Egészségügy kategória bejegyzései

Háziorvosi rendelés változása

Tisztelt Lakosok!

Szabadságom miatt változik a rendelési idő.

Augusztus 18. szerda : 13 -15 óráig

Augusztus 19 – 22 között  nincs rendelés !

Augusztus 23. hétfő:  9 – 11 óráig

Augusztus 25. szerda: 13 – 15 óráig

Augusztus 27. péntek: 13 – 15 óráig

Augusztus 30. hétfő: 9 – 11 óráig

Szeptember 1. szerda : 13 – 15 óráig

Szeptember 3. péntek: 13 – 15 óráig

Helyettes orvos  dr Répási Ildikó, aki Tinnyén ( Jászfalusi út 5. ) saját rendelési idejében is ellátja betegeinket, előzetes időpont kérés után.
Rendelő száma :  +36-30-982-92-43

Kérjük,  Tinnyére ne telefonáljanak recept vagy beutaló ügyében, ezeket csak a pilisjászfalui rendelésen tudják felírni a fenti időpontokban!

Sürgős esetben a doktornő elérhető: 

Tel : +36-30-231-68-59

Rendelési időn kívül: sürgős esetben

SBO  Esztergom vagy  a 112  vagy a  104  en kérhetnek segítséget.

Dr Arany Andrea

Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
 
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
 
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
 
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
 
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
 
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
 
 

III. fokú hőségriasztás

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását, dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony

2021. július 7-én (szerda) 00.00 órától 2021. július 9-én (péntek) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki, az ország egész területére vonatkozóan.

Felhívom figyelmét, hogy a várható hőmérséklet nem csak egészségügyi szempontból okozhat problémát, hanem akár az infrastruktúra egyes elemeinek (áram- és vízellátás, közlekedés, stb.) működési zavarait is eredményezheti.

Az előrejelzési adatok lényegi változása esetén újabb tájékoztatást küldök, ennek hiányában a riasztás
2021. július 9-én (szerda) 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.

A hőségriasztással kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmét:

  • a veszélyeztetett lakosságcsoportokra (idősek, krónikus betegek, várandósok, csecsemők, kisgyermekek) való fokozott figyelem,
  • a sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése,
  • a gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolása,
  • a gyógyszerek mellékhatásainak megelőzése,
  • igény és lehetőség szerint részvétel a lakosság helyi tájékoztatásában

Főbb üzenetek a lakosság részére

Covid tájékoztató 2021.06.03.

Tisztelt Lakosok!

Keservesen nehéz hónapok vannak mögöttünk. Óvatos becslés szerint a megbetegedések száma jelentősen csökken. Az első COVID-19  PCR tesztet 2020 szeptember 13 án kértem, ami pozitív lett.

Több mint 8 hónapja dolgozunk a járvány kezelésén. A felnőtt, 14 éven felüli lakosok közül  221  esetben rendeltünk tesztelést, ezeknek 74 % lett pozitív. Kórházba ez idő alatt  6 beteget utaltam Covid -19 infekció miatt, valamennyien haza is tértek. Haláleset közülük nem történt! Nagyon szoros telefonos kapcsolat volt a betegekkel, emiatt gyakran a vonalak foglaltak voltak. Köszönet a türelmükért.

Az oltóanyagok beérkezése után kezdtük a szervező munkát, közben voltak új Covid – pozitív esetek és az alapellátásnak is folyamatosnak kellett lennie.

Az országos informatikai háttér nagy késéssel érte utol a zűrös állapotot. Így maradt a betegek egyenkénti, telefonos megkeresése, ami napi több órányi plusz munkát jelentett számunkra.

Június   másodikáig a regisztrált pacienseink közül

beoltott :  978 fő

Oltásra vár még, mostanában regisztrált, vagy nem kapott neki megfelelő, elvárt vakcinát :  79 fő

Ezt a számadatot sikeresnek érzem!

