Magyar Közút – Kerékpárút projekt

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Önkormányzatunkhoz az alábbi e-mail, a csatolt vázlattal együtt érkezett március 22-én hétfőn:

„Tisztelt Címzettek!

A Magyar Közút NZrt. a feladatkörébe utalt kerékpárút tervezési program keretében tervezi megvalósítani Budapest és a megyehatár között, a Óbuda-Üröm-Solymár-Pilisvörösvár-Pilisszentiván-Piliscsaba-Pilisjászfalu településeket összekötő kerékpárút megvalósítását, mintegy 15 km hosszon.

Mellékelten megküldöm az eddigi egyeztetések és észrevételek alapján az Önök részéről elfogadásra javasolt szakaszokat véleményezésre és visszaigazolásra!

Kérem, hogy észrevételeiket a megküldött szakaszokkal kapcsolatosan lehetőség szerint a hét végéig részünkre visszaküldeni szíveskedjenek, hogy azt a tervezett nyomvonal véglegesítésénél, és az engedélyezési tervek tervezési diszpozíciójának összeállításánál figyelembe tudjuk venni!

 

Köszönettel

Móricz Judit

megyei fejlesztési és felújítási osztályvezető

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Megyei fejlesztési és felújítási osztály
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.”

 

Képviselő-testületünk tagjai véleményt nyilvánítottak írásban a tervezett kerékpárút nyomvonalával kapcsolatban.

A vélemények alapján, a mai napon az alábbi levelet küldtem Móricz Judit osztályvezető hölgynek:

 

„Tisztelt Móricz Judit!

 

Pilisjászfalu Képviselő-testülete véleményezte az Önök által prezentált kerékpárútvonal tervek, településünket érintő nyomvonal tervezetét.

Elég eltérő vélemények születtek és azok mellé letett voksok szoros eredményt mutatnak.

Pilisjászfalu véleményét az alábbiakban foglalom össze.

 

A községünkön áthaladó kerékpár út nyomvonalát a 10. út északi oldalán, közvetlenül az út mellett javasoljuk kijelölni, ahol nem csak a kerékpárút, de a járda és a vízelvezető árok, egymást nem zavaró, működőképes, komplex megoldása jelentené azt, hogy a jászfaluik egyáltalán használják a kerékpárutat, kevésbé volna veszélyes (mint most) az útmenti gyalog-közlekedés és nem utolsó sorban a főút esővíztől való védettsége is magasabb szintre váltana. A vízelvezetés e projekten belüli megoldása, átereszek kiépítése a 10. út biztonságát is szolgálná, mert jelenleg az északi lejtőről lezúduló víz a főutat támadja/mossa. Helyenként már alámosott az aszfaltréteg. Ezeket a helyeket időnként bejelentjük Önöknek, de ennél többet nem tudunk tenni az ügy érdekében.  A patak menti nyomvonal ugyan természetközelibb és „romantikusabb”, de a falusiaknak kiesik a mozgáskörzetéből és ha mégis használni kívánnák, át kellene kelniük a 10. úton, amin jelenleg nincs átkelő hely(!). Az átmenő kerékpárforgalom esetében előfordulhat, hogy így is szükségessé válik a kerékpárút 10. úton való átvezetése, de ezt úgy lenne célszerű megvalósítani, hogy a falun belüli közlekedést ez ne érintse. A megvalósítandó átjárók viszont a legkisebb balesetveszély rejtő helyen kerüljön kijelölésre. Még egy fontos ellenérv a patakmeder melletti nyomvonallal szemben hogy vállalkozási területeket szel át a víz, az ott eddig kialakított és kialakításra váró védett területeken vagy annak közvetlen közelében nem lenne célszerű forgalmat generálni és/vagy a területek átszabását kezdeményezni. Nagy valószínűséggel az érintett vállalkozók is ellene lennének ennek a verziónak (néhányan már jelezték is).

Kérem, hogy véleményünket és a komplex megoldásra való igényünket/elvárásunkat figyelembe venni szíveskedjenek a projekt tervezése során.

Köszönjük munkájukat.

Kérem levelem kézhezvételét visszaigazolni szíveskedjen!

 

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Pilisjászfalu

XIII_Pilisjászfalu-megyehatár_mod

Pilisjászfalu_leírás

Heti Covid-19 információk

Tisztelt Lakosok!

