Tájékoztató az útjavítási pályázatról

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

A hatályos beszerzési szabályzatunk szerint jegyző asszony 3 db árajánlatot kért be településünk vállalkozóitól. Egy pályázat érkezett, mely elfogadásra került, mind az ARB, mind a testület által 2020.06.25-én. Az utak javítását a Bogár Földgép Kft. fogja végezni. Hétfői napon kerül pont a szerződéses feltételekre, így a kezdés és befejezés időpontjára is. A megállapodott és a lakosságot érintő részleteket ugyan itt közzétesszük. Mind a Vállalkozó, mind az önkormányzat elkötelezett a mielőbbi kezdés és befejezés valamint a lehetőségeinkhez mért legjobb megoldás végrehajtásában. Kérjük további türelmüket.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester

Kinyit a könyvtár

Kedves Olvasók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk 2020.07.01-től korlátozott szolgáltatásokkal ismét látogatható.
Lehetőség nyílik a kölcsönzésben lévő könyvek visszahozatalára, illetve a nyári olvasmányok beszerzésére.
Kérjük, hogy tartsák be az ideiglenes könyvtárhasználati szabályokat mindannyiunk egészségének megóvása érdekében.

Ideiglenes könyvtárhasználati szabályzat:

A könyvtárba a szájat és orrot fedő maszkban lehet csak belépni.
Kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt.
Az olvasói térben – a könyvtár dolgozóján felül – 2 személy tartózkodhat. További személyek az épület előtt várakozhatnak.
Kérjük, minél rövidebb ideig tartózkodjanak az olvasóteremben, azt csak kölcsönzés illetve a könyvek visszahozatala céljából vegyék igénybe.
Helyben olvasásra átmenetileg nincs lehetőség.

Köszönjük együttműködésüket!

Nyitva tartás:
Kedd 15:00-18:00
Szerda: 11:00-18:00

Magyar Telekom hálózatfejlesztés

A Magyar Telekom szélessávú hálózatot fejlesztett Pilisjászfalun. Ezen fejlesztésről, személyesen tájékoztatjuk a lakosokat, egy Telekom Mozgó Ponttal. A tájékoztatók időpontjai:

  • 2020 július 8, 15, 22, 29 (szerdai napok) 12.00-17.00 óra között a műfüves pálya melletti murvás parkolóban, Kápolna utcában.
  • Tájékoztató célja: hálózat bemutatása, telekommunikációs szolgáltatások értékesítése.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Magyar Telekom képviselői.

Polgármesteri tájékoztató az útjavításról

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A mai napon összeült az adósságrendezési bizottság és elköteleződött a falu útjainak javítása mellett. Ma a jegyző asszony kiküldte a helyi vállalkozásoknak az útjavítással kapcsolatos ajánlattételi felhívást. Csütörtökön (25-én) délután lesz döntés a beszerzési eljárás ”győzteséről” majd 17:00-tól a győztes ajánlat összegének ismeretében az adósságrendezési bizottság azt követően 18:00 órától a rendkívüli képviselő-testületi ülés dönt az utak javíttatásáról. Pénteken megtörténik a szerződéskötés, majd a szerződött vállalkozónak legkésőbb július 12-ig kell a munkálatokkal végeznie. Az adósságrendezési időszak alatt, ennél gyorsabb ügymenetet nem tudunk ígérni. Kérem a lakosság türelmét.

Tisztlelettel:

Székely Róbert
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Pilisjászfaluiak!  

 Az időjárás okozta károk elhárítására azonnali intézkedéscsomagot állít össze önkormányzatunk.

Első körben a falugondnok és munkatársa csak és kizárólag olyan feladatokat végeznek amelyek a kialakult élet-és balesetveszély, valamint utolsó sorban az anyagi károk elhárítását célozzák.

Az önkormányzat összeállítja az azonnali javításra szoruló utak, útszakaszok listáját és annak javítására azonnali árajánlatokat kér, amelyeket beterjeszt az Adósságrendezési Bizottság elé és amely – reményeink szerint – rendkívüli ülésen dönt majd a kötelezettségvállalásról és a munkálatok megkezdhetőségéről.

Azonnali tárgyalások kezdődnek a „Jászok tavaként” elhíresült képződmény felszámolásának mikéntjéről is.

Kérem a lakosság türelmét.  Köszönöm.    

Tisztelettel:

Székely Róbert  polgármester  

DMRV közleménye

TISZTELT FELHASZNÁLÓ!

Értesítjük, hogy ivóvízhálózat-karbantartási munkák miatt 2020. június 23-án 07:30 órától 17:00 óráig nyomáscsökkenés, az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható Pilisjászfalu településen az alábbi területen:

Bécsi úton – a DMRV Zrt. gépházától a MÁRKAKŐ Kft.-ig

Kérjük, szíveskedjenek gondoskodni a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!

A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék felhasználói hálózatba bejutásának elkerülése érdekében kérjük a vízvételi helyeket (vagy a vízmérő előtti főelzáró csapot) zárva tartani!

A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klór szag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.

Megértő türelmüket köszönjük!

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízhiány értesítés Pilisjászfalu Bécsi út – 2020.06.23.

Könyvelői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok önálló ellátása, költségvetések, beszámolók és a zárszámadások elkészítése, az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés, nyilvántartások vezetése, ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. KSH jelentések elkészítése, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése, banki átutalások bonyolítása, részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, gazdaságtudományi, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        Önkormányzati könyvelői munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

       Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,

       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/3/2020.,

      valamint a munkakör megnevezését: könyvelő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2020. június 9.

        www.pilisjaszfalu.hu – 2020. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.