 

A rendelőnkbe változatlan módszerrel még jön oltóanyag! Ez azt jelenti, hogy kapom a telefon hívást :  holnap érkezik 10 dózis … valamiből. Ezt 3 napon belül el kell oltani. Jelenleg már az általunk megkeresettek 90%  ban valahova regisztráltak, oltásukat megkapták. De a kimutatást csak hetente kapom, így gyakran molesztálunk oltottakat is, akik a várakozó listáinkon  szerepelnek. Praktikusabb is az oltópontokat egyénileg az interneten megkeresni, oltóanyag típust és időpontot választani.

A Janssen,  Moderna és  a Pfizer oltóanyaggal a legnagyobb nehézség, hogy   1- 1  ampulla 10, 6, illetve  5 főre  való dózist tartalmaz. Ha megnyitjuk, akkor azt  2 órán belül el kell oltani ! Ezekhez a várakozókat nehéz beszervezni, de valahogy megoldottuk.

A jövő héten lehet jelentkezni az egy oltásos  Janssen vakcinára, van még 10 dózis mely eloltható, illetve 10 dózis Moderna , valamint 5 adag  Sinopharm. Ezekből  2 oltást kell kapniuk.  

 (  andrea.rendelo@gmail.com   vagy  a 26 375 191 )  

Akik az ismétlő oltásukra várnak, azok időben meg fogják kapni. Figyeljük a határidőket.

 

A rendelési idő változatlan.

A rendelés első felében június 7 –től  a kitett sorszámmal tudunk beteget fogadni.

A rendelés második felében az előjegyzett betegeket látjuk el.

A több éve rendszeresen  ,, soron kívül „ érkező kedves betegeket megkérjük, ők is igazodjanak a szabályokhoz . Akkor nem kell a pilisjászfalusi rendelőben 1,5 órát várakozni, ha tudjuk tartani az időpontokat. Sok szakrendelésen az időpontra, kontrollra érkezők is  1- 2 órát várhatnak. Ezt nem szeretnénk nálunk meghonosítani!!!

A telefonon leadott igényeket másnapra teljesítjük. A gyógyszerek szerencsére nem tudnak váratlanul kifogyni.

Az orvos szakmai szempontból SÜRGŐS eseteket a rendelésen azonnal fogadjuk, ( heves fájdalom, vérzés, fulladás, csecsemő, vagy bizonytalan állapotú gyermek ).

A pandémia alatt tanúsított hozzáállásukat köszönjük. A türelmüket vesztett néhány ember Törzskartonját továbbítjuk az őket befogadó kollégának.

A vírusok maradtak, de talán az éberségünk és óvatosságunk megfékezi a következő megbetegedési hullámot. Az alapvető védekezési szabályokat továbbra is érdemes betartani!

De komoly jelentőséggel bír az átoltottság ténye is.

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

2021.06.03.

Aktuális információk Covid-19 és háziorvosi rendelés témában

Tisztelt Lakosok!

A Covid 19 fertőzések száma nem csökkent a régiónkban sem. Az oltások folyamatosan történnek, de limitált számban kaptunk vakcinát, illetve az oltópontokra is  alacsony számban hívtak be betegeket . A mellékelt  “válaszüzenetet” kapja, aki a regisztrációja miatt érdeklődött. Az alábbi mondatok válaszul szolgálnak sok mindenre.

„Tájékoztatom, hogy regisztrációjuk sikeres volt. Tájékoztatom továbbá, hogy az országba beérkező vakcina szállítmányok függvénye, hogy mikor kerülhetnek sorra az oltási tervben szereplő csoportok.

 Sajnos azonban amíg nem áll rendelkezésre egyszerre elegendő oltóanyag, sorrendet kell kialakítani az oltásra várók között. A sorrend kialakítása az egészségügyi dolgozókat követően a szerint történik, hogy kiknél a legnagyobb a kockázat abban, hogy a COVID megbetegedés lefolyása súlyosabb lehet, így megbetegszik és kórházba vagy lélegeztető gépre kerül, és nagyobb a halálozás kockázata. Az elmúlt egy év adatai alapján azon betegségek kerültek kiválasztásra, melyeknél az elmúlt egy év adatai alapján a legnagyobb a kockázata  a súlyos lefolyásnak és a halálozásnak. Ebben első helyen az életkor áll, ezért is kezdődött az oltás a legidősebbekkel. A hazai és nemzetközi adatok alapján ezt követően a keringési betegség, a daganatos megbetegedés, a cukorbetegség COPD és transzplantáció áll. Jelenleg az előbb hivatkozott betegségekben szenvedők oltására van lehetőség az Ön korosztályában, így adatai a háziorvosa részére még nem kerültek továbbításra.

Végezetül tájékoztatom, hogy az oltási listán szereplő krónikus betegségek meghatározása az Emberi Erőforrások Minisztériumának iránymutatása alapján történik. Tekintettel arra, hogy ezen betegségek körét nem a NEAK határozza meg, így annak módosítására sem rendelkezik hatáskörrel.”

———————————————————-

A várandósok és szoptatós kismamák oltására van lehetőség. Előzetesen regisztrálniuk kell a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Háziorvosi beutaló és a terheskiskönyv kell a megjelenéskor.

 

Kérem, hogy a gyógyszerek, tápszerek, inzulinok rendelését ütemezzék megfelelően. Mindenki fárad és türelmetlenné vált. Ahogy korábban történt: a telefonos igényeket MÁSNAPRA tudjuk teljesíteni. Az esetek legnagyobb részében a rendelési időn túl jut arra időnk, hogy vényeket megírjunk. Mert a Covid gyanús esetet tesztelni kell, de a teszt megrendeléséhez 17 adatot kell / fő,  az e- térbe regisztrálni ! A pozitív eseteket az ÁNTSZ fertőző beteg oldalára kell beírni, hasonlóan sok adattal. Ez temérdek plusz munkával jár. Napi határidők vannak!

A  betegforgalmunk  50 – 60  között mozog naponta . Sajnos a telemedicina sem könnyít senkinek a sorsán.

Az a gyakorlat, hogy észleli a beteg: fogytán a gyógyszere, vagy 2 óra múlva mennie kell szakorvoshoz, de nincsen beutaló..… s telefonál, de a vény 2 órán belül, sokszor hamarabb is kell –  ez nagyon rossz ! Ezek nem SÜRGŐSSÉGI események.

Ha ezek után a nővérrel, vagy velem türelmetlen , sokszor hangoskodásba torkollik a ,, vényigénylés”- sajnos nem oldja meg, nem gyorsítja a helyzetet.

Sokan felajánlották a segítségüket, amit hálásan köszönünk.

Akinek az igényeit nem tudtuk órákon belül teljesíteni, attól elnézést kérünk.

 DE jelenleg ennyi energiánk van! A járvány, a sürgősségi esetek és a napi beteg ellátás a fontossági sorrend.

A tabletták fogyását szerencsére jól lehet érzékelni. A mostani helyzetben 1 héttel a doboz kiürülése előtt kényelmesen jelentkezhetnek. Így az általunk biztosított 2 napos kiírási határidővel biztonságos marad az ellátásuk. A kérdésekre, hogy miben tudnak segíteni ebben a nehéz időszakban ez a válaszunk. Kérjük, figyeljék a házipatikát!

Ha valakinek a fentiekkel problémája van, a praxisok között szabad átjárással megszabadulhat a kötöttségektől, a nálunk évek óta jól működő szabályoktól.

 

A járvány helyzet a faluban az országos képnek megfelelő. Jelenleg Covid-19  diagnózissal kórházban nincs betegünk. A heteken át tartó pozitivitással viszont találkozunk. A lábadozás, még kontroll negatív teszt esetén is heteket vesz igénybe, mely idő alatt a kontroll szakorvosi vizsgálatok elvégzését fontosnak tartom.

Kérem változatlanul vigyázzanak magukra a járványügyi szabályok betartásával.

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

2021.03.29.

Heti Covid-19 információk

Tisztelt Lakosok!

A Covid 19 vírus miatti megbetegedések száma az elmúlt hetekben növekedett. Valamennyi panasszal jelentkező beteg tesztelését megkértük.    A vizsgáltak 85 % ban pozitív tesztet produkáltak. A betegek, az elmúlt hetekben a  45- 55 év közötti korosztályból kerülnek ki ,elvétve volt pár fiatalabb. Az idősek, mivel nem járnak munkába, a család óvja őket, így közülük most a héten nem volt  Covid 19 fertőzött egy sem.

Az oltásokat a megkapott vakcináknak megfelelő ütemben végezzük. A Pfizer és a Szputnyik – V oltásra, csak oltóponton kerülhet sor, mivel ez a két oltóanyag speciális hűtést igényel. Pilisjászfalu lakosságának kijelölt oltópont a Szent Margit kórház, illetve eddig egy alkalommal a pilisvörösvári szakrendelő is ki volt nevezve. Remélem ez utóbbi a továbbiakban is marad. Jobban megközelíthető, mint Budapestre bejutni.

Oltással kapcsolatos kérdésekkel a rendelőbe telefonálni nemcsak felesleges, hanem akadályozó tényező is lehet: a háziorvos sajnos nem rendelkezik érdemi információkkal, viszont a sok telefonhívás jelentősen akadályozza a jelenlévő beteg, vagy akár az oltással kapcsolatos feladatok ellátását.

Minden héten más oltóanyagot kapunk és különböző mennyiséget. Ezeknek sem a fajtája, sem a mennyisége nem tudható előre. Általában a hét közepén értesülünk ezekről az adatokról, viszont szinte azonnal meg is kell szerveznünk az oltásokat és be is kell adnunk az adott hét végéig, vagy az oltópontra delegálni a sorban következőket. Ezen a héten nem kapott a praxis a mi rendelőnkben beadható oltóanyagot.

A praxisunkban beoltásra került eddig 136 fő, ebből tíz már a második körös oltását is megkapta. Oltatlan még, a listán várakozik: 45 paciens.

Ahogy korábban jeleztem, heti bontásban, általában 10 – 25 emberre elegendő oltási lehetőséget kapunk.

Ha kiutalnának elegendő oltóanyagot 1 nap alatt leszerveznénk a beadását, de ennek ütemezését tőlünk függetlenül intézi az országos illetékes hatóság.

A 2 hetente frissülő, NEAK által kiadott listát kell figyelembe vennünk az oltás szervezésnél. Sajnos többen érdeklődtek már akik, hiába regisztráltak a pilisjászfalusi oltandók listáján NEM szerepelnek. Ennek okát nem tudom, hová kerültek, felkerültek-e egyáltalán!

 

A betegjogok miatt az oltáslistát nem tudjuk publikussá tenni. Bár ez volna a legkényelmesebb és észszerűbb. A névsor születési időrendben készült. Ha valakinek kétségei vannak, kizárólag a rendelési idő végén az utolsó negyedórában érdeklődjön, vállaljuk, hogy ellenőrizzük. Bemondja a nevét és a születési dátumát. Más ötletem nincsen, hogyan lehet bizonyítékot kapni, szerepelnek–e a várakozók között!

Kérem a további türelmüket, reméljük, hogy az oltásokkal kialakul egy biztonságosabb világ. Terveztem májusban a nyugdíjba menetelt, de nem hagyom el a süllyedő hajót. Dolgozunk tovább. Legyenek a segítségünkre, ahogy eddig! Köszönöm a megértésüket!

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

 

2021.március 20.

Covid elleni vakcináció

Tisztelt Lakosok! Kedves Betegek!

A Covid elleni vakcináció folyamatos, de az oltóanyag beszállítás üteme még nem gyorsult fel az igényeknek megfelelően.

Hetente kap a praxis vakcinát. Kedden illetve  szerda délután jön  e-mailben értesítést, hogy érkezett – ezen a héten,  kedden  pl. 10 embernek való , második körös  Astra Zeneca.   Az értesítés után tudunk telefonos behívást intézni. A regisztrációkor megadott számokat hívjuk fel, az idő rövidsége miatt az e-mailben való kapcsolatfelvétel lehetetlen. Kérünk mindenkit, a mobil telefonját éberen figyelje. ( Volt hibásan megadott telefonszám is a múlt héten, akkor a rokonok számát kerestük elő, de ez komoly időveszteség)

A regisztráltak közül sokan nem szerepelnek a mi listánkon. Február 26 és március  5  dátumokkal  kaptam eddig  névsort, melyen születési dátum szerint vannak a paciensek felsorolva. Közben történtek, a rendelőnktől függetlenül, oltásra behívások  SMS ben.   (  Vácra, illetve  Budapestre a Rókus  Kh. ba) Amiről engem sem a betegek, sem az oltóközpont nem értesít.

Kérem, akik kaptak a pilisjászfalusi rendelő szervezésén kívül védőoltást , szíveskedjenek ezt nekem jelezni. (  Tel: 26/ 375 -191   vagy  20/ 9 107 858  vagy  az   andrea.rendelo@gmail.com címre  )

Ha érdemi változás következne be, az oltásokkal kapcsolatban ezt a honlapon tudatjuk Önökkel. Tőlünk független iramban zajlanak az események. A megbetegedések száma az országos átlagnak megfelelően sajnos emelkedett a településen is. A járványügyi szabályokat kérem betartani.

A rendelőbe orvosi vizsgálatra előzetes időpont egyeztetéssel lehet eljönni.

Dr. Arany Andrea háziorvos
Bana Luca körzeti nővér

2021. március 10.

Covid-19 vakcina informácók

Tisztelt Lakosok!

A védőoltásokról és a jelen helyzetről néhány gondolat.

Magyarországon jelenleg 5 különböző cég COVID-19 elleni oltóanyaga rendelkezik valamilyen (alkalmazási vagy ideiglenes) engedéllyel a felhasználásra. 

Dr  Mészner Zsófia, infektológus, a védőoltásokról talán a legtöbbet tudó hazai szakember, az ő véleményében maximálisan megbízom. Egyértelműen azt mondta, hogy oltsunk és tegyük félre az egyéb szempontokat, hiszen napi több mint 100 honfitársunk halála van a mérleg egyik serpenyőjében, a kínai vakcinával kapcsolatos bizonytalanságok pedig a másikban. Talán ez volt a legtöbb vitát kiváltó oltóanyag .

 Többen elismerték ugyan, hogy – más egyéb koronavírus elleni kezelési és megelőzési módokhoz hasonlatosan – ezen a téren is sok a kérdőjel, ám most az a legfontosabb, hogy valamilyen mértékű védelemben részesítsük a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozó betegeket. Még mindig ez a jobb verzió, mintha nem adnánk nekik semmit és sokan, súlyos állapotban kerülnének kórházba Covid-fertőzéssel. Ha van is kérdőjel, olyan nagy baj azért nem lehet, hiszen ez a vakcina is az influenzaoltással megegyező technológiával készül, logisztikailag pedig könnyen kezelhető a háziorvosi praxisokban is. Abban is biztosak lehetünk, hogy ez az oltás immunválaszt fog kiváltani. Hogy ez ötven, hetven, nyolcvan vagy kilencven százalék, talán ebben a helyzetben a járvány jelenlegi szakában nem is releváns. A lényeg, hogy védjen.

Tagadhatatlan, hogy a lakossági védőoltással kapcsolatos feladatok nagy próbatétel elé állították a praxisokat. Nagyon feszes, szoros határidőkkel érkeznek a különféle utasítások.(Pl.  szerda délelőtt 10 kor telefon – lehet menni az oltóanyagért, s 4 napon belül megszervezni a beadást. Haladék nincs, következő hétre nem vihető át !)  Nem mindig az a vakcina és nem annyi érkezik, mint amire készültünk. Gyakran kell újra tervezni egy-egy terminust. De a kusza körülmények ellenére is megpróbálunk helyt állni.

Várjuk, hogy vége legyen a járványnak, a korlátozásoknak és hogyha ehhez az kell, hogy minél több pacienst beoltsunk, akkor így teszünk.  Mindazonáltal egy friss információ szerint, a kormánymegbízottak felkérték a helyi önkormányzatokat, hogy segítsék a háziorvosaikat az oltási adminisztrációban és a betegek kiértesítésében.

A praxisok, a felnőtt lakosság számához viszonyítva jutnak oltóanyaghoz. A mienk, Pilisjászfalu u.n. ,, vegyes praxis „ a gyerekeket nem oltják, így a kapott mennyiség is kevesebb pl. a piliscsabai kollégák praxisába kiutalt dózishoz mérten.

A háziorvosok NEAK jelentése során kapják meg a regisztráltak névsorát : ÉLETKOR SZERINT lajstromozva. Ettől a háziorvos szigorú szabályok szerint térhet el. Minden sorrend cserét dokumentálni és indokolnia kell!

A friss fertőzöttek száma ismét emelkedett. De a Covid- víruson kívül, a többi betegség sem szűnt meg. Vannak továbbra is bakteriális fertőzések, balesetek, egyéb belgyógyászati megbetegedések.

A telefonos információ adásra sajnos nincsen időnk. Kérjük az oltóanyagról, az oltás idejéről ne is próbáljanak telefonon keresztül informálódni.

Amit mi tudunk, azt elektronikus formába, vagy a személyes megjelenéskor  megosztjuk a lakossággal. Akik beregisztráltak, amint sorra kerülnek, őket telefonon megkeressük  és egyeztetjük a beoltásuk idejét!

Nem vagyunk könnyű helyzetben, de sikerülnie kell!

Kérem az eddigiek szerinti elismerést érdemlő, fegyelmezett hozzáállásukat!

——————————————————————–

Továbbra is CSAK TELEFONOS IDŐPONT KÉRÉS UTÁN LEHET  A RENDELŐBE VIZSGÁLATRA JÖNNI:   Kivétel a sürgős életveszély!

Leterheltségünk miatt, a telefonon kért receptek, beutalók  másnapra kerülnek kiadásra, mert sokszor csak munkaidő után tudunk ezekkel az igényekkel foglalkozni. Az oltások szervezése, az akut betegellátás, a betegállomány indítása, lezárása, a COVID tesztelés megrendelés elsőbbséget élvez.

Sajnos, várhatóan ez az állapot, még hónapokig így lesz.
Vigyázzanak egymásra!

Köszönöm minden praxisomhoz tartozónak az elmúlt egy évben mutatott empatikus, emberséges viselkedését.

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

2021. 02. 27.

oltoanyag lakossagi_tajekoztató0110
COVID-19 elleni védőoltás_oltási_kisokos0110
hozzájárulási nyilatkozat
Moderna alkalmazási előirat
Comirnaty alkalmazási előirat
A heveny túlérzékenységi reakció prehospitális ellátása
NNK_levele_5426-1_2021_JIF_
OLTÁSI IGAZOLÁS-1

Elkezdődik a sportpark építése

Tisztelt Pilisjászfalui Lakók!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. február 12-én megkezdődik Pilisjászfalun a sportpark telepítése. Az A típusú sportpark építése a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódóan benyújtott, a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretének terhére történik

A kondigépek helye a kápolna kertjében található játszótér melletti önkormányzati területen került kijelölésre még 2019-ben.

Az Önkormányzat az építkezéssel kapcsolatos járműforgalmat a Tulipán utcában engedélyezi, így kérem, az utcában parkírozókat, a háziorvosi rendelésre érkezőket, hogy a terület Tulipán utcára nyíló kétszárnyú vaskapujának bejáratát hagyják szabadon! Az utca alsó felén az út szélén megállókat is arra kérjük a várható teherautó forgalomra tekintettel, hogy a lehető legjobban húzódjanak le a burkolt úttestről.

Kérem, hogy az építkezés melletti játszótérre csak felnőtt felügyeletével érkezzenek a gyermekek, annak megakadályozására, hogy az építési területre egyetlen gyermek se tévedjen át, még a munkavégzés nélküli idősávokban sem.

Reméljük, hogy az átadást követően sokan lelik örömüket, testük felfrissülését szabadtéri sportszereken.

 

Tisztelettel:

Székely Róbert

polgármester

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program -Tájékoztató sajtóanyag