Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
 
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
 
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
 
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
 
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
 
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
 
 

Semmelweis nap 2021

Tisztelt Lakosok!

Július 1. Semmelweis-nap, az egészségügyi dolgozók pihenő napja. Csütörtökön nincsen délután rendelés, ügyelet a szokott rendben Zsámbékon vagy SBO helyeken érhető el.

Központi utasításra, a járvány megszűnésének hiányában, a háziorvosi rendeléseket továbbra is csak ELŐJEGYZÉSSEL lehet felkeresni. A 26-375-191 számon illetve az andrea.rendelo@gmail.com e-mail címen tudnak időpontot foglalni.

A sürgős esetek, valamint a beteg csecsemők időpont kérése nélkül ellátást kapnak.

A felsőlégúti panaszokkal ( torokfájás, köhögés, láz, orrfolyás ) a telefonos konzultáció marad továbbra is . A járványügyi helyzet nem teszi lehetővé még mindig, a megszokott rend visszaállítását. Az elmúlt hónapokban sajnos minden esetben igazolódott a külföldi esetszámok megugrásakor a járvány magyarországi fellángolása. Ismét ezen az úton vagyunk!

A faluban a felnőtt lakosság 69,7 % a be van oltva. Ez az országos átlag feletti eredmény. A gyerekekre vonatkozó oltási rend még nem került pontosításra.

A nyári szabadságolások menetét időben közölni fogjuk. Jelenleg nem lehet megoldani, hogy hosszabb időre távol maradjak, mert nincsen szabad kapacitású kolléga a rendelési napokra.

A recept igényeket változatlanul kérjük a rendelés előtti időszakban elmondani.

Akinek munkakör változása lett, tudassa, mert a most érvényben lévő táppénzes papíron a foglalkozást is – pontosan – szerepeltetni kell.

Szép nyarat, betegségektől mentes pihenést kívánunk mindenkinek.

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

Semmelweis nap – Wikipedia

Lakossági fórum 2021.06.21

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

Tisztelettel meghívom Önöket a 2021.06.21-én hétfőn, 18:00-kor kezdődő lakossági fórumunkra.

Helyszíne, rendhagyó módon a kisiskola melletti focipálya. Sörpadokkal rendezzük be a területet, hogy ha kényelmesen nem is, de legalább ülve tudjunk beszélgetni.

Rossz idő esetén az iskola dísztermében fogunk találkozni. Hétfő délután a helyszínválasztást, ha az időjárás kétséges, akkor a Facebookon tesszük közzé a kezdés előtt egy órával. Aki nem rendelkezik Facebook elérhetőséggel, az kérem hívja a Hivatal mobil számát a helyszín megjelölésére.

A fórum napirendi pontjai:

  • polgármesteri beszámoló, helyzetkép az aktuális kérdésekről, történésekről – polgármester
  • Somlyó völgyi településfejlesztési elgondolás ismertetése – polgármester
  • kérdések-válaszok, vélemények – lakosság, képviselők és a polgármester

 

A rendezvényen hang és képfelvétel fog készülni. Aki a rendezvényen személyesen megjelenik, az elfogadja ennek tényét és hozzájárul, hogy Pilisjászfalu honlapján és a Facebookon a felvétel megjelenjen.

 

Számítunk megjelenésükre.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester

Covid tájékoztató 2021.06.03.

Tisztelt Lakosok!

Keservesen nehéz hónapok vannak mögöttünk. Óvatos becslés szerint a megbetegedések száma jelentősen csökken. Az első COVID-19  PCR tesztet 2020 szeptember 13 án kértem, ami pozitív lett.

Több mint 8 hónapja dolgozunk a járvány kezelésén. A felnőtt, 14 éven felüli lakosok közül  221  esetben rendeltünk tesztelést, ezeknek 74 % lett pozitív. Kórházba ez idő alatt  6 beteget utaltam Covid -19 infekció miatt, valamennyien haza is tértek. Haláleset közülük nem történt! Nagyon szoros telefonos kapcsolat volt a betegekkel, emiatt gyakran a vonalak foglaltak voltak. Köszönet a türelmükért.

Az oltóanyagok beérkezése után kezdtük a szervező munkát, közben voltak új Covid – pozitív esetek és az alapellátásnak is folyamatosnak kellett lennie.

Az országos informatikai háttér nagy késéssel érte utol a zűrös állapotot. Így maradt a betegek egyenkénti, telefonos megkeresése, ami napi több órányi plusz munkát jelentett számunkra.

Június   másodikáig a regisztrált pacienseink közül

beoltott :  978 fő

Oltásra vár még, mostanában regisztrált, vagy nem kapott neki megfelelő, elvárt vakcinát :  79 fő

Ezt a számadatot sikeresnek érzem!

 

A rendelőnkbe változatlan módszerrel még jön oltóanyag! Ez azt jelenti, hogy kapom a telefon hívást :  holnap érkezik 10 dózis … valamiből. Ezt 3 napon belül el kell oltani. Jelenleg már az általunk megkeresettek 90%  ban valahova regisztráltak, oltásukat megkapták. De a kimutatást csak hetente kapom, így gyakran molesztálunk oltottakat is, akik a várakozó listáinkon  szerepelnek. Praktikusabb is az oltópontokat egyénileg az interneten megkeresni, oltóanyag típust és időpontot választani.

A Janssen,  Moderna és  a Pfizer oltóanyaggal a legnagyobb nehézség, hogy   1- 1  ampulla 10, 6, illetve  5 főre  való dózist tartalmaz. Ha megnyitjuk, akkor azt  2 órán belül el kell oltani ! Ezekhez a várakozókat nehéz beszervezni, de valahogy megoldottuk.

A jövő héten lehet jelentkezni az egy oltásos  Janssen vakcinára, van még 10 dózis mely eloltható, illetve 10 dózis Moderna , valamint 5 adag  Sinopharm. Ezekből  2 oltást kell kapniuk.  

 (  andrea.rendelo@gmail.com   vagy  a 26 375 191 )  

Akik az ismétlő oltásukra várnak, azok időben meg fogják kapni. Figyeljük a határidőket.

 

A rendelési idő változatlan.

A rendelés első felében június 7 –től  a kitett sorszámmal tudunk beteget fogadni.

A rendelés második felében az előjegyzett betegeket látjuk el.

A több éve rendszeresen  ,, soron kívül „ érkező kedves betegeket megkérjük, ők is igazodjanak a szabályokhoz . Akkor nem kell a pilisjászfalusi rendelőben 1,5 órát várakozni, ha tudjuk tartani az időpontokat. Sok szakrendelésen az időpontra, kontrollra érkezők is  1- 2 órát várhatnak. Ezt nem szeretnénk nálunk meghonosítani!!!

A telefonon leadott igényeket másnapra teljesítjük. A gyógyszerek szerencsére nem tudnak váratlanul kifogyni.

Az orvos szakmai szempontból SÜRGŐS eseteket a rendelésen azonnal fogadjuk, ( heves fájdalom, vérzés, fulladás, csecsemő, vagy bizonytalan állapotú gyermek ).

A pandémia alatt tanúsított hozzáállásukat köszönjük. A türelmüket vesztett néhány ember Törzskartonját továbbítjuk az őket befogadó kollégának.

A vírusok maradtak, de talán az éberségünk és óvatosságunk megfékezi a következő megbetegedési hullámot. Az alapvető védekezési szabályokat továbbra is érdemes betartani!

De komoly jelentőséggel bír az átoltottság ténye is.

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

2021.06.03.