Elkezdődik a sportpark építése

Tisztelt Pilisjászfalui Lakók!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. február 12-én megkezdődik Pilisjászfalun a sportpark telepítése. Az A típusú sportpark építése a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódóan benyújtott, a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretének terhére történik

A kondigépek helye a kápolna kertjében található játszótér melletti önkormányzati területen került kijelölésre még 2019-ben.

Az Önkormányzat az építkezéssel kapcsolatos járműforgalmat a Tulipán utcában engedélyezi, így kérem, az utcában parkírozókat, a háziorvosi rendelésre érkezőket, hogy a terület Tulipán utcára nyíló kétszárnyú vaskapujának bejáratát hagyják szabadon! Az utca alsó felén az út szélén megállókat is arra kérjük a várható teherautó forgalomra tekintettel, hogy a lehető legjobban húzódjanak le a burkolt úttestről.

Kérem, hogy az építkezés melletti játszótérre csak felnőtt felügyeletével érkezzenek a gyermekek, annak megakadályozására, hogy az építési területre egyetlen gyermek se tévedjen át, még a munkavégzés nélküli idősávokban sem.

Reméljük, hogy az átadást követően sokan lelik örömüket, testük felfrissülését szabadtéri sportszereken.

 

Tisztelettel:

Székely Róbert

polgármester

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program -Tájékoztató sajtóanyag

Több esztergomi vonali állomáson szünetel az automatás jegyváltás

Az esztergomi vasútvonal több állomásán, megállóhelyén, valamint Pestszentlőrinc és Ferihegy állomáson mától, illetve péntektől megszűnik a jegyértékesítés az automatákból, azokat átmenetileg leszerelik és újabb típusú, bérletvásárlásra is alkalmas automatákra cserélik.

A Budapest-Esztergom vonal Esztergom-Kertváros, Piliscsév, Pilisjászfalu, Magdolnavölgy, Pázmáneum, Szabadságliget, Szélhegy, Aranyvölgy, Aquincum*, Angyalföld*, valamint a Budapest-Cegléd vonal Pestszentlőrinc* és Ferihegy* állomásain, illetve megállóhelyein szünetel az automatás jegyértékesítés. (A *-gal jelzett állomásokon péntektől szerelik le az automatát.)

Ferihegyen a Cegléd felé vezető oldal peronján továbbra is üzemel az e-ticket jegykiadó automata. Valamint nyitvatartási időben a jegypénztárban is megvásárolhatók a jegyek, bérletek. (A pénztár nyitvatartásáról a MÁV-csoport weboldalán tájékozódhatnak az utasok: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vasutallomas/ferihegy)

A vasúttársaság Esztergom-Kertváros, Piliscsév, Pilisjászfalu, Szabadságliget, Szélhegy, Aquincum és Ferihegy állomásokra telepíti az újabb típusú, bérletvásárlásra is alkalmas automatákat várhatóan február második felében, az átmeneti időszakban kérjük utasaink türelmét.

Az utasok a menetjegyeket a MÁV mobilalkalmazás, valamint a megújult online menetrendi kereső és jegyváltási felület segítségével a szokásos 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A menetjegyeket, feláras jegyeket a vonatok fedélzetén a jegyvizsgálótól pótdíj nélkül is megvásárolhatják az utasok, ha olyan állomáson szállnak fel, ahol nem üzemel automata, illetve nincs nyitva pénztár. Ferihegy esetében csak a Budapest felé közlekedő vonatokon érvényes a mentesség, a Cegléd irányába közlekedő vonatokon nem.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság – MÁVINFORM 

https://www.mavcsoport.hu/mavinform/tobb-esztergomi-vonali-allomason-valamint-pestszentlorincen-es-ferihegyen-szunetel

Hirdetmény Budapest- Esztergom vasútvonal

Tájékoztatás – 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet kapcsán felmerült kérdések

Az önkormányzatok részéről a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összefüggésben felmerült kérdésekre a Pénzügyminisztérium állásfoglalásai alapján az ASP Főosztály összeállított egy tájékoztató anyagot, melyet mellékelten megküldünk.

