előzetes telefonos egyeztetés alapján! Rendelési időn kívül ügyelet Zsámbékon : 06-23/342 035  Koronavírus info az ingyenes zöld számokon kapható:  06-80/277455,               06-80/277456

A váróteremben egyszerre  csak egy beteg , illetve  rokonai tartókódhatnak. A várakozás kint a biztonságos szabadtéren lesz . A sorszámokat megszüntettük, a fertőzésveszélye miatt. Az érkezési sorrendet szíveskedjenek figyelni.

Kérjük  a korábban megszokott fegyelmezett együtt működésüket!

Dr. Arany Andrea  és   Krausz – Budai Andrea

Pilisjászfalu, 2020. 03. 16.

Polgármesteri határozat a koronavírus elleni védekezésről

1/2020. (III.15.) számú polgármesteri határozat

a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól

Székely Róbert Pilisjászfalu polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom:

 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig – az óvodai nevelésben és bölcsődei gondozásban rendkívüli szünetet rendelek el. A szünet első két naptári hetében az érintett pedagógusok, dajkák és egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) évi rendes szabadságuk terhére maradnak otthon. Amennyiben a szünet időtartama a két hetet meghaladja, úgy a Munkavállalók távolléte megítélésében újabb határozat születik.

 2. A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 03.16-ai napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak. Ezt a feladatot az Óvoda vegyes és kislétszámú csoportokban fogja megoldani. A rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás.

 3. Március 16-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre. A gyermekek befogadása előtt testhőmérséklet mérés kerül végrehajtásra. Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül. Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak. Erről a szülők részletesebb hirdetményt láthatnak az Óvoda bejárati ajtaján és a település honlapján.

 4. Az iskolai étkeztetés csak és kizárólag az iskola által felügyelt gyermekek részére biztosított.

 5. Az önkormányzat által üzemeltetett – alapvetően iskolai-étkezde 2020.03.16-tól, az eddigieknél zártabban működik. Ott csak az önkormányzat oda beosztott munkatársai és a kis csoportokban étkezők tartózkodhatnak. Az étkezdébe való beérkezés után mindenki részére egy alapos fertőtlenítő kézmosást kell kötelezően végrehajtani. A kézmosó folyadékot az önkormányzat biztosítja. Az étkezde mindkét ajtaját az ott dolgozók zárva tartják és csak az étkeztetési időben tarthatják lezáratlanul. Az étkezési térítési díjak átvételét az önkormányzati dolgozók, az öltöző ablakában kialakított ideiglenes kiszolgáló helyen kötelesek végrehajtani. Az ideiglenes kiszolgáló hely 5 méteres körzetében dohányozni szigorúan tilos.

 6. A szociális étkeztetés és az ebédek kihordása az eddig megszokottak szerint tovább működik. A kézbesítés során a közvetlen személyes kontaktust el kell kerülni.

 7. A községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerüljenek visszaszolgáltatásra.

 8. Korlátozom az önkormányzat épületrészébe való tartózkodást. Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzuk. Halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi esemény), a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak az előtérből nyíló, (régi) ügyfélszolgálati ablakon keresztül. Az önkormányzat belső bejárati ajtaját, valamint az iskolába átvezető ajtót az önkormányzat zárva tartja.

 9. Az önkormányzat teljesen lezárja a kisiskola épületét, abban semmilyen rendezvény, összejövetel, sporttevékenység nem végezhető az iskolai és óvodai rendkívüli szünet végéig (azaz visszavonásig). A falugondnok végrehajtja a zárak cseréjét. Az új kulcsokból a lezárás megszüntetése előtt, az épületet jogszerűen használók kapnak példányokat. A jogszerű használatot, leterheltségének nyilvántartását, ideiglenesen Gáspár Tünde képviselő hölgy fogja felügyelni.

 10. A védőnői rendelést biztosító épületrész nem kerül lezárásra, tekintettel a folytatódó rendelésekre és a Pilis Security „bérleményre”. Az épületrész minden nap a reggeli órákban való takarítását, fertőtlenítését rendelem el. Felelős a falugondnok. Az épületrészbe más indokkal belépni, tartózkodni tilos. Az épületrész bejárati ajtaját, rendelési időn kívül zárva kell tartani.

 11. Az iskolai-sportegyesületi sportpálya a rendkívüli szünet (zárlatok) időszakában nem használható (összefüggésben a lenti ajánlásokkal).

 12. A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom.

  1. Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak udvaraikon belül. A spontán szerveződő focizásokról és biciklizésekről gyermekeinket beszéljük le, tartsuk otthon.

  2. Szüneteltessük a baráti találkozókat, a gyermekeink házi, összevont felügyeletét.

  3. A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat.

  4. Vásárolni, lehetőség szerint csak a család egy tagja menjen.

  5. Azok az idős lakóink, akiknek ellátásához nincs közvetlen segítségük, jelezzék az önkormányzatnak (+36301569350 telefonszámon).

  6. Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra.

  7. Dr. Arany Andrea családorvos, rendelésre történő bejelentkezésre vonatkozó ideiglenes szabályrendszerét keressék honlapunkon, illetve a kifüggesztett hirdetményeken!

  8. Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, az iskola igazgató-helyettese nyújt.

Székely Róbert sk.

polgármester

Igényfelmérés a civil szervezetek részére

Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői!

Önkormányzatunk jelezte, hogy az önkormányzati ingatlanokat, első sorban a kisiskolát, a sportpályát a civil szervezetek térítésmentesen használhatják.
Mivel megérkezett az első kérés a tanítási szünetre, szükségszerűvé válik a további igények felmérése, az ingatlanok használási beosztásának elkészítése.
Ennek értelmében kérem a Civil Szervezeteket, hogy folyó hó 6-án (péntek) délig küldjék meg a 2020. augusztus 31-ig szóló igényüket a közterületek, önkormányzati ingatlanok és ingóságok igénybevételére.
Az igényfelmérést követően, március 11-én délig, egyeztetés és döntés születik az igénylések elfogadásáról, esetleges elutasításáról.
Kérem, hogy az igényben egyéb más, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök (pl: sörpadok) kölcsönzésének igénye is jelenjen meg.
Kérem a benyújtási határidő betartását!

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester