Szántó Vilmos bejegyzései

Tájékoztatás a 2021. évi adórendeletről

Tisztelt Pilisjászfalui Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket a 2021. évi adórendelet változtatásának terveiről, részletesen indokoljuk annak szükségességét. Az adórendelet adóemelkedést helyez kilátásba mind a magánszemélyeknél, mind a vállalkozásoknál. Ennek legfőbb oka az önkormányzati kötelező szolgáltatások teljesíthetőségének biztosítása. Az alábbi kötelező feladatok elvégzése még előttünk áll, amihez jelenleg nem elegendő az éves költségvetési keretünk. Ezek a következők (*reorganizációs terv 1.2. pontjából):

  • A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, a vízgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása
  • A helyi közutak tekintetében a közútkezelői feladatok ellátása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása
  • Ismeretlen tulajdonos esetén az állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
  • Állatvédelmi őrszolgálat, belterületi kóbor állatok befogása, ebösszeírás, az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségek megtérítése
  • Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása
  • A közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása
  • A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek

Az előző években érvényben lévő adótételek kapcsán beszedett bevételek hosszú évek távlatában még a mulasztásokkal teli szolgáltatáspaletta megvalósítására sem volt elegendő. Az előző jónéhány évben a falu bevételei nem fedezték kiadásait és évente körülbelül 28 millió forint költségvetési hiány keletkezett. A 170 millió forintos adósságállomány elsősorban e jelenség hatására jött létre. A jövőt tekintve tehát szükséges annyi adóbevétel, ami elegendő a település működtetésére és egyelőre kisebb részben az adósságtörlesztésre. Tehát a költségeinket a jövőben nem csökkenteni, hanem növelnünk kell és mint a leírtakból következik, ennek elsősorban nem az adósságtörlesztéshez van köze. Nehezíti a pályát a Covid miatt a központi költségvetési elvonások is. Településünk gépjármű adóját teljes mértékben be kellett utalnunk. Ezzel Pilisjászfalu adófizetői járulnak hozzá a védekezés központi költségeihez. Amennyiben valamely kötelező feladat mulasztásából baleset, anyagi kár származik, az önkormányzat kártérítéssel tartozik. Az eddig nem végzett önkormányzati feladat megkezdésével és folyamatos végzésével kapcsolatos költségvetési többlet kiadások jóval kisebb összeget képviselnek, mint az esetlegesen annak elmaradása miatti kártérítési igények.  Minden pénzbe kerül, az igények teljesítését finanszírozni kell. Mindezt tetézi, hogy minimum 170 millió forint hitelezői tartozásunk van, amit törlesztenünk kell. Ezt – jórészt – az eddig be nem folyt adókötelezettségek visszamenőleges kivetése és beszedése fogja fedezni.

A legtöbben a Somlyó völgyi tulajdonosok visszamenőleges adóztatásával kapcsolatban fejtik ki aggodalmukat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy adóalanyi információkat még a polgármester sem láthat, csak az adók költségvetési száma tartozik rá és a képviselőkre. Amit meg tudunk osztani most Önökkel az az, hogy a Somlyó völgy telkeinek tulajdonosai az ez évi adójukat megfizették. Az elmúlt öt évet az itt jelen lévő nagy cégek önellenőrizték és ebben az időszakban keletkezett adófizetési kötelezettségüket, önbevallással bejelentették. Adóügyi munkatársunk a napokban végzett az ellenőrzéssel és az adókat kivető határozatok megküldésével.

További kapcsolódó információ, hogy amióta Jegyző Asszony az adóügyi előadó munkaköri kötelességeit jórészt az adóügyintézésre korlátozta, jelentős összegű behajtás történt. Az önkormányzat központi bankszámláján c. 100millió forint likvid pénz áll rendelkezésre. Az elmúlt évtizedben ennyi pénz ezen a számlán még nem volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez mind elkölthető, de mutatja azt a tevékenységet amiről – adótitok gyanánt – nem beszélhetünk, de nagyon is működik.

Az SPM cég áthelyezte székhelyét Pilisjászfalura, ezzel a helyi iparűzési adójának egy részét már ide fizette be. Mivel ezzel kapcsolatban írásos adótitok alóli felmentést kaptunk jelezzük, hogy már ebben az évben, c. 6 millió forint bevétel keletkezett az SPM irányából.

Még egyszer megerősítjük, hogy az adóemelés célja az önkormányzati működési (kötelező szolgáltatási) kiadásainak fedezése oly módon, hogy 2021. évtől az, a fennálló 170 milliós tartozás összegét ne növelje. Kicsit más oldalról megközelítve, ha hozzájutunk a működési kiadásokat fedező adóbevételek emelt szintjéhez, akkor tudjuk teljesíteni az utak évente egynél többszöri javítását, a hóeltakarítást 6 esetnél többször, az ebfelügyeletet, az aktuális vízelvezetési problémák megoldását és még sok mást, amit most nem látunk, nem láthatunk.

Adósságtörlesztésre a visszamenőleges adóztatásból beérkező pénzösszegeket kívánjuk fordítani. Ettől való eltérést a következő évek váratlan eseményei, a pályázati pénzek önrészei felülírhatják, de nyilván ez nem egy tervezhető szegmense a további évek költségvetésének.

A 2020-as évi adórendelet módosításban figyelembe vettük, hogy a közmű nélküli telkek értéke kisebb, ezért adótételét 90,-Ft/nm-re mérsékeltük, 50%-al csökkentettük. Ez a módosítás elsősorban a Somlyó-völgy telkeit érintette, de ott nem csak UBM, SPM tulajdonú telkek találhatók, hanem nagy számban magánkézben lévők is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezeknek a telkeknek kb. a fele ezévtől közműves lett, így azokra is a 180,-Ft/nm adótarifa fog vonatkozni, tulajdonostól függetlenül. A falu más részein is voltak érintettek, mivel régebbi belterületeinken is előfordulnak közmű nélküli telkek, a módosítással Ők is adókedvezményhez jutottak.

2020-ban a vállalkozók építményadóját szintén csökkentettük 1580,-Ft/nm-ről 395,-Ft/nm-re. Egy régi közmondás szerint: „a kevesebb néha több”. Ezek az összegek befolytak. Amennyiben az irreálisan magas építményadó mértéket meghagyjuk, amely országos viszonylatban is példátlan magas összegű volt, akkor polgári engedetlenséggel találjuk szembe magunkat, megtoldva azt egy bírósági perrel. Ennek figyelmeztető jeleként a vállalkozások bíróságon bejegyzett szervezetet hoztak létre, amely az érdekeik képviseletét hivatott ellátni. Tavaly novemberben még tapasztalat híján nem ítéltük meg jól a vállalkozókra kirótt magas adó következményeit, sajnos nem jól döntöttünk. Egyrészt ezt a helytelen döntést kívántunk orvosolni, másrészt a mérték (395,-Ft/nm) megállapításánál a Magyar Kormány és az előbb említett vállalkozói érdekképviselet kérését is figyelembe vettük, amely a pandémiás helyzetre és az azzal kapcsolatos következmények enyhítésére vonatkoztak.  A 2021. és a következő évekre vonatkozóan az adórendelkezés már egy a lakossági és az előző évek vállalkozói adótételeinél is magasabb építményadó tarifát határoz meg a vállalkozások részére. Ezt vállaltuk a *reorganizációs tervünkben, ezt vállaltuk a választási programunkban. A vállalkozói építményadó sávozása azért mutat csökkenő tendenciát (regresszív adóztatás), mert a vállalkozások helyi iparűzési adót is fizetnek és tapasztalataink szerint minél nagyobb a használt ingatlan mérete annál nagyobb bevételi volument, azzal együtt magasabb helyi iparűzési adót prognosztizálunk. Hosszú távon a vállalkozások bevonzása a cél, azt magas adókkal nem tudjuk megvalósítani. A jövő évi adósávokat ezen szempontokat figyelembe véve alkottuk meg.

Az adórendelet módosítását e részletes indokolással szeretnénk a község lakói felé kommunikálni. A helyi adókról szóló törvény az önkormányzatok számára, az adórendelet megalkotását megelőzően a lakossággal történő társadalmi egyeztetési kötelezettséget nem ír elő. Úgy gondoljuk, belátható, hogy a 8-10 éve érdemben nem módosított adótarifák elavultak és a további, költségvetési hiány mentes gazdálkodáshoz, a szolgáltatási kör növeléséhez, az ellátási színvonal emeléséhez, az adósságrendezés utáni pályázatok önrészéhez és a kb. 170 milliós adósság törlesztéséhez már kevesek. Itt jegyezzük meg, hogy NINCS NAGYTESTVÉR, aki a település helyett fizet!

E kicsit hosszúra sikerült tájékoztatónkkal szeretnénk informálni Pilisjászfalu lakosságát a munkánk, döntéseink hátteréről, miértjéről. Képviselő-testületünknek csak és kizárólag egyetlen célja van: a falu gödörből való kimozdítása, a fejlődés útjára való állítása. Ehhez, mint minden máshoz is elsősorban pénzre van szükség. Azon is dolgozunk, hogy ezt elsősorban ne a lakosságtól szedjük be, ezért nekikezdtünk vállalkozások betelepítésébe, egyéb helyeink, pl. a régi bánya hasznosításának, de ezeknek a törekvéseknek sajnos hosszú a kifutása.

Kérjük továbbra is tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal!

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.

 

Pilisjászfalu, 2020. november 30.

 

Tisztelettel:

 

Gáspár Tünde

képviselő sk.

Falatovics István

képviselő sk.

Szántó Vilmos

képviselő sk.

Borsó András

alpolgármester sk.

Székely Róbert

polgármester sk.

7-2020.( XI.30.) adórendelet

Új_2021-től_hatályos_adórendelet_tervezet

Bezár a könyvtár

A Kormány ismét kihirdette a veszélyhelyzetet a koronavírus járvány második hulláma elleni védekezés érdekében.
Ennek értelmében a könyvtár határozatlan időre bezár!
A kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerülnek visszaszolgáltatásra!
Kérlek, figyeljétek Pilisjászfalu honlapját, illetve a Könyvtár facebook oldalát, ahol majd közzé fogjuk tenni a nyitás időpontját a zárlat feloldása után.
Megértéseteket köszönöm!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
 
Kanovszki Renáta – könyvtáros

Covid tájékoztatás

FIGYELEM !

 

TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 FERTŐZÉSBEN SZENVEDŐ VAGY ERRE GYANÚS BETEGEKNEK

 

ADMINISZTRATÍV TEENDŐK:

Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz-és szaglásvesztés esetén a háziorvos telefonos értesítése! Ha bármelyik tünetet észleli magán semmiképp ne menjen be a rendelőbe előzetes telefonos megbeszélés nélkül!

Miután megtörtént a panaszok  felvétele és alapos a gyanú COVID-19 fertőzésre  PCR tesztet rendelünk Önnek.

Az OMSZ munkatársai felveszik  Önnel telefonon a kapcsolatot  (kb. 1- 4  nap, leterheltségtől függően) és egyeztetnek mikor és hol történik meg a mintavétel.

Fontos hogy JÓ TELEFONSZÁMOT ÉS TARTÓZKODÁSI HELYET ADJON MEG / sokszor a tartózkodási hely nem azonos a lakcímmel / A MENTŐKNEK A  CHECK-LISTA FELVÉTELEKOR!

Ha megtörtént a mintavétel kb. 2-4 nap múlva megjelenik a lelet az EESZT rendszerben illetve elérhetővé válik az ügyfélkapu e-egészségügy rendszerében. Akinek van ügyfélkapu hozzáférése az tudja saját magának ellenőrizni az eredményét! Akinek nincs, annak mi nézzük a leletet a rendelői programban,  az EESZT-ben.

 

FONTOS: Mi  háziorvosok,  nem tudjuk meggyorsítani sem a mintavételt sem az eredmény megszületését, ez teljesen automatikus, nincs beleszólásunk a rendszerbe!

Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, nagyon kérem Önöket, hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat ne hagyják el (kivétel a mintavétel)

A KARANTÉN A TÜNETEK MEGJELENÉSÉNEK NAPJÁTÓL MIN. 10 NAPIG TART.

A KARANTÉN FELOLDÁSÁHOZ TOVÁBBI TESZTRE NINCS SZÜKSÉG ( jelen központi utasítások szerint )

Munkába álláshoz csak és kizárólag egészségügyi dolgozóknak van szüksége negatív teszteredményre!

AMENNYIBEN ÖN DOLGOZIK, ÉRTESÍTSE MUNKAHELYÉT A BETEGSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL, BESZÉLJE MEG A TÁPPÉNZ FELTÉTELEIT ÉS FELTÉTLENÜL TÁJÉKOZTASSON MINKET IS A TÁPPÉNZIGÉNYRŐL!

 

OTTHONI TEENDŐK:

Izoláció a család többi, egészséges tagjától! (otthon is maszk, lehetőség szerint külön szoba, fürdő időben elosztott használata)

Rendszeres kéz és felületfertőtlenítés megfelelő fertőtlenítő szerekkel!

Bőséges folyadék fogyasztás, min  2 liter/nap, de láz esetén több is lehet!

C-vitamin 1500 mg/nap,

D3-vitamin 3000 NE/nap

Magnézium: 300-400 mg/nap

Szelén : 55 mcg/nap (spenót, brokkoli, káposzta, banán, kivi, szőlő, narancs, tengeri halak, diófélék, teljes kiőrlésű gabona)

Cink: 10 mg/nap (spenót, pulyka, marha, bárány, juharszirup)

 

Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás:

Paracetamol 3-4x 500mg,

Ibuprofen max:600mg/nap

Metamizol (algopyrin) 3-4x500mg/nap

 

Köhögéscsillapítás:

  1. Mézes tea
  2. Hason fekvés, félülő-ülő helyzet
  3. Orossal történt konzultáció során gyógyszeres csillapítás

 

Száraz köhögés:

Háziorvosa receptköteles gyógyszer ír fel.

Amennyiben lehetőség van

napi 1-2x vérnyomás mérés, gyakran van alacsony vérnyomás.

Naponta lázmérés.

Telefonos egyeztetés háziorvossal 2 naponta.

 

Betegség lezajlása után  4 – 6 héttel telefonos egyeztetés javasolt az esetleges szövődmények felismerésére

AMENNYIBEN ÁLLAPOTA HIRTELEN ROSSZABBRA FORDUL, MELLKASI FÁJDALOM, FULLADÁS, NAGYFOKÚ GYENGESÉG JELENTKEZIK, AZONNAL HÍVJA A Mentőszolgálatot a 112 telefonszámon!

 

Ha kérdése van, hívja háziorvosát a korábban megadott telefonszámokon!

Mivel a telefonvonalak nagyon leterheltek, lehet hogy többször is kell próbálkozni a telefonálással!

Megértésüket , megosztásokat köszöntjük !

Továbbra is tartsuk be az előírásokat, vigyázzunk magunkra és egymásra!

Dr. Arany Andrea háziorvos

Koronavírus – Rendkívüli tájékoztatás

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Mint Önök is látják, hallják a korona vírus terjedése felgyorsult hazánkban is. Pilisjászfalu, eddig nem tartozott a nagy kockázatú települések közé, viszont változni látszik a helyzet. A jelenleg érvényben lévő központi szabályozások keretei között szeretnénk minimálisra csökkenteni a fertőződés veszélyét, ezért tisztelettel kérem, hogy a lenti szabályokat és ajánlásaimat fontolják meg és lehetőség szerint igyekezzenek betartani.

A szabályok

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal, személyes ügyintézésre, november 4-től csak előre bejelentkezett ügyfeleket, lakosokat fogad, a bejelentkezés során egyeztetett időpontban. Az egyeztetés a 06-301569350 telefonszámon történhet. Amennyiben csak egyszerű dokumentum átadásról van szó, bejelentkezés nem szükséges. A hivatali ügyintézés (akár előre megbeszélt, akár csak kézbesítés jellegű) csak a hivatal előterében lévő ügyintézői ablakon keresztül történhet, mindkét fél maszk viselési kötelezettségének betartásával. Kérem részesítsék előnyben az elektronikus levelezést és elektronikus ügyintézést!

További intézkedésig a hivatal épületébe az ott dolgozókon kívül más nem léphet be. Ez alól a ARB ülések és képviselő-testületi üléseken részvevők, valamint a stratégiai tárgyalásokra meghívott személyek a kivételek. Esetükben a beérkezésnél hőmérséklet mérést végzünk és fertőtlenítő kézmosás végrehajtását kérjük. A szájat és orrot eltakaró maszk viselése a hivatal helyiségeiben való tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező.

Az ajánlások

Egyre inkább az javaslom, hogy részesítsük előnyben a családi körben, a saját udvarainkban, házainkban való tartózkodást a közösségi helyek látogatása helyett. Amennyiben mégis nyilvános helyen tartózkodunk és másokkal találkozunk, beszélgetéseink során viseljünk maszkot függetlenül attól, hogy kültéren vagy belső térben tartózkodunk. Továbbra is javallott az átlagosnál sűrűbb kézmosás és hazaérkezéskor, egyéb helyre érkezéskor a belépés előtti kézfertőtlenítés. Aki bármilyen jelét érzékeli a megfázás, influenza szerű megbetegedésnek kérem kövesse az államilag előírt protokollt.

Az önkormányzat a továbbiakban (visszavonásig) semmilyen közösségi rendezvény szervezését, megtartását nem támogatja.

Kérem vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánok Mindenkinek.

Tisztelettel:

Székely Róbert

polgármester 

A Budakeszi Egészségügyi Központ közleménye

Kedves Budakörnyéki lakosok!

Budakeszin elindultak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott rendelések, ezeket szeretném az Önök figyelmébe ajánlani, Önök is jogosultak ezek igénybevételére!

Rendeléseink fokozatosan növekvő kapacitással fogadják a betegeket, igyekszünk a várakozási időt csökkenteni.

Előjegyzés szükséges: 06-20-362-7065 (sürgős esetben soron kívül látjuk el pácienseinket).

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az alábbi szakrendeléseket beutaló nélkül igénybe vehetik:

– FÜL-ORR-GÉGÉSZET (DR. BALOGH LÁSZLÓ, DR. SZENTPÉTERI SZABOLCS)

– SZEMÉSZET (DR. HERTELENDY ANNA, DR. SZABÓ SZILVIA)

– SEBÉSZET (DR. BARABÁS LORÁND, DR. EGYED TAMÁS, DR. MESTER GÁBOR)

– UROLÓGIA (DR. CSÚSZ GÁBOR)

Beutalóval igénybe vehető szakrendeléseink:

– ORTOPÉDIA (DR. IJJAS LŐRINC, DR. TOMPAI FERENC)

– REUMATOLÓGIA (DR. HUTÁS MIHÁLY, DR. MATYASOVSZKY ESZTER)

– KARDIOLÓGIA ÉS DIABETOLÓGIA (DR. TÓTH ANGÉLA)

– GYÓGYTORNA ÉS FIZIKOTERÁPIA

 

Elérhetőség:

Budakeszi Egészségügyi Központ

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

2092 Budakeszi, Fő utca 98. (MOZGÁSSZERVI RÉSZLEG)

email: igazgato@ek.budakeszi.hu

telefon: 06-20-362-7065

Üdvözlettel:

Pócza Péter dr.

https://ek.budakeszi.hu/

A kéménytűz megelőzhető!

 

A fűtési szezonnal kapcsolatos feladatok
 
Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a tűzoltókat ezen esetek és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.
 
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhábólkandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén két évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!

 

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprőket a 1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1. melléken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját

a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon!

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2030 Érd, Fehérvári út 79/A.

Tel.: +36-23-524-570;  E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Búcsúzunk Gáldi Csabától

Megrendülve búcsúzunk Gáldi Csabától.

A fiatalon elhunyt pilisjászfalui lakótársunk pár év alatt rengeteget tett településünk fejlődéséért és közösségünk építéséért.
2014-ben Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének megválasztott tagjaként aktívan részt vett az önkormányzat munkájában. Rendületlenül dolgozott a falu fejlődéséért, nevéhez fűződik egy TAO pályázat is, ami a Kisiskola melletti torzó továbbépítését célozta.
A sport, ezen belül is a futás elkötelezett híve volt. A 2015-ben alakult Pilisjászfalui Sportegyesület alapító tagja, amit 2017-től elnökként vezetett. Hat futóversenyt rendeztek Somlyó Trail néven, ami egyre nagyobbra nőtte ki magát és méltán lett népszerű a környékbeli futók körében.
Tevékenyen részt vett a Kisiskola felújításában, a műfüves pálya megépítésében. Családjával együtt ott volt minden falu rendezvényen, lelkesen dolgozott közösségünkért, amíg egészsége engedte.

Köszönjük Csaba, hogy itt voltál velünk!
Nyugodj békében!