A Covid 19 vírus miatti megbetegedések száma az elmúlt hetekben növekedett. Valamennyi panasszal jelentkező beteg tesztelését megkértük.    A vizsgáltak 85 % ban pozitív tesztet produkáltak. A betegek, az elmúlt hetekben a  45- 55 év közötti korosztályból kerülnek ki ,elvétve volt pár fiatalabb. Az idősek, mivel nem járnak munkába, a család óvja őket, így közülük most a héten nem volt  Covid 19 fertőzött egy sem.

Az oltásokat a megkapott vakcináknak megfelelő ütemben végezzük. A Pfizer és a Szputnyik – V oltásra, csak oltóponton kerülhet sor, mivel ez a két oltóanyag speciális hűtést igényel. Pilisjászfalu lakosságának kijelölt oltópont a Szent Margit kórház, illetve eddig egy alkalommal a pilisvörösvári szakrendelő is ki volt nevezve. Remélem ez utóbbi a továbbiakban is marad. Jobban megközelíthető, mint Budapestre bejutni.

Oltással kapcsolatos kérdésekkel a rendelőbe telefonálni nemcsak felesleges, hanem akadályozó tényező is lehet: a háziorvos sajnos nem rendelkezik érdemi információkkal, viszont a sok telefonhívás jelentősen akadályozza a jelenlévő beteg, vagy akár az oltással kapcsolatos feladatok ellátását.

Minden héten más oltóanyagot kapunk és különböző mennyiséget. Ezeknek sem a fajtája, sem a mennyisége nem tudható előre. Általában a hét közepén értesülünk ezekről az adatokról, viszont szinte azonnal meg is kell szerveznünk az oltásokat és be is kell adnunk az adott hét végéig, vagy az oltópontra delegálni a sorban következőket. Ezen a héten nem kapott a praxis a mi rendelőnkben beadható oltóanyagot.

A praxisunkban beoltásra került eddig 136 fő, ebből tíz már a második körös oltását is megkapta. Oltatlan még, a listán várakozik: 45 paciens.

Ahogy korábban jeleztem, heti bontásban, általában 10 – 25 emberre elegendő oltási lehetőséget kapunk.

Ha kiutalnának elegendő oltóanyagot 1 nap alatt leszerveznénk a beadását, de ennek ütemezését tőlünk függetlenül intézi az országos illetékes hatóság.

A 2 hetente frissülő, NEAK által kiadott listát kell figyelembe vennünk az oltás szervezésnél. Sajnos többen érdeklődtek már akik, hiába regisztráltak a pilisjászfalusi oltandók listáján NEM szerepelnek. Ennek okát nem tudom, hová kerültek, felkerültek-e egyáltalán!

 

A betegjogok miatt az oltáslistát nem tudjuk publikussá tenni. Bár ez volna a legkényelmesebb és észszerűbb. A névsor születési időrendben készült. Ha valakinek kétségei vannak, kizárólag a rendelési idő végén az utolsó negyedórában érdeklődjön, vállaljuk, hogy ellenőrizzük. Bemondja a nevét és a születési dátumát. Más ötletem nincsen, hogyan lehet bizonyítékot kapni, szerepelnek–e a várakozók között!

Kérem a további türelmüket, reméljük, hogy az oltásokkal kialakul egy biztonságosabb világ. Terveztem májusban a nyugdíjba menetelt, de nem hagyom el a süllyedő hajót. Dolgozunk tovább. Legyenek a segítségünkre, ahogy eddig! Köszönöm a megértésüket!

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

 

2021.március 20.

Szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

 

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

 

 1. Belterületi szabadtéri égetés

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a COVID-19-es járvány miatt több Önkormányzat módosította a helyi rendeletét és megtiltotta az eddig engedélyezett szabadtéri égetést, ezért a tervezett égetés előtt mindenképpen tájékozódjanak a helyi előírásokról!

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.
 6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

 

 1. Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) külterületen:

 

 1. A bejelentés (engedélyezés) tárgya

Külterületen irányított égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (Pest megye vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@katved.gov.hu) írásban be kell jelenteni, ahol a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszik, más esetekben elutasítják.

Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

 

 1. Az eljárás menete

Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, az irányított égetés végző személy/ek nevét, elérhetőségét a tervezett irányított égetés megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető!

Fontos továbbá, hogy az erdőterületeken, valamint a fásításokban és ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) időszakában tilos tüzet gyújtani!

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu)

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2030 Érd, Fehérvári út 79/A.

Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Jogos igény merült fel egy átfogó lakossági tájékoztatásra. Szerettük volna mindezt jóhírekkel tűzdelve egy lakossági – nem online – főrumon megtenni, de a járványhelyzet és az adósságrendezési eljárás elhúzódása átírta ezt a forgatókönyvet.

