Jelentős forgalomterhelő beruházás a 10-es úton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pilisvorosvar.hu/aktualis/vorosvari-hirek/21-Varosfejlesztes/1072-Ujraaszfaltozzak-a-10-es-ut-vorosvari-szakaszat
https://pilisvorosvar.hu/aktualis/vorosvari-hirek/21-Varosfejlesztes/1077-Fejlemenyek-a-10-es-ut-ujraaszfaltozasaval-kapcsolatban

Háziorvosi rendelés változása

Tisztelt Lakosok!

Szabadságom miatt változik a rendelési idő.

Augusztus 18. szerda : 13 -15 óráig

Augusztus 19 – 22 között  nincs rendelés !

Augusztus 23. hétfő:  9 – 11 óráig

Augusztus 25. szerda: 13 – 15 óráig

Augusztus 27. péntek: 13 – 15 óráig

Augusztus 30. hétfő: 9 – 11 óráig

Szeptember 1. szerda : 13 – 15 óráig

Szeptember 3. péntek: 13 – 15 óráig

Helyettes orvos  dr Répási Ildikó, aki Tinnyén ( Jászfalusi út 5. ) saját rendelési idejében is ellátja betegeinket, előzetes időpont kérés után.
Rendelő száma :  +36-30-982-92-43

Kérjük,  Tinnyére ne telefonáljanak recept vagy beutaló ügyében, ezeket csak a pilisjászfalui rendelésen tudják felírni a fenti időpontokban!

Sürgős esetben a doktornő elérhető: 

Tel : +36-30-231-68-59

Rendelési időn kívül: sürgős esetben

SBO  Esztergom vagy  a 112  vagy a  104  en kérhetnek segítséget.

Dr Arany Andrea

Mozogjunk okosan! pályázat

A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretében MOZOGJUNK OKOSAN! címmel pályázatot nyert. (NTP-OTKP-20-0056)
A program 2021.01.01-2021.06.30 időszakban valósult meg, heti rendszerességgel.
A pályázat végéhez közeledve készítettek egy összefoglalót, amit minden kedves szülő és érdeklődő részére szeretettel ajánlanak.
A programról részletesen az óvoda honlapján lehet olvasni:

Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
 
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
 
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
 
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
 
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
 
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
 
 

III. fokú hőségriasztás

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását, dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony

2021. július 7-én (szerda) 00.00 órától 2021. július 9-én (péntek) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki, az ország egész területére vonatkozóan.

Felhívom figyelmét, hogy a várható hőmérséklet nem csak egészségügyi szempontból okozhat problémát, hanem akár az infrastruktúra egyes elemeinek (áram- és vízellátás, közlekedés, stb.) működési zavarait is eredményezheti.

Az előrejelzési adatok lényegi változása esetén újabb tájékoztatást küldök, ennek hiányában a riasztás
2021. július 9-én (szerda) 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.

A hőségriasztással kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmét:

  • a veszélyeztetett lakosságcsoportokra (idősek, krónikus betegek, várandósok, csecsemők, kisgyermekek) való fokozott figyelem,
  • a sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése,
  • a gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolása,
  • a gyógyszerek mellékhatásainak megelőzése,
  • igény és lehetőség szerint részvétel a lakosság helyi tájékoztatásában

Főbb üzenetek a lakosság részére