HIPA 639-2020 KR jogszabályváltozás kérdés_válasz önkormányzati tájékoztató

Tájékoztatás a 2021. évi adórendeletről

Tisztelt Pilisjászfalui Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket a 2021. évi adórendelet változtatásának terveiről, részletesen indokoljuk annak szükségességét. Az adórendelet adóemelkedést helyez kilátásba mind a magánszemélyeknél, mind a vállalkozásoknál. Ennek legfőbb oka az önkormányzati kötelező szolgáltatások teljesíthetőségének biztosítása. Az alábbi kötelező feladatok elvégzése még előttünk áll, amihez jelenleg nem elegendő az éves költségvetési keretünk. Ezek a következők (*reorganizációs terv 1.2. pontjából):

  • A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, a vízgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása
  • A helyi közutak tekintetében a közútkezelői feladatok ellátása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása
  • Ismeretlen tulajdonos esetén az állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
  • Állatvédelmi őrszolgálat, belterületi kóbor állatok befogása, ebösszeírás, az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségek megtérítése
  • Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása
  • A közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása
  • A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek

Az előző években érvényben lévő adótételek kapcsán beszedett bevételek hosszú évek távlatában még a mulasztásokkal teli szolgáltatáspaletta megvalósítására sem volt elegendő. Az előző jónéhány évben a falu bevételei nem fedezték kiadásait és évente körülbelül 28 millió forint költségvetési hiány keletkezett. A 170 millió forintos adósságállomány elsősorban e jelenség hatására jött létre. A jövőt tekintve tehát szükséges annyi adóbevétel, ami elegendő a település működtetésére és egyelőre kisebb részben az adósságtörlesztésre. Tehát a költségeinket a jövőben nem csökkenteni, hanem növelnünk kell és mint a leírtakból következik, ennek elsősorban nem az adósságtörlesztéshez van köze. Nehezíti a pályát a Covid miatt a központi költségvetési elvonások is. Településünk gépjármű adóját teljes mértékben be kellett utalnunk. Ezzel Pilisjászfalu adófizetői járulnak hozzá a védekezés központi költségeihez. Amennyiben valamely kötelező feladat mulasztásából baleset, anyagi kár származik, az önkormányzat kártérítéssel tartozik. Az eddig nem végzett önkormányzati feladat megkezdésével és folyamatos végzésével kapcsolatos költségvetési többlet kiadások jóval kisebb összeget képviselnek, mint az esetlegesen annak elmaradása miatti kártérítési igények.  Minden pénzbe kerül, az igények teljesítését finanszírozni kell. Mindezt tetézi, hogy minimum 170 millió forint hitelezői tartozásunk van, amit törlesztenünk kell. Ezt – jórészt – az eddig be nem folyt adókötelezettségek visszamenőleges kivetése és beszedése fogja fedezni.

A legtöbben a Somlyó völgyi tulajdonosok visszamenőleges adóztatásával kapcsolatban fejtik ki aggodalmukat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy adóalanyi információkat még a polgármester sem láthat, csak az adók költségvetési száma tartozik rá és a képviselőkre. Amit meg tudunk osztani most Önökkel az az, hogy a Somlyó völgy telkeinek tulajdonosai az ez évi adójukat megfizették. Az elmúlt öt évet az itt jelen lévő nagy cégek önellenőrizték és ebben az időszakban keletkezett adófizetési kötelezettségüket, önbevallással bejelentették. Adóügyi munkatársunk a napokban végzett az ellenőrzéssel és az adókat kivető határozatok megküldésével.

További kapcsolódó információ, hogy amióta Jegyző Asszony az adóügyi előadó munkaköri kötelességeit jórészt az adóügyintézésre korlátozta, jelentős összegű behajtás történt. Az önkormányzat központi bankszámláján c. 100millió forint likvid pénz áll rendelkezésre. Az elmúlt évtizedben ennyi pénz ezen a számlán még nem volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez mind elkölthető, de mutatja azt a tevékenységet amiről – adótitok gyanánt – nem beszélhetünk, de nagyon is működik.

Az SPM cég áthelyezte székhelyét Pilisjászfalura, ezzel a helyi iparűzési adójának egy részét már ide fizette be. Mivel ezzel kapcsolatban írásos adótitok alóli felmentést kaptunk jelezzük, hogy már ebben az évben, c. 6 millió forint bevétel keletkezett az SPM irányából.

Még egyszer megerősítjük, hogy az adóemelés célja az önkormányzati működési (kötelező szolgáltatási) kiadásainak fedezése oly módon, hogy 2021. évtől az, a fennálló 170 milliós tartozás összegét ne növelje. Kicsit más oldalról megközelítve, ha hozzájutunk a működési kiadásokat fedező adóbevételek emelt szintjéhez, akkor tudjuk teljesíteni az utak évente egynél többszöri javítását, a hóeltakarítást 6 esetnél többször, az ebfelügyeletet, az aktuális vízelvezetési problémák megoldását és még sok mást, amit most nem látunk, nem láthatunk.

Adósságtörlesztésre a visszamenőleges adóztatásból beérkező pénzösszegeket kívánjuk fordítani. Ettől való eltérést a következő évek váratlan eseményei, a pályázati pénzek önrészei felülírhatják, de nyilván ez nem egy tervezhető szegmense a további évek költségvetésének.

A 2020-as évi adórendelet módosításban figyelembe vettük, hogy a közmű nélküli telkek értéke kisebb, ezért adótételét 90,-Ft/nm-re mérsékeltük, 50%-al csökkentettük. Ez a módosítás elsősorban a Somlyó-völgy telkeit érintette, de ott nem csak UBM, SPM tulajdonú telkek találhatók, hanem nagy számban magánkézben lévők is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezeknek a telkeknek kb. a fele ezévtől közműves lett, így azokra is a 180,-Ft/nm adótarifa fog vonatkozni, tulajdonostól függetlenül. A falu más részein is voltak érintettek, mivel régebbi belterületeinken is előfordulnak közmű nélküli telkek, a módosítással Ők is adókedvezményhez jutottak.

2020-ban a vállalkozók építményadóját szintén csökkentettük 1580,-Ft/nm-ről 395,-Ft/nm-re. Egy régi közmondás szerint: „a kevesebb néha több”. Ezek az összegek befolytak. Amennyiben az irreálisan magas építményadó mértéket meghagyjuk, amely országos viszonylatban is példátlan magas összegű volt, akkor polgári engedetlenséggel találjuk szembe magunkat, megtoldva azt egy bírósági perrel. Ennek figyelmeztető jeleként a vállalkozások bíróságon bejegyzett szervezetet hoztak létre, amely az érdekeik képviseletét hivatott ellátni. Tavaly novemberben még tapasztalat híján nem ítéltük meg jól a vállalkozókra kirótt magas adó következményeit, sajnos nem jól döntöttünk. Egyrészt ezt a helytelen döntést kívántunk orvosolni, másrészt a mérték (395,-Ft/nm) megállapításánál a Magyar Kormány és az előbb említett vállalkozói érdekképviselet kérését is figyelembe vettük, amely a pandémiás helyzetre és az azzal kapcsolatos következmények enyhítésére vonatkoztak.  A 2021. és a következő évekre vonatkozóan az adórendelkezés már egy a lakossági és az előző évek vállalkozói adótételeinél is magasabb építményadó tarifát határoz meg a vállalkozások részére. Ezt vállaltuk a *reorganizációs tervünkben, ezt vállaltuk a választási programunkban. A vállalkozói építményadó sávozása azért mutat csökkenő tendenciát (regresszív adóztatás), mert a vállalkozások helyi iparűzési adót is fizetnek és tapasztalataink szerint minél nagyobb a használt ingatlan mérete annál nagyobb bevételi volument, azzal együtt magasabb helyi iparűzési adót prognosztizálunk. Hosszú távon a vállalkozások bevonzása a cél, azt magas adókkal nem tudjuk megvalósítani. A jövő évi adósávokat ezen szempontokat figyelembe véve alkottuk meg.

Az adórendelet módosítását e részletes indokolással szeretnénk a község lakói felé kommunikálni. A helyi adókról szóló törvény az önkormányzatok számára, az adórendelet megalkotását megelőzően a lakossággal történő társadalmi egyeztetési kötelezettséget nem ír elő. Úgy gondoljuk, belátható, hogy a 8-10 éve érdemben nem módosított adótarifák elavultak és a további, költségvetési hiány mentes gazdálkodáshoz, a szolgáltatási kör növeléséhez, az ellátási színvonal emeléséhez, az adósságrendezés utáni pályázatok önrészéhez és a kb. 170 milliós adósság törlesztéséhez már kevesek. Itt jegyezzük meg, hogy NINCS NAGYTESTVÉR, aki a település helyett fizet!

E kicsit hosszúra sikerült tájékoztatónkkal szeretnénk informálni Pilisjászfalu lakosságát a munkánk, döntéseink hátteréről, miértjéről. Képviselő-testületünknek csak és kizárólag egyetlen célja van: a falu gödörből való kimozdítása, a fejlődés útjára való állítása. Ehhez, mint minden máshoz is elsősorban pénzre van szükség. Azon is dolgozunk, hogy ezt elsősorban ne a lakosságtól szedjük be, ezért nekikezdtünk vállalkozások betelepítésébe, egyéb helyeink, pl. a régi bánya hasznosításának, de ezeknek a törekvéseknek sajnos hosszú a kifutása.

Kérjük továbbra is tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal!

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.

 

Pilisjászfalu, 2020. november 30.

 

Tisztelettel:

 

Gáspár Tünde

képviselő sk.

Falatovics István

képviselő sk.

Szántó Vilmos

képviselő sk.

Borsó András

alpolgármester sk.

Székely Róbert

polgármester sk.

7-2020.( XI.30.) adórendelet

Új_2021-től_hatályos_adórendelet_tervezet