 1. Adósságrendezési eljárással kapcsolatosan november 2-án adtuk be a második hitelezői egyezség javaslatot a bíróságnak. Ez kettő nappal utána egy, az eljárás szempontjából, hitelezőnek sem minősülő, elutasított beszállító a Komenda Kft. kifogást nyújtott be. Az időzítés egy kicsit gyanús, ezt már 2019. év végétől megtehette volna. A bíróság ugyan ezt a beadványt elutasította, de három hónapos időhúzást eredményezett a bírósági döntés mechanizmusában. Az eljáró bíró csak az elutasítás jogerőre emelkedését követően nézte át a benyújtott második egyezségi javaslatot. Azzal kapcsolatban most adott ki hiánypótlási végzést, jelenleg ezen dolgozunk. A jogerős bírósági végzésig a hitelezőket nem fizethetjük, az adósság állományunk, hónapról hónapra csak a NAV felé befizetett jogosulatlan ÁFA visszaigénylés befizetéseinek részleteivel csökken.

Időközben a két vitatott hitelező státusza tisztázódott, az egyiket törölhetjük – bírói ítélet alapján – a másikat el kell fogadnunk, szintén bírói ítélet alapján.

 1. Állami Számvevőszék (ÁSZ) értékelésével kapcsolatban jelzem, hogy a hír igaz, miszerint Pilisjászfalu 1-es „osztályzatot” kapott, Tinnye pedig 3-ast. De engedjék meg, hogy két fontos momentumot rendeljek hozzá a hírhez. Az első, hogy a vizsgálat 2020 áprilisában indult és a 2019. évben érvényben lévő szabályzatokra vonatkozott, amely még a régi jegyzőnk tollából valók. Másodsorban azt is meg kell jegyeznem, hogy Tinnye és Pilisjászfalu – a közös hivatala révén – ugyanazokat a szabályzatokat mutatta be, csak a bírálójuk volt más más ellenőrző személy. Azt is szeretném megosztani Önökkel, hogy a napokban kerültek aláírásra a kifogásolt szabályzatok nagy részének az új, jelenlegi Jegyzőnk és csapata által kidolgozott verziói. A folyamat akkor lesz lezárt, ha az összes régi szabályzat felülvizsgálatra került. A fenti háttérinformációkat a Képviselőtestület tagjaival már jóval korábban megismertettük.
 2. Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2018-ban zajlott, volt megállapítás, intézkedési terv (ennek keretében készültek a 2019-es szabályzatok), beszámoló. 2020-ban a Kincstár visszajött és utóellenőrzést folytatott le, megállapította, hogy a korábbi megállapításainak többségével kapcsolatban nem történt megfelelő intézkedés, újra készült megállapítás, intézkedési terv. Az utóellenőrzés beszámolójának február 26-a volt a határideje. A beszámoló benyújtásra került (ennek feltételeként készültek el a legfontosabb szabályzatok felülvizsgálatai). A következménye még nem ismert.
 3. A 2021. év költségvetés tervezésének fázisában vagyunk. Mivel válság költségvetés, így jórészt csak kötelező feladatok végrehajtására ad majdan felhatalmazást, ha elfogadásra kerül. A tervezet első verzióját az Adósságrendezési Bizottság első körben már tárgyalta, a bizottság tagjainak javaslatait a Jegyző Asszony beépítette, az öt ARB tag közül már négyen szavaztunk, már csak a Pénzügyi Gondnok szavazatára, állásfoglalására várunk. A költségvetés első verziója, elkészülte után néhány nappal a Képviselőknek is megküldésre került. A napi élet kötelező feladatain felül két téma került be a költségvetési javaslatba. Egyrészt a helyi egészségügyi vérvétel finanszírozását és a Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület támogatását építettük bele a tárgyévi kiadások közé. A vérvétel már több éve sikeresen és a helyi lakosok igényének megfelelően rendben történik, azt megszüntetni nem szeretnénk. A Polgárőrség támogatását a romló közbiztonsági helyzet indokolja. Mint ismert az Önkormányzat telephelyéről tűzifát tulajdonítottak el ismeretlenek, már kétszer a helyi boltba is betörés történt, megrongálták a játszótéri eszközöket és a karácsonyi díszítéseket. Ezek nagyon rossz előjelek, amelynek legfőbb megfékezője a polgárőrség lehet. Az érdi Rendőrkapitánnyal történt megbeszélésen is szó esett a közbiztonságunk romlásáról. A rendőrség nagy létszámhiánnyal küzd, így rendszeres rendőri járőrözést ígérni nem tudott. A Polgárőrség irányába, a támogatást, első sorban több feltételhez kívánjuk kötni (könyvvezetési, működési szabályszerűségek stb.) másrészt teljesítmény fokozás elvárása mellett szeretnénk részletekben folyósítani. A közbiztonság növelését célzó további és nem túl távoli terveink: a közvilágítás sűrítése, kamerás megfigyelőrendszer folyamatos kiépítése. A jelzett kiadásokon túl, a jelenlegi költségvetési támogatási és adóbevételi oldal nem is ad lehetőséget további „költekezésre”, viszont az adósságtörlesztés előirányzott részének megfizetését semmi esetre sem veszélyezteti.
 4. Megkezdődött a településfejlesztési eszközök felülvizsgálata. Ehhez kapcsolódóan a végrehajtó szolgáltatóval való szerződéskötés már megtörtént, most partnerségi egyeztetés helyi szabályozásának kidolgozása van soron. E szabályzat tervezet is megküldésre került a Képviselőknek. Hamarosan kitűzésre kerül a partnerségi egyeztetés időintervalluma, amely a Lakosságot is érinti. Ennek részletei az interneten és az Önkormányzat faliújságán is meg fog jelenni, javaslom ezt feltétlenül keressék és az ott leírtak szerint, ha érintettséget, lehetőséget látnak az eljárásban a hirdetménynek és a szabályzatnak megfelelően azt jelezzék majd.
 5. Adóellenőrzés kapcsán jelzem, hogy a helyi adóhatóság folyamatosan dolgozik és előbb vagy utóbb mindenkit megvizsgál és azokhoz feltétlenül elér, akiknek nyilvántartott adóhátraléka és/vagy a helyszíni ellenőrzések megtétele kapcsán szükségessé válik. Napjainkban kézbesített adószámla kivonat megküldése is része e folyamatnak. Ezek kézbesítését első körben saját munkatársaink kísérelték meg, jórészt sikerrel. Második kézbesítési lehetőségként szórólapon kértük, hogy aki napközben nem tudta a Falugondnoktól és Munkatársától átvenni az értesítőt, segítse a falut azzal, hogy munkába indulás előtt a hivatalba átveszi az ügydarabot. Ezeknek a lehetőségeknek adtunk egy kis kifutási időt, reggeli ügyeletet szerveztünk, de az ezek után nálunk maradt értesítőket kötelezően postáznunk kellet. Ez meg is történt. Nem tehettük mérlegre, hogy megtegyük vagy sem. Az adóellenőrzés a most jelzett hátralékok behajtásával és a helyszíni vizsgálatokkal folytatódik, amely a részben a Neten elérhető légifotók és a bevallások egyeztetése, bejelentések és/vagy telekkönyvi bejegyzések és adóbevallások összevetése kapcsán válhat szükségessé. Itt kívánom megjegyezni, hogy az esetleges adóhátralékkal rendelkezők önkéntes befizetései még mindig „olcsóbban” jönnek ki, mint a hivatali behajtás végösszege (fogadják ezt baráti tanácsként). E témáról sajnos konkrétumokat én magam polgármesterként nem tudok, mert nem is tudhatok, így bővebb információt csak az ellenőrzés végén és csak a Jegyző Asszony összesítőjéből fogunk megtudni. Jegyző Asszony tájékoztatott – az UBM írásos felhatalmazása alapján – hogy a somlyóvölgyi telkek után a három évre visszamenőlegesen kivethető telekadó kivetésre megtörtént. Az UBM előzetes jelzésének megfelelően ez megfellebbezésre került, így most jogi úton folytatódik az ezzel kapcsolatos ügymenet. Az UBM a 2020. kivetett, immár nem vitatott mértékű telekadóját hiánytalanul megfizette és a 2021. évi kivetés megfizetésére, előzetesen jelezte a jogkövető magatartás betartását.
 6. Községünkben kialakult helyzet miatti rendőrségi feljelentést, mint már régebben jeleztem, 2020. novemberében megtettük. Az ügyet a rendőrség áthelyezte Budapestről előbb Budaőrsre, majd onnan az érdi rendőrkapitányságra. Az ügyben megkezdődtek a tanúkihallgatások. Erről több információval – nagy valószínűséggel az ügy lezártáig – nem is fogunk rendelkezni.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Érkeznek a gépjárműadós határozatok

Érkeznek a gépjárműadós határozatok

 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni.

 

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.

 

A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

 

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.

 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.

 